Wilo-Stratos MAXO

Eripärad / toote eelised

 • Intuitiivselt kasutatav tänu rakendustele keskendunud Setup Guide'i seadistustele, mis on kombineeritud uue ekraani ja rohelise nupu tehnoloogiaga käsitsemisnupuga.
 • Suur energiatõhusus tänu optimeeritud ja innovatiivsete energiasäästlike funktsioonide (nt No-Flow-Stop) koostoimele.
 • Optimaalselt tõhus süsteem tänu uutele innovaatilistele intelligentsetele seadistusfunktsioonidele, nt Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. ja ΔT-const.
 • Uusimad sideliidesed (nt Bluetooth) mobiilse lõppseadmega ühendamiseks ja pumba otse ühendamiseks Wilo Neti abil, et juhtida mitut pumpa.
 • Elektriühenduste loomine on tänu ülevaatlikule ja suurele klemmiruumile ja optimeeritud Wilo-Connectorile väga mugav.

Seeria kirjeldus

Konstruktsioon

Nutikas keermes- või äärikliitega märgrootoriga ringluspump, EC-mootor integreeritud elektroonilise võimsuskontrolliga.

Rakendus

Kõikide süsteemide, jahutusseadmete, suletud jahutusringluste, tööstuslike ringlussüsteemide veesoojendus.

Tüübikood

Näide:Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12
Stratos MAXOEnergeetiliselt kõrgefektiivne pump (keermes‐ või äärikliitega pump), elektrooniliselt reguleeritav
30/Ühenduse nimiläbimõõt
0,5-12Nominaalse tõstekõrguse vahemik [m]

Varustus/funktsioon

Kasutusvaldkonnad

Pump võimaldab seadet väga tõhusalt kasutada tänu asjakohase seadmespetsiifilise rakenduse (küttekeha, põrandaküte, laeküte) reguleerimisviisi täpsele seadistamisele.

Küte

 • Küttekeha
 • Põrandaküte
 • Laeküte
 • Õhu soojendaja
 • Hüdrauliline kompensaator
 • Soojusvaheti

Jahutus

 • Laejahutus
 • Põrandajahutus
 • Õhkkonditsioneerid
 • Hüdrauliline kompensaator
 • Soojusvaheti

Kuumutamine ja jahutamine on kombineeritud

 • Automaatne ümberlülitus

Sõltuvalt valitud rakendusest on saadaval järgmised reguleerimisviisid.

Reguleerimisviisid

 • Konstantne pöörlemiskiirus (juhtrežiim)
 • Δp‐c konstantse rõhkude vahe puhul
 • Δp‐v muutuva rõhkude vahe puhul
 • Dynamic Adapt plusi pumpamisvõimsuse pidevaks (dünaamiliseks) hetkelisele vajadusele vastavaks kohandamiseks
 • Püsiva termoregulaatori konstant T-const.
 • ΔT temperatuuride vahe reguleerimine
 • Püsiva vooluhulga reguleerimise konstant Q
 • Multi-Flow Adaptation: Vooluhulga summa tuvastamine täitmispumba kaudu, varustamaks kütteringluse jaoturite sekundaarpumpasid vastavalt vajadusele
 • Kasutaja defineeritud PID juhtseade

Valikulised funktsioonid

 • Q-Limitmax maksimaalse vooluhulga piiramiseks
 • Q-Limit min minimaalse vooluhulga piiramiseks
 • No-Flow Stopp (null-vooluhulga väljalülitamine)
 • Automaatne langusrežiim
 • Negatiivse punkti reguleerimine (Δp-c reguleerimine välise tegeliku väärtuse anduriga)
 • Muutuv Δp-v pumba töökarakteristiku tõus

Manuaalsed seadistused

 • Kasutusvaldkondade valimine Setup Guide kaudu
 • Juurdekuuluvate tööparameetrite seadistamine
 • Nominaalne tööpunkt: arvutatud tööpunkti vahetu sisestamine Δp-v puhul
 • Oleku ja ajaloo kuvamine (vooluhulk, temperatuur, elektritarve, tõstekõrgus, tõrgete kuva, diagnooside kuva)
 • Energiatarbe mõõtmise seadistamine ja lähtestamine (soe ja külm)
 • Pumba õhueemaldusfunktsioon
 • Klahvilukk seadistuste lukustamiseks
 • Funktsioon tehaseseadistustele või salvestatud parameetritele lähtestamiseks
 • Analoogsisendite seadistamine/parameetrimine
 • Binaarsisendite seadistamine/parameetrimine
 • Releeväljundite seadistamine/parameetrimine
 • Kaksikpumbafunktsioon (2 üksikpumba korral, mida käitatakse kaksikpumbana)

Automaatsed funktsioonid

 • Võimsuse sujuv kohandamine energiatõhusa käitamise tagamiseks sõltuvalt töörežiimist
 • Automaatne langusrežiim
 • Automaatne väljalülitamine null-läbivoolutuvastuse korral (No-Flow Stop)
 • Automaatne deblokeerimisfunktsioon
 • Sujuvkäivitus
 • Automaatne tõrkekõrvaldusrutiin (automaatne uuestikäivitumine)
 • Automaatne kütte-/jahutusrežiimi ümberlülitus
 • mootori täiskaitse integreeritud rakenduselektroonikaga

Välised juhtsisendid ja nende funktsioonid

2× analoogsisend:

 • Signaalitüübid: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, PT1000
 • Rakendused: Temperatuuri, rõhkude vahe või kasutaja defineeritud PID-režiimis oleva vaba anduri tegeliku väärtuse kaugreguleerimine iga töörežiimi korral

2× digitaalsisend:

 • Potentsiaalivabadele juhtväljunditele või lülititele
 • Muudetavate parameetritega funktsioonid:
  • ext VÄLJAS
  • ext MIN
  • ext MAX
  • MANUAALNE (BMS-VÄLJAS)
  • Klahvilukustus
  • Kütte-/jahutusrežiimi ümberlülitus

Wilo Net kaksikpumpade halduseks 2 üksikpumbalt, mitme pumba omavaheline side ja pumpade kaugreguleerimine

Teate- ja näidufunktsioonid

 • Töönäidiku ekraani olek:
  • Seadeväärtus
  • Tegelik tõstekõrgus
  • Tegelik vooluhulk
  • Sooja- ja külmakoguse loendur
  • Elektritarve
  • Temperatuurid
 • LEDi olekunäit: Tõrkevaba töö (roheline LED), pumba kommunikatsioon (sinine LED)
 • Diagnostikakuva (ekraani värv punane) ekraani olek:
  • Veakood ja tõrke kirjeldus täistekstina
  • Korrigeerivad meetmed
 • Koondveateade SSM (potentsiaalivaba ümberlülituskontakt)
 • Koondtööteade SBM (potentsiaalivaba sulgekontakt)

Andmevahetus

 • Bluetooth-liides juhtmevabaks andmevahetuseks ja pumba käitamiseks nutitelefoni või tahvelarvutiga kaugjuhtimise teel.
 • Digitaalne jadaliides Modbus RTU ühendamiseks hooneautomaatikaga siinisüsteemi RS485 kaudu (võimalik Wilo-CIF-mooduli Modbus RTU kaudu).
 • Digitaalne jadaliides BACnet MS/TP ühendamiseks hooneautomaatikaga siinisüsteemi RS485 kaudu (võimalik mooduliga Wilo-CIF BACnet MS/TP).
 • Digitaalne jadaliides CANopen ühendamiseks hooneautomaatikaga siinisüsteemi CANopen kaudu (võimalik mooduliga Wilo-CIF CANopen).
 • Digitaalne jadaliides LON TP/FT-10 ühendamiseks hooneautomaatikaga siinisüsteemi LONWorks kaudu (võimalik mooduliga Wilo-CIF LON TP/FT).
 • Digitaalne jadaliides PLR ühendamiseks hooneautomaatikaga firmaspetsiifiliste ühendusmoodulite kaudu (võimalik mooduliga Wilo-CIF PLR).

Kaksikpumpade haldamine (kaksikpump või 2 üksikpumpa)

 • põhi-/reservtöö (automaatne rikkejärgne ümberlülitus / ajast sõltuv pumbavahetus)
 • Lisarežiim (efektiivsuse järgi optimeeritud peakoormuse juurde- ja väljalülitamine)

Varustus

 • Äärikliidesega pumpade korral: Ääriku versioonid
  • Standardversioon pumpadele DN 32 kuni DN 65: kombineeritud äärik PN 6/10 (äärik PN 16 vastavalt EN 1092-2) vastasäärikutele PN 6 ja PN 16
  • Standardversioon pumpadele DN 80 / DN 100: äärik PN 6 (PN 16 teostus vastavalt EN 1092-2) vastasäärikule PN 6
  • Eriversioon pumpadele DN 32 kuni DN 100: Äärik PN 16 (vastavalt EN 1092-2) vastasäärikule PN 16
 • Mitu integreeritud kommunikatsiooniliidest ja valikuliselt kasutatav CIF-mooduli pistik
 • 5 kaablisisestuskohta andmevahetusliideste ühendamiseks
 • Bluetooth-liides
 • Kõrglahutusega ekraan rohelise nupu ja 2 klahviga
 • Kasutajasõbralik klemmiruum
 • Integreeritud vooluhulga- ja temperatuuriandur
 • Tavaline soojusisolatsioon küttesüsteemides kasutamiseks
 • Elektri kiirühendus optimeeritud Wilo-Connectoriga toiteks

Materjalid

 • Pumba korpus: hallmalm, KTL-kihiga
 • Soojusisolatsioon: polüpropüleen
 • Võll: Vääristeras
 • Laagrid: süsinik
 • Tööratas: Plast

Tarnekomplekt

 • Pump
 • Optimeeritud Wilo-Connector
 • 2x kaabli keermesühendus M16 × 1,5
 • Tihendid äärikpoltidele (ühenduse nimiläbimõõtude korral DN 32 ‐ DN 65)
 • Tihendid keermesliite korral
 • Soojusisolatsioon
 • Paigaldus- ja kasutusjuhend

Suvandid

 • Erimudelid töörõhule 16

Lisavarustus

 • Keermesliited keermesühenduse korral
 • Vastasäärik (DN 32 kuni DN 100)
 • Kompensatsioonidetailid
 • Külmutuse isolatsioon
 • PT1000-andurid
 • Rõhkude vahe andur
 • Wilo-CIF-moodulid: Modbus RTU, BACnet MS/TP, CANopen, LON TP/FT-10, PLR

Üldine parameeter

Tunnusjooned

Allalaadimised

General overview

Väljaanne 2017
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 72

PDF (46 MB)

Lae alla

PDF: Wilo-Stratos MAXO

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine