Odjem neprečiščene vode

Rešitev za vodnjake in površinske vode

Povsod, kjer so potrebe po vodi velike, pogosto pride v poštev tudi potrošnja površinskih vod. Iz plitkih vodnjakov, jezerih in rek se voda črpa in posreduje naprej, npr. za pripravo in obdelavo vode.

Gradnja in upravljanje vodnjakov predstavljata pomemben stroškovni dejavnik na področju oskrbe z vodo. Pomembno je obsežno znanje o hidrogeologiji, upravljanju vode, vrstah gradnje in materialih kot tudi razmerjih med vodnimi tokovi v vodnjaku. Z lastnim vodnjakom ali vrtino postanete neodvisni od drage pitne vode in le omejeno dostopne deževnice. Pri črpanju talnice ali namakanju večjih površin vam podvodne črpalke Wilo pomagajo zanesljivo in enostavno.

Zanesljive rešitve za vsakršen pretok

Komunalni dobavitelji in industrija vsak dan potrebujejo velike količine vode. Učinkovite metode in razvoj novih virov, kot sta razsoljena morska voda ali Aquifere (dovod podzemne vode), predstavljajo možnosti za zagotavljanje prihodnje oskrbe. Za izkoriščanje vode iz jezer, izvirov, rek in morja že danes veljajo visoka ekološka in gospodarska merila. Vodnjak nosi velik potencial za prihranek, če črpalka deluje na svoji optimalni delovni točki. Potopne črpalke Wilo se lahko v celoti prilagodijo obratovalnim pogojem. Vgradna globina in polnost vodnjakov določata, katera črpalka se uporabi. Izbirna merila so najboljši možni izkoristek za zmanjšanje stroškov energije in uporabo materialov za dolgo delovanje črpalke brez vzdrževanja. Poleg tega je mogoče natančno nastaviti premer rotorja, kar omogoča natančno določitev želenega pretoka. To vam zagotavlja gospodarno delovanje in visoko učinkovitost sistema. Za izkoriščanje vode s korozivnimi in abrazivnimi elementi uporabljamo neporozne materiale in obloge, kot je Ceram ali Ceram CT. Ti služijo kot zaščita pred agresivnimi tekočinami in omogočajo dolgotrajno delovanje črpalke.