Wilo-EMUport CORE | Wilo

Wilo-EMUport CORE

Ločite in transportirajte trdne delce. Čisto, varno in zanesljivo.

Vaše prednosti
Wilo-EMUport CORE

Ločite in transportirajte trdne delce. Čisto, varno in zanesljivo.

Zlasti v zgradbah in stavbah lahko grobe trdne snovi v odpadni vodi zamašijo transportni sistem odpadne vode. Posledica: Obratovalne motnje in povišani servisni stroški. Dolgoročna rešitev podjetja Wilo: ločevalni sistem za trdne delce Wilo-EMUport CORE. Zagotavlja visoko zanesljivost za transport brez zamašitev. Poleg tega je zaradi higienske montaže na suhem in enostavnega dostopa od zunaj zelo enostaven za vzdrževanje. Celoten sistem, vključno z jaškom brez korozije in stikalnimi napravami, je na voljo tudi za večje sisteme proizvajalca Wilo. Točno za vaše zahteve.


Posebnosti/prednosti izdelka

 • Maks. obratovalna zanesljivost zaradi izločanja trdnih delcev iz odpadne vode: Veliki trdni delci ne potujejo skozi črpalko – proti zamašitvi
 • Ekonomično zaradi sistema Retrofit za enostavno saniranje starejših črpalnih postaj
 • Dolga življenjska doba in odpornost proti koroziji zaradi uporabe materialov PE in PUR
 • Za enostavno vzdrževanje, tudi med delovanjem, zaradi higienske montaže na suhem, enostavnega dostopa od zunaj in posamičnega zapiranja
 • Dimenzionirano za prihodnost tudi v primeru naraščanja vsebnosti trdnih snovi v odpadnih vodah
 • Za fleksibilno vgradnjo v zgradbe ali jaške s premerom 1.500 mm in več
 • Sistem Plug&Pump, ki ga je mogoče enostavno integrirati in je pripravljen na priklop
 • Energijska varčnost zaradi učinkovitih potopnih črpalk za odpadne vode. po izbiri z motorji IE3
Opis serije
EMUport FTS

Konstrukcija

Standardizirana prečrpovalna naprava za odpadne vode z ločevalnim sistemom za trdne snovi po DIN EN 12050-1 za postavitev v zgradbi ali jašku zunanje postavitve.

Uporaba

Prečrpavanje nepredelane odpadne vode, ki ne more biti vodena v sistem kanalizacije prek naravnega padca ter za odvodnjavanje predmetov, ki ležijo pod nivojem povratka (po DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Oprema/delovanje

 • Naprava za prečrpavanje odpadnih vod z ločevalnim sistemom za trdne delce
 • 2 ločena ločevalna zbiralnika za trdne delce
 • Dve suho postavljeni potopni črpalki za odpadne vode za izmenično obratovanje
 • Črpalke v zaščitnem razredu IP68 in z učinkovitostjo motorja po IE3
 • Zaznavanje nivoja z nivojsko sondo

Način označevanja

Primer:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Standardiziran ločilni sistem trdnih snovi

20

Maks. dotok v m³/h

2

Število zagrajenih črpalk

10

maks. črpalna višina v m

A

Izvedba:A = Standardna izvedbaB = Izvedba Comfort

Tehnični podatki

 • Maks. neprekinjen dotok: 20, 45 ali 50 m³/h
 • Prostornina rezervoarja: 440 l ali 1200 l
 • Uporabna prostornina zbiralnika: 295 l ali 900 l
 • Maks. črpalna višina: 31 m
 • Višina dotoka: 750 mm
 • Dotočni priključek: DN 200
 • Tlačni priključek: DN 80 ali DN 100
 • Omrežni priključek: 3~400 V, 50 Hz

Materiali

 • Zbirni rezervoar: PE
 • Ločevalni zbiralnik za trdne delce: PE
 • Dotočna omarica: PUR
 • Ocevitev: PE
 • Črpalke: Siva litina
 • Zaporni zasun: Siva litina
 • Tlačni priključek:- varianta A: PE s T-združitvijo- varianta B: Legirano jeklo z Y-združitvijo

Konstrukcija

Za priključitev pripravljena potopna prečrpovalna naprava za odpadne vode z ločevalnim sistemom za trdne delce. Enodelni plinotesen in vodotesen zbirni rezervoar brez konstruktivnih varjenih povezav in dveh ločenih ločevalnih zbiralnikov za trdne delce na zaklep. Zbirni tank ima zaokroženo obliko, dno rezervoarja je poševno, najnižja točka se nahaja neposredno pod črpalkami. S tem preprečuje nastanek usedlin in posušenih delov trdnih snovi na kritičnih mestih. S predhodnim filtriranjem v ločevalni zbiralnik za trdne delce se filtrirajo trdni delci iz medija in samo predhodno filtrirana odpadna voda se odvede v zbirni rezervoar. Črpanje poteka prek dveh polnovrednih potopnih črpalk za odpadno vodo pri montaži na suhem. Črpalke so izvedene kot redundantne dvojne prečrpovalne naprave in delujejo v izmeničnem obratovanju. Nivojsko krmiljenje poteka prek nivojske sonde 0…2,5 mWS.

Izvedba "B" je dodatno opremljen z avtomatskim povratnim spiranjem v zbirni rezervoar, kar poveča čistilni učinek. Ustrezna stikalna naprava serije SC-L je dobavljiva kot dodatna oprema.

Stanje ob dobavi

Prečrpovalna naprava, ki je pripravljena za montažo, v celoti predmontirana vključno z združevalnim kosom, merilnikom nivoja in dvema črpalkama.

Prenosi

Brošura certifikacija

Wilo-EMUport Core 20.2 / 45.2 / 50.2 / 60.2

Številka izdelka 2546469
Izdajanje 2021-07
Format strani 209.9 x 297.0 mm
Število strani 40
PDF (3 MB)
Seznam proizvodov
Število zadetkov: 46
Oznaka izdelkaBruto prostornina rezervoarja VOmrežni priključekŠtevilka artikla