Aramak
İletişim
E-Posta
Katalog oluşturma
Favorilerim
Ürün karşılaştırması

Madencilik Nedir? Madencilikte Pompanın Önemi Nedir?

22.12.2022

Endüstri

Madencilik Nedir? Madencilikte Pompanın Önemi Nedir?

Madencilik Nedir? Madencilikte Pompanın Önemi Nedir?

 • Madencilik nedir?

Yer kabuğunda bulunan endüstriyel hammaddede kullanılabilecek cevher, metal, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan maddeleri yeryüzüne çıkarıp onu değerli bir kaynağa dönüştürme prosesine madencilik denir.
Ülkelerin kalkınmalarını ve yaşam seviyelerinin belirleyicisi olarak kabul edilen sanayi, enerji ve tarım sektörlerinin temellerini madencilik oluşturmaktadır. En yaygın madencilik örneklerine kömür, elmas, altın, gümüş, platin, bakır, kalay ve demir vb. gibi metallerin ve minerallerin çıkarılması örnek verilebilir.

 • Maden çıkarma yöntemleri nelerdir?

Madencilik, yerüstü ve yeraltı madencilik olarak ikiye ayrılmaktadır. Yerüstü madencilikte ‘Açık döküm’ ya da ‘Açık Ocak Madenciliği’ yapılabilmektedir.
Yerüstü madencilikte cevherin yer yüzeyine yakın bulunduğu alanlarda, gerektiğinde maden üzerindeki örtü tabakasının alınarak ekonomik şekilde çıkarılması için uygulanan üretim şekli söz konusudur.
Yeraltı madencilik, topraktaki cevherlere ve değerli minerallere erişmek için toprağa kazı işleminin gerek olduğu madencilik çeşididir. Cevherlere ulaşım; toprak yapısına ve araziye bağlı olacak şekilde yatay, çapraz ve dikey erişim kanalları ile mümkündür.

 • Madencilikte hangi prosesler bulunmaktadır?

Madencilik sektöründe genel proses akışında madenin aranması, değerlendirilmesi, işletme hazırlığı, yeraltı ya da yer üstü madencilik karar aşaması, cevher hazırlama ve zenginleştirme, ergitme ve rafinasyon, maden kapatma sonrası iyileştirme adımları takip edilir.
Uygulama kısmı su ve proses olarak değerlendirildiğinde ham su alımı, su arıtma, içme suyu temini, yangın söndürme sistemleri, çamur susuzlaştırma, toz bastırma, flotasyon ve yıkama, atıksuların arıtılması prosesleri sıralanabilir. Proseslerin içeriklerine kısaca değinmek gerekirse;
Ham su alımı: Prosesin ana kaynağı olan suyun, kaynağından işletmeye getirilmesi aşamasını kapsar.
Su arıtma & İçme suyu: Nihai kullanım, içme suyu veya endüstriyel su temini gerektiren alanlarda ham su kalitesinin kabul edilebilir olması veya su kalitesinin arttırılabilmesi aşamasını kapsar.
Yangın söndürme sistemleri: Endüstrilerde güvenlik taleplerinin artması ve buna özel yönetmeliklerin getirilmesi yangın sistemlerinin gerekliliğini doğurmuştur. NFPA20 uyumlu ve UL/FM onaylı pompalarla bu sistemlere çözüm sağlanmaktadır.
Çamur susuzlaştırma: Yüzey ve yeraltı suyunun kontrol edilmesi ve yönetilmesi, nispeten işletmenin uygun koşullarda kesintisiz olarak çalışmasını sağlamak, ekstraksiyon yöntemlerinin verimliliğini artırmak için gerekli bir proses aşamasını kapsar.
Toz bastırma: Madencilik faaliyetlerinin kaçınılmaz sonucu olan tozun boru ve mekanik gibi parçaların tıkanmasını önlemek için yapılan bir prosestir.
Yıkama ve flotasyon: : Değerli ve değersiz minerallerin birbirinden ayrıldığı cevher hazırlama teknikleri içerisinde flotasyon ve liç işlemleri kimyasal maddelerin en çok kullanıldığı yöntemlerdir. Bu aşamalarda su teminine uygun pompalar gereklidir.
Atıksu arıtma: Atık su, drenaj, çıkış suları gibi deşarj edilmesi gereken kontamine suların arıtılması amacıyla gerçekleşen bir prosestir.

 • Madencilikte pompanın önemi nedir?

Maden sektörü, elektrik & elektronik, otomotiv, cam, metal sanayi gibi diğer sektörlere kaynak olduğu için süreklilik gerektiren, uygulaması zor sektörlerden birisidir. Elde edilecek cevherin ya da mineralin çıkarılmasından rafinasyon prosesine kadar bir çok önemli prosesi barındırmaktadır. Bu proseslerin daimi ve kesintisiz olabilmesi için işletme kurulumu gerekmektedir. İşletmenin var olması ham su alımı, oluşan atıksuların arıtımı, oluşabilecek su birikintilerinin drenajı, proseslerde su akışının transferi ve işletmenin yangın sistemlerinin kurulumunu doğurmaktadır. Bu sistemlerde su transferini sağlayan ana ekipmanlar pompalardır. Bu sebepten, pompaların doğru seçimi ve yerleştirilmesi maden işletmesi için önem arz etmektedir.

 • Madencilikte kullanılan pompa türleri nelerdir?

Maden işletmesinin kurulumu, cevherin çıkarılması, bunu takip eden proseslerin devamında ve son nihai ürün oluşumuna kadar bir çok proseste pompalar önem arz etmektedir.
Yatay uçtan emişli, kendinden emişli, ayrılabilir gövdeli, derinkuyu, çok kademeli, drenaj & dalgıç, dikey türbin pompaları maden sektöründe kullanılabilmektedir.

 • Wilonun maden sektörüne yönelik pompaları nelerdir?

Wilo olarak pompa sistemi çözümlerimizi aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz. Sistemlerimiz suyun alış biçimine göre sisteme uygun pompa seçimi yapılabilmektedir. Ayrıca, suyun PH,akışkan içerisindeki aşındırıcı katı partiküller gibi parametrelere çözüm olarak özel CERAM kaplamalı ya da malzeme opsiyonlu ürünlerimiz bulunmaktadır.

 • Ham su alımı prosesi için:

Yatay uçtan emişli pompa: Atmos GIGA N/MISO/PISO
Yatay milli çok kademeli pompa: Zeox FIRST/WRH
Dikey türbin: VT

 • Su arıtma için:

Yatay uçtan emişli pompa: Atmos GIGA N/ MISO/PISO
Dikey (Inline) Çok kademeli pompa: MVI/Helix serisi
Dalgıç pompa: Rexa PRO/FA

 • Yangın söndürme sistemleri için:

Ayrılabilir gövdeli pompa: SCP/Atmos TERA SCH
Yatay milli çok kademeli pompa: Zeox FIRST/WRH
Dikey (Inline) Çok kademeli pompa: MVI/Helix

 • Susuzlaştırma prosesi için:

Yatay uçtan emişli pompa: Atmos GIGA N/MISO/PISO
Ayrılabilir gövdeli pompa: SCP/Atmos TERA SCH
Yatay milli çok kademeli pompa: Zeox FIRST/WRH
Derinkuyu pompası: Actun ZETOS/TWI
Drenaj pompası: Padus PRO

 • Toz bastırma prosesi için:

Yatay uçtan emişli pompa: Atmos GIGA N/MISO/PISO
Ayrılabilir gövdeli pompa: SCP/Atmos TERA SCH
Yatay milli çok kademeli pompa: Zeox FIRST/WRH
Dikey (Inline) Çok kademeli pompa: MVI/Helix

 • Yıkama ve flotasyon prosesi için:

Yatay uçtan emişli pompa: Atmos GIGA N/MISO/PISO
Ayrılabilir gövdeli pompa: SCP/Atmos TERA SCH

 • Atıksu arıtma prosesi için:

Yatay uçtan emişli pompa: Atmos GIGA N/ MISO/PISO
Ayrılabilir gövdeli pompa: SCP/Atmos TERA SCH
Dalgıç pompa: Rexa PRO/FA

Submersible Pump, K8

Wilo-Actun ZETOS

Wilo-Padus PRO

Wilo-Atmos TERA-SCH