Aramak
İletişim
E-Posta
Katalog oluşturma
Favorilerim

Gelişen bir turizm için öngörülü planlama

Tüm ayrıntıları düşünülmüş bir atık su sisteminin, gelecekte de güvenle kullanılabilecek sürdürülebilir bir sistem olarak hayata geçirilmesinin en güzel örneği tatil adası Usedom’dur. Adanın yönetiminden sorumlu idare, bir ada olmanın koşulları ile gün geçtikçe artan turist sayısının birleşmesi sonucunda atık su sistemlerini zorlayıcı durumların oluşacağını bundan 18 yıl önce çoktan tahmin etmişti.Güney Baltık Denizi'ndeki Pomeranya Körfezi'nde yer alan Usedom adası, 445 km²'lik yüzölçümü ile Almanya'daki en büyük ikinci adadır. Yılda ortalama 1900 saat güneş gören Usedom her zaman Almanya'nın en güneşli bölgesidir ve bu özellik adaya her geçen gün çok daha fazla turist çekmektedir.

Mevsimsel zorluklar için bireysel çözümler

Su Temini/Atık Su Bertaraf Birliği, yaz aylarında ada nüfusunun üç katına çıktığını ve dolayısıyla %70 kadar daha fazla atık suyun oluştuğunu tespit etmiştir. Bu nedenle adadaki yetkililerin, planlanan her altyapı önleminde mevsimsel gereksinimleri de her zaman dikkate alması gerekmektedir. Atık su miktarı ayrıca, hem ada sakinlerinin hem de turistlerin kullanım alışkanlıklarına göre de değişiklik göstermektedir. Bu nedenle kanalizasyonun ve pompa istasyonlarının, maksimum atık su miktarını ve bununla birlikte artacak katı madde miktarını kaldırabilecek özellikte tasarlanması gerekir. Sistem ortağı olarak Wilo ile birlikte, basınçlı su tahliyesi temel alan ihtiyaçlara uygun ve ekonomik bir çözümde karar kılınmıştır. Bu arada, bu karmaşık atık su sistemi için Almanya tarafında, işletme açısından güvenli Wilo katı madde ayırma sistemine sahip 13 baca pompa istasyonu oluşturulmuştur. Tüm baca pompa istasyonları, giriş miktarlarına yönelik tahminlere ve belirlenen giriş derinliğine uyacak şekilde planlanmış ve yapılandırılmıştır.

Usedom Adası Su/Atık Su Birliği'nden Manfred Schultz: "Wilo – bizim için kesinlikle en doğru karar."

18 yıldır sorunsuz çalışma – ikna edici bir argüman

Tüm özellikler bir araya gelerek her zaman güvenilir bir atık su nakliyesi sağlıyor - sonuç olarak, farklı toplama noktalarında uzun vadeli ölçümlerin gerçekleştirildiği mantıklı bir sistem planlaması oluşturuldu. Bu sayede ilgili idare, gerekli sistem kapasitelerinin (örn. ortalama kişi başı su tüketimleri ve bununla bağlantılı giriş miktarları) hesaplanmasına yönelik bazı referans değerlere sahip oldu. “Güvenle işletilebilir bir katı madde ayırma sistemini hayata geçirmek içini, tanınmış bir çözüm ortağı olarak Wilo ile çalışma kararı aldık. Burada bizim için önemli olan, atık su konusundaki derin bilgi birikimi ile sistemleri kendisi planlayacak ve adamızdaki özel atık su yapısına kusursuz uyum sağlayacak sistemleri hayata geçirecek bir çözüm ortağı bulmaktı. Sistem, pratikte tam da bizim beklentilerimize uygun bir performansla çalıştı. Bugün artık Usedom adasındaki atık su ayırma sisteminin 18 senedir tam anlamıyla kusursuz çalıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bizim için çok ekonomik bir çözüm ve tabii ki planlamalarımızı da kendimizden emin şekilde yapmamızı sağlıyor" diyor Usedom Adası Su/Atık Su Birliği'nden Manfred Schultz.