Magestamine

Muudame vee uuesti kasutatavaks.

Magestamisele omistatakse tulevikku silmas pidades suurt tähtsust, kuna olemasolevad mageveevarud on väikesed või saastunud ning seetõttu muutub inimeste varustamine puhta veega üha raskemaks.

Merevee magestamise puhul tõuseb eelkõige vajadus uuenduslike ja majanduslikult tasuvate lahenduste järele. See protsess on aga energiamahukas ja seda soovitatakse kasutada seal, kus magevett leidub vähe.