Otsing
Võtke ühendust
E-post
Kataloogi loomine
Minu lemmikud
Tootevõrdlus

Astuge kliimamuutusele vastu kiirelt ja tõhusalt

Qingdao view from the sea

Wilo-Energy Solutions - panustage proaktiivsete efektiivsusmeetmetega energiapöördesse.

Energiaressursside jätkusuutlik kasutamine on kliimamuutusega seoses vältimatu. Linnastumine Aasias ja Aafrikas ning püüdlus saavutada lääne eeskujul heaolu näitab, et kasinuspoliitika ei ole lahendus. Rohkem on vaja kontseptsioone, mis tegelevad energiatõhususe parandamisega ja uurivad, kuidas neid kiirelt kasutusele võtta.

Ökoloogia - kasvumootor

Energiapööre on järgmistel aastakümnetel üks suurim keskkonna- ja majanduspoliitiline väljakutse. Saksamaa on energiapöörde saavutamiseks püstitanud konkreetsed eesmärgid. Siin peaks elektritarbimine aastaks 2050 vähenema 50% võrra (võrreldes aastaga 2008) ja kasutatavast energiast 80% tuleb toota taastuvenergiana.

Kui meil õnnestub tõestada, et keskkonnakaitse ja majanduskasv ei ole vastandid, siis saab Saksamaa mudelist rahvusvaheline pretsedent, mis maailmamajanduses kinnistub ning täieneb.

CO2-väljalaske vähendamine on ülemaailmne väljakutse

Wilo tegeleb juba aastakümneid energiatõhususe parandamisega. Suurem osa maailmas kasutusel olevatest pumpadest on tehnoloogiliselt vananenud. Vanade reguleerimata pumpade asendamine uute ülitõhusate pumpadega pakub väga suuri säästmisvõimalusi. CO2 heitmeid on võimalik üle terve maailma jätkusuutlikult vähendada.

Ökonoomsuse ja jätkusuutlikkuse initsiatiiv

Wilo-Energy Solutions on initsiatiiv, mis edendab veel toimivate, aga reguleerimata pumpade asendamist Wilo energeetiliselt ülitõhusate pumpadega. Me tutvustame avalike, kommertslike ja tööstuslike hoonete, süsteemide ning objektide käitajatele kõiki ennetava asendamise eeliseid. Lisaks keskkonnakasule saab rõhuda sellistele argumentidele nagu 80% väiksem energiakulu ning tuleviku-, varustus- ja hügieenikindlus.

Wilo-Energy Solutions on initsiatiiv, mis edendab veel toimivate, aga reguleerimata pumpade asendamist Wilo energeetiliselt ülitõhusate pumpadega. Me tutvustame avalike, kommertslike ja tööstuslike hoonete, süsteemide ning objektide käitajatele kõiki ennetava asendamise eeliseid. Lisaks keskkonnakasule saab rõhuda sellistele argumentidele nagu 80% väiksem energiakulu ning tuleviku-, varustus- ja hügieenikindlus.

Wilo pumbatehnoloogiat kasutatakse kütmise, jahutuse, kliima, veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise valdkonnas ning tööstuslahendustes. Wilo-Energy Solutions teenuste raames pakume kuut mudelit, mis pakuvad energiatõhusat lahendust pea iga rakenduse jaoks.

Meie staartooted:

Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO-Z

Wilo-SiBoost Smart Helix Excel

Wilo-EMU TRE 326

Wilo-Stratos GIGA

Wilo-Stratos GIGA

Kas soovite isiklikku nõustamist?

Võtke meiega ühendust