Aramak
İletişim
E-Posta

Hakkımızda

WILO Entegre Yönetim Sistemi (Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji) Politikası, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama konusundaki güçlü kararlılığımızı gösterir. Davranış Kurallarımızı tamamlayarak şirketin tüm seviyelerinde hareket ilkelerimizi tanımlar.

  • Tüm ilgili standartlara ve düzenlemelere uyum gösterme
  • Müşteri ve paydaş ihtiyaçlarını anlama ve karşılama
  • Prosesleri yönetme ve iyileştirme
  • Entegre Yönetim Sistemine ilişkin farkındalığı, yetkinliği ve bireysel sorumluluk duygusunu geliştirme
  • "0 hata“ toleransı için çabalama
  • Entegre Yönetim Sistemi kapsamında riskleri önleme, ortadan kaldırma yada yönetme
  • Ürün yaşam döngüsünün her adımına QHSEE konularını dâhil etme
  • Tedarikçiler ile ortaklıklar / işbirlikleri kurma
  • Kaynakları sorumlu bir şekilde kullanma ve kirliliği önleme
  • Sürekli öğrenme, yenilik yapma ve gelişme
vizyon, misyon, değerler