Ennetus tasub ära

Wilo korrashoiuteenus

Pakume teile valikuid meie toodete probleemideta töö regulaarseks kontrollimiseks ja järjepidevuse tagamiseks. Me kohandame oma hooldusteenused vastavalt teie vajadustele ja toodetele kohapeal.

Teenused, mida teile pakume:

  • Pumpade ja süsteemide professionaalne kontrollimine
  • Hooldus ja remont
  • Standardiseeritud hooldusvalikud ja -paketid
  • Individuaalsed hoolduslahendused ja täishoolduslepingud
  • Kõik hooldustööd on kontrollnimekirjas dokumenteeritud

Wilo korrashoiulepingud:

Teenused BasicComfortPremium
Puudub lepingu miinimumkestusxxx
24 tundi ööpäevas töötav tasuta avariinumberxxx
Lepingulistele klientidele tasuta telefoninumberxxx
Paketihind koos töö- ja sõiduajagaxxx
Üksikasjalikud dokumendid kontrollnimekirja aluselxxx
Pumpade/süsteemide vaatluskontrollxxx
Funktsioonikontrollxxx
Paketihinnas sisaldub väikeremontxx
Kõikide pumpade/süsteemide juurde kuuluvate membraaniga survepaakide lämmastikuga täitmine on hinna seesxx
Töö- ja sõidukulude kandmine hooldustevahelisel ajal (hooldusmeeskonna tavalisel tööajal)xx
Kulumaterjalid on hinna seesxx
Pumba/süsteemi korrashoidxx
Pumba/süsteemi optimeeriminexx
Tarkvaratäiendusedx
Kuluosad kaasa arvatudx
Töö- ja sõidukulude kandmine hooldustevahelisel ajal (hooldusmeeskonna tavalisel tööajal)x

Tutvuge ka meie teenusepakettidega!

Wilo hoolduspakett