Upravljanje črpalk glede na potrebe z centralnim nadzornim sistemom zgradbe (BMS)

Štirje naslovi svetovnega prvaka prikličejo pri generacijah nogometnih navdušencev evforične spomine. Muzej nemškega nogometa v Dortmundu pripoveduje pot do teh naslovov ter številne druge zabavne zgodbe. »Akcijska arena«, območje za dogodke ter gastronomska ponudba zaokrožujejo »nogometno« izkušnjo v pravem pomenu besede. Večfunkcionalna zasnova pa postavlja področje klimatizacije pred posebne izzive. Da lahko obiskovalci povsod v muzeju uživajo v udobni temperaturi, je bil za klimatizacijo uveden »nov taktični koncept«. Ta obsega črpalke Wilo, ki jih upravlja centralni nadzorni sistem zgradbe, ki glede na potrebe dovajajo toploto ali hlajenje.

Večnamenska arena s hladilnimi kasetami v stropu

Uporaba celotnega »igrišča«

Vendar pa se zahteve za klimatizacijo – porazdelitev toplote in hlajenja – ne bi mogle bolj razlikovati.

Več metrov visoka steklena stena z multimedijskimi elementi omogoča obiskovalcem prvi vpogled v svet nemškega nogometa – in se zato ne sme orositi.

Spekter površin in prostorov je širok. V večnamenski areni v kletni etaži lahko navdušenci preizkusijo na novo pridobljena znanja neposredno na igrišču in se pri tem tudi do dobra preznojijo, če območje ni ustrezno klimatizirano.

Medtem ko se obiskovalec udobno sprehaja po muzeju, tvori dodatno nadstropje atmosferski okvir za prireditve in gale – od prefinjenih večerij do zabav. Za športno-kulinarične vrhunce poskrbijo različne gastronomske površine, ki omogoča sproščeno zadrževanje.

»Igra« porazdelitve toplote in hlajenja

Da bi zagotovili optimalno klimo za te zelo različne dejavnosti, je uporabljeno celotno »igralno polje« tehničnih možnosti. Energijo za ogrevanje zagotavlja priključitev na daljinsko ogrevanje s 400 kW. Hlajenje zagotavljata dva vodna hladilnika, vsak s 300 kW kapacitete. Da bi delovala kar se da energijsko varčno, sta povezana s sistemom prostega hlajenja z direktnim izhlapevanjem. Poleg tega deluje klimatska naprava z adiabatskim oz. hlapilnim hlajenjem. Porazdelitev toplote in hlajenja se izvaja z različnimi sistemi, prilagojenimi vrsti in zahtevi uporabe: prek prezračevanja, ki ga dopolnjujeta površinsko temperiranje, talni konvektorji ali radiatorji.

Muzejsko območje z mnogimi zanimivimi rekviziti in multimedijskimi predstavitvami

S pomočjo centralnega nadzornega sistema zgradbe so črpalke vedno v vidnem polju in jih je mogoče z nekaj kliki nadzorovati za različne scenarije klimatiziranja.

Centralni nadzorni sistem zgradbe omogoča »fleksibilno taktiko«

Vse ogrevalne in hladilne tokokroge nadzira centralni nadzorni sistem zgrade (BMS). Ta tudi regulira obtočne črpalke (»Wilo-Stratos«, nazivna širina priključka DN 65) vsake distribucije glede na temperaturo in čas. Tako je zagotavljeno zadostno, a gospodarno in pravočasno, vendar ne nepotrebno vzdrževanje temperature posameznih predelov zgradbe.

Razstavni prostori v prvem in drugem nadstropju ogreva oz. hladi prezračevalni sistem. V preddverju so nameščeni talni konvektorji. Ti oddajajo topel zrak vzdolž visokih steklenih površin. S tem je preprečeno zadrževanje hladnih tokov v hladnejših mesecih, ki orosijo steklene površine. V večnamenski areni je dodatno vgrajen sistem talnega ogrevanja, ki se uporablja tudi za pasivno hlajenje. Tukaj se lahko prirejajo tako elegantne gale, kot tudi veliko »akcije«, ko je postavljeno nogometno igrišče. In ker veliki stekleni elementi v poletnem času dovajajo toploto, so poleg dovajanja hlajenega zraka v času vršnega delovanja v strop vgrajene tudi hladilne kasete. Sosednje prostore ogrevajo konvencionalni radiatorji. Glede na nivo temperature zagotavljajo črpalke Wilo posameznih ogrevalnih in hladilnih tokokrogov potrebno količino energije.

Za tehničnega vodnika muzeja nemškega nogometa, Andreasa Heineja, dipl. ing., je pri tem ključnega pomena povezava črpalk s centralnim nadzornim sistemom zgradbe: Zahteve za toploto in hlajenje so usklajene tako temperaturno kot časovno glede na redni delovni čas muzeja. V primeru posebnih prireditev, pride do odstopa od te rutine. In to je zahvaljujoč centralnemu nadzornemu sistemu zgradbe mogoče s preprostim klikom ali dotikom: Že v tehničnem centru je omogočeno upravljanje sistema ogrevanja in hlajenja preko zaslona na dotik. Poleg tega lahko prek centralnega nadzornega sistema zgradbe nastavite temperature in čase glede na enoto uporabe. Če na primer poteka v prostorih za dogodke večerni dogodek, je termin dogodka vnesen v koledar centralnega nadzornega sistema zgradbe želena temperatura v tem trenutku. Centralni nadzorni sistem zgradbe določa čase predtoka samodejno, tako da je natančno dosežena izbrana sobna temperatura glede na zunanjo temperaturo. Vendar pa je poseg lahko tudi kadarkoli izveden ročno, deli zgradbe, ki se izven delovnega časa muzeja ne uporabljajo v času dogodka, preklopijo na običajno varčevanje z energijo.

Andreas Heine, dipl. ing., tehnični vodnik muzeja nemškega nogometa

Hitro preklapljanje s tehnologijo črpalk Wilo

Pomemben prispevek k omejevanju potrebe po primarni energiji zagotavlja 21 visokoučinkovitih črpalk Wilo – 15 obtočnih črpalk za oskrbo s toploto in šest za distribucijo hlajenja. Obtočne črpalke z potopljenim rotorjem serije »Wilo-Stratos« (glej okvir) imajo indeks energetske učinkovitosti ≤ 0,20. To je trenutno merilo Direktive o okoljsko primerni zasnovi (ErP). Poleg tega črpalke izkoriščajo tako imenovano »Q-Limit« za potencial prihranka neprestano spremenljivih EC-motorjev. Ta omejuje volumenski tok v vsakem distribucijskem vezju na nastavljivo vrednost med 25 in 90 odstotki maksimalnega pretoka. Ko je dosežena vnaprej določena vrednost, črpalka nadzoruje karakteristiko vzdolž te omejitve. S tem je omogočena hitra in potrebam primerna prilagoditev pretoka ter istočasna preprečitev neučinkovitih scenarijev ogrevanja ali hlajenja.

Črpalka »Wilo-Stratos« z DN 65 v 21 ogrevalnih in hladilnih krogotokih

Wilo-Stratos: Obtočna črpalka z EC-motorjem med porabo energije in komunikacijo

Črpalka z potopljenim rotorjem »Wilo-Stratos« je bila razvita za uporabo v toplovodnih ogrevalnih sistemih, klimatskih napravah in zaprtih hladilnih krogotokih. Indeks energetske učinkovitosti (EEI) znaša za enojno črpalko ≤ 0,20. Z vnaprej nastavljivo omejitvijo volumenskega pretoka (funkcija Q-Limit) so možne prilagoditve delovanja, ki povečujejo učinkovitost.

Črpalko lahko nastavite na štiri načine obratovanja:

  • Ročni način delovanja (n = konstantno)
  • Δp-c za konstantni diferenčni tlak
  • Δp-v za variabilni diferenčni tlak
  • Δp-T za temperaturno vodeni diferenčni tlak

Pri tem uporablja EC-motor vse prednosti brezstopenjskega krmiljenja. Temu je dodana še možnost krmiljenja prek centralnega nadzornega sistema zgradbe. Črpalka »Wilo-Stratos« je lahko opremljena z vmesniki Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Off, Ext. Min., SBM, Ext. Off/SBM. Hidravlični priključki segajo od DN 32 do DN 100, nazivni tlak od 6 do 10 bar ter 16 bar kot posebna rešitev.

več informacij
Podatki in dejstva
Projekt Deutsches Fußballmuseum
Dortmund
Deutschland
Dokončanje 2015
Nameščeni proizvodi Wilo-Stratos