Search
Contact
E-mail
Catalogue creation
My favorites
Product comparison

Wilo Vietnam – Our Distributors

Building Service Residence (HOUSEHOLD PUMP)

*North Vietnam

LOC PHAT INDUSTRY AND TRADING COMPANY LIMITED ( Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Lộc Phát)

Address: 21 Ly Thuong Kiet Str, Ha Dong District, Hanoi City

Representative office: Lot A1, Lane 217 De La Thanh Str, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Ha Noi City

Tel: (+84) 24 3573 8828

Hotline: (+84) 987 39 69 83

Email: locphat8686@gmail.com

Website: bomwilochinhhang.com

*South Vietnam

SIEU PHONG TRADING IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED ( Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Siêu Phong)

Address: 402/15 An Duong Vuong Str, Ward 4, Disttrict 5, Ho Chi Minh City

Tel: (+84) 909 288 237 (Mr.Tin- Project Dept) (+84) 936 987 911 ( Mr.Hoang) (+84) 916 519 761 (Mr.Thanh)

Email: sieuphong.ltd@gmail.com

Website: http://bomnuocwilo.com/


Building Service Commercial ( PROJECT PUMP)

*North Vietnam ( HUE to HA GIANG)

1. DONG DUONG MC., COR ( Công ty Cổ phần Máy xây dựng và Thủy nông Đông Dương)

Address: 16 Flr, Viwaseen Tower, 48 To Huu Str, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City

Tel: (+84) 24 3232 3261

Email: sales@ddm.vn

Web: http://ddm.vn

2. KHANG DUC INVESTEMENT TRADING COMPANY LIMITED ( Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Khang Đức)

Address: 3Flr, Vimeco Tower, 29 Pham Hung Str, Nam Tu Liem Dist, Hanoi City

Hotline: (+84) 904 941 979

Web: http://khangduc.com

*South Vietnam ( DA NANG to CA MAU)

VIET DUC PUMP JOINT STOCK COMPANY ( Công ty Cổ phần Bơm Việt Đức)

Address: 208 Nguyen Van Nghi Str, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84) 28 3910 7080

Hotline: 0933 606 568

Web: http://bomvietduc.com

INDUSTRY (PROJECT PUMP)

*North Vietnam (DA NANG to HA GIANG)

T&T GLOBAL INDUSTRY AND WATER EQUIPMENT ( Công ty Cổ phần Quốc tế Thiết bị nước và Công nghiệp T&T)

Address: No 62, Truong Cong Giai Str, Cau Giay Dist, Hanoi City

Tel: (+84) 2422.699.996

Hotline: (+84) 2422 699 996

Email: Contact@indwatech.com.vn

Web: http://indwatech.com.vn

*South Vietnam (DA NANG to CA MAU)

1. ONE AND ONE TRADING TECHNOLOGY SERVICES COMPANY LIMITED ( Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Dịch vụ One and One)

Address: 140/2 Nguyen Tri Phuong Str, Ward 9, District 5, Ho Chi Minh City

Tel: (+84) 8 3830 4009

Email: chitoans@gmail.com - mai.ngo@one-one.vn

Web: http://www.one-one.com.vn

2. LONG PHAT DEVELOPMENT INVESTEMENT COMPANY LIMITED ( Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long Phát)

Address: 415 Vườn Lai Str, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu Dist, Ho Chi Minh City

Tel: (+84) 28 3861 2116

Hotline: 0909 288 237

Email: longphat@longphatltd.vn

Web: http://bomcongnghiepwilo.vn

WATER MANAGEMENT

*North Vietnam ( HA TINH to HA GIANG)

HAWACO MECHANICAL AND ELECTRICAL COMPANY LIMITED (Công ty TNHH Cơ điện Hawaco)

Address: 18Flr, Ngoc Khanh Tower, No.1 Pham Huy Thong Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi City.

Tel: (+84) 24 39445999

Email: dung.nguyen@hawaco.com.vn

Website: http://cp.hawaco.com.vn

*South Vietnam ( BINH DINH to CA MAU without central Highland)

SAMECO JOINT STOCK COMPANY (Công ty Cổ phần Sameco)

Address:No. 27 Le Trung Nghia, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel:+84 28 3948 4816

Email: sameco@sameco.com.vn

Website: www.sameco.com.vn

*Central Vietnam ( Central Highland- Tay Nguyen)

BHD WATER TECHNICAL JOINT STOCK COMPANY (Công ty Cổ phần Kỹ thuật ngành nước BHD)

Address: 6th Flr, DMT Group Building, No. 484-486 2/9 Street, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

Tel: +84 236 866 696

Email: contact@bhdwater.vn

Website: http://bhdwater.vn