WiloCare - terviklik ja mugav seadmekontroll

Tools on the substrate (Wilo)

Terviklik komplekt tagab maksimaalse turvalisuse

WiloCare-ga pakume teile teenusepaketti, mis koondab erinevad tehasepoolsed teenused üheks teie individuaalsetele vajadustele vastavaks teenusekomplektiks. Teie pumba või süsteemi saadetud andmete põhjal tagame optimaalse ja energiatõhusa käitusrežiimi, lahendame veateated, kõrvaldame rikked ning optimeerime töö. WiloCare'i saab kasutada nii uute paigaldiste kui ka vanemate pumbasüsteemide puhul.

Arvutatavad töökulud ja riskide minimeerimine

Me teavitame teid iga kuu teie pumba/süsteemi olekust. Süsteeme jälgitakse WiloCare'i abil kaitstud internetiportaalis. Seadme töö tõrgete korral on võimalik sidekarbi ja süsteemi intelligentsete andurite kaudu saata teade otse tehnikule. Fikseeritud kuutasu abil on teie töökulud lihtsalt arvutatavad ja katavad olenevalt lepingust pea kõik riskid.

Teenused, mida teile pakume:

  • Tehase tehnik kontrollib põhjalikult süsteemi
  • Igakuine olekuaruanne regulaarseks infovahetuseks ja vajadusel optimeerimiseks
  • Regulaarsed korrashoiumeetmed süsteemi väärtuse säilitamiseks
  • Täielik töö- ja kulukindlus
TeenusedBasicComfortPremium
Sideelektroonikaxxx
Igakuised aruandedxxx
Võimalik on kuupõhine püsimaksexxx
24 h töötav tasuta avariinumberxxx
Väikesed parandustööd kuuluvad kindla hinnaga pakettixx
Kõikide pumpade/süsteemide juurde kuuluvate membraaniga survepaakide lämmastikuga täitmine on hinna seesxx
Töö- ja sõidukulude kandmine hooldustevahelisel ajal (hooldusmeeskonna tavalisel tööajal)xx
Kulumaterjalid sisalduvad igakuises kindla hinnaga paketisxx
Pumpade/süsteemide korrashoidxx
Kuluosad kaasa arvatudx
Töö- ja sõidukulude kandmine hoolduste vahelisel ajal (väljaspool hooldusmeeskonna tavalist tööaega, k.a nädalavahetustel)x