Hae
Ottaa yhteyttä
Sähköposti
Tuoteluettelon laatiminen
Suosikkini
Tuotevertailu
Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Älykäs pumppu kiinteistöhallintajärjestelmällä varustettuihin liikekiinteistöihin.

Edut
Wilo-Stratos MAXO

Älykäs pumppu kiinteistöhallintajärjestelmällä varustettuihin liikekiinteistöihin.

Optimoidulla ja innovatiivisella energiansäästötoiminnolla Wilo-Stratos MAXO asettaa uusia standardeja kaupalliselle LVI:n ja juomaveden käytöllä energiatehokkuuden alalla. Sen erinomaisen käyttäjäystävällisyyden ansiosta käyttö on helpompaa kuin koskaan.Erityisominaisuudet/tuote-edut

 • Erilaisia vaihtoehtoja kiinteistöhallintajärjestelmään yhdistämistä varten
 • Intuitiivinen käyttö sovelluksen ohjaamilla asetuksilla säätöavustajan avulla sekä uuden näytön ja vihreä painike -teknologialla varustetun käyttöpainikkeen yhdistelmällä.
 • Paras energiatehokkuus optimoitujen ja innovatiivisten energiaa säästävien toimintojen avulla (esim. No-Flow Stop).
 • Optimaalinen järjestelmätehokkuus uusien, innovatiivisten ja älykkäiden säätötoimintojen avulla, joita ovat esim. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. ja ΔT-const.
 • Uusimmat tiedonvaihtorajapinnat (esim. Bluetooth) mobiililaitteisiin yhdistämistä varten sekä suora pumppujen verkotus monen pumpun ohjaukseen tarkoitetun Wilo Netin avulla.
 • Paras sähköasennuksen mukavuus selkeän ja suuren liitäntätilan ja optimoidun Wilo-Connectorin avulla.
Mallisarjan kuvaus
Wilo-Stratos MAXO

Rakenne

Älykäs märkämoottori-kiertovesipumppu ruuvi- tai laippaliitännällä, EC-moottorilla ja integroidulla elektronisella tehonsäädöllä.

Käyttö

Kaikki vesilämmitysjärjestelmät, ilmastointi, suljetut jäähdytyspiirit, teollisuuden kiertojärjestelmät

Varustelu/toiminto

Käyttöalueet

Pumppu mahdollistaa tarkan säätötavan asetuksen avulla laitekohtaisen käytön (esim. lämpöpatteri, lattialämmitys, kattojäähdytys) ja laitteen parhaan tehokkuuden.

Lämmitys

 • Lämpöpatteri
 • Lattialämmitys
 • Kattolämmitys
 • Ilmanlämmitin
 • Betoniydinlämmitys*
 • Sunttipiiri
 • Paine-eroton jakaja*
 • Lämmityksen puskurisäiliö*
 • Lämmönvaihdin
 • Lämmönlähdepiiri (lämpöpumppu)*
 • Etälämmityspiiri*

Jäähdytys

 • Kattojäähdytys
 • Lattiajäähdytys
 • Ilmastointilaite
 • Betoniydinjäähdytys*
 • Sunttipiiri
 • Paine-eroton jakaja*
 • Jäähdytyksen puskurisäiliö*
 • Lämmönvaihdin
 • Jäähdytyksen paluupiiri*
 • Etäjäähdytyspiiri*

(* järjestelmätyyppi saatavilla alkaen versiosta SW≥01.05.10.00)

Lämmitys ja jäähdytys yhdistetty

 • Automaattinen vaihtokytkentä (malli "-R7": ei mahdollista, paitsi Wilo-Stratos MAXO -lämpötila-anturilla)

Valitun käytön mukaisesti käytössä ovat seuraavat säätötavat:

Säätötavat

 • Vakiokierrosluku (manuaalinen säätökäyttö)
 • Δp-c vakiopaine-erolle
 • Δp-v suhteelliselle paine-erolle
 • Dynamic Adapt plus jatkuvaan (dynaamiseen) virtaaman mukautukseen senhetkisen tarpeen mukaan
 • T-const. jatkuvaan lämpötilansäätöön
 • ΔT-const. jatkuvaan lämpötilaeron säätöön
 • Vakio-Q vakiovirtaaman säätöön
 • Multi-Flow Adaptation: Yhteenlaskettu virtaama tarpeenmukaisen syötön vesipumpusta lämmityspiirin jakajien sekundääripumppuihin
 • Käyttäjäkohtainen PID-säädin

Valinnaiset toiminnot

 • Q-Limitmax. maksimaalisen virtaaman rajoitukseen
 • Q-Limitmin. minimaalisen virtaaman rajoitukseen
 • No-Flow Stop (nollavirtauksen deaktivointi)
 • Automaattinen yöajan pudotustoiminto (malli "-R7": ei mahdollinen, paitsi Wilo-Stratos MAXO -lämpötila-anturilla)
 • Heikoimman pisteen säätö (Δp-c-säätö todellisen arvon ulkoisella anturilla)
 • Δp-v-ominaiskäyrän muuttuva jäykkyys

Manuaalinen säätö

 • Käyttöalueen valinta säätöavustajassa
 • Liittyvien käyttöparametrien asetus
 • Nimellistoimintapiste: lasketun toimintapisteen suora syöttö arvolla Δp-v
 • Tilanäyttö
 • Energiamäärälaskennan säätäminen ja palauttaminen (lämmitys ja jäähdytys)
 • Pumpun ilmaustoiminto
 • Näppäinlukko asetusten lukitsemiseksi
 • Toiminto palauttamiseen tehdasasetuksiin tai tallennettuun parametriin (parametriasetus)
 • Analogisten tulojen parametrisointi
 • Binääritulojen parametrisointi
 • Relelähtöjen parametrisointi
 • Kaksoispumpputoiminto (kun 2 vakiopumppua, joita käytetään kaksoispumppuna)

Automaattiset toiminnot

 • Tarpeen mukaan optimoitu tehon mukautus energiatehokkaaseen käyttöön käyttötavasta riippuen
 • Yöajan pudotustoiminnon tunnistus (malli "-R7": ei mahdollinen, paitsi Wilo-Stratos MAXO -lämpötila-anturilla)
 • Deaktivointi nollavirtauksen havaitsemisen yhteydessä (No-Flow Stop)
 • Pehmeäkäynnistys
 • Automaattinen vianetsintärutiini (esim. irtiravistustoiminto)
 • Vaihtokytkentä lämmitys-/jäähdytyskäyttö (malli "-R7": automaattinen vaihtokytkentä ei mahdollinen, paitsi Stratos MAXO -lämpötila-anturilla)
 • Moottorin täyssuoja integroidulla laukaisuelektroniikalla

Ulkoiset ohjaustulot ja niiden toiminnot

 • 2x analoginen tulo:
 • Signaalityypit: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Käyttökohteet: Asetusarvon etäsäätö jokaiselle säätötavalle (paitsi Multi-Flow Adaptation), anturitulot lämpötilalle, paine-erolle tai vapaa anturi käyttäjän määrittelemään PID-käyttöön
 • 2x digitaalinen tulo:
 • Potentiaalivapaille ohjaustuloille tai kytkimille
 • Parametroitavat toiminnot:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAALINEN (BMS-POIS)
  • Näppäinlukko
  • Virrankatkaisu lämmitys-/jäähdytyskäyttö

Wilo Net kaksoispumppujen hallintaan 2 vakiopumpulle, useampien pumppujen yhdistelmille ja pumppujen etäsäätöön

Ilmoitus- ja näyttötoiminnot

 • Näytön tila käyttönäyttö:
  • Asetusarvo
  • nostokorkeuden tosiarvo
  • Todellinen virtaama
  • Ottoteho
  • Sähköinen käyttö
  • Lämpötilat (malli "-R7": todellinen aineen lämpötila mahdollinen Stratos MAXO -lämpötila-anturilla)
 • Tilanäytön LED: Virheetön käyttö (vihreä LED), pumppuviestintä (sininen LED)
 • Näyttötila vikanäyttö (näyttöväri punainen):
  • Vikakoodit ja vian kuvaus kokotekstinä
  • Sijoitustoimenpiteet
 • Näyttötila varoitusnäyttö (näyttöväri keltainen):
  • Varoituskoodit ja varoitusten kuvaukset täydellisenä tekstinä
  • Sijoitustoimenpiteet
 • Tilanäyttö prosessinäyttö (näyttöväri sininen):
  • Pumpun ilmanpoisto
  • Päivitys
 • Tilanäyttö BMS-tiedonsiirto (näyttöväri sininen):
 • Yhteenveto aktiivisista BMS-parametreistä (baudiluku, osoite,...)
 • Yleishälytys SSM (potentiaalivapaa vaihtokontakti)
 • Koottu käytön ilmoitus SBM (potentiaalivapaa sulkeutuva kosketin)

Tiedonsiirto

 • Bluetooth-rajapinta langattomaan tiedonsiirtoon ja pumppujen etäkäyttöön älypuhelimella tai tabletilla.
 • Pumppujen etävalvonta WiloCare-toiminnolla.
 • Digitaalinen rajapinta Modbus TCP kiinteistöautomaatioon liittämistä varten (mahdollista Wilo-CIF-moduulin Ethernetin (moniprotokolla) avulla).
 • Sarjamuotoinen, digitaalinen rajapinta Modbus RTU kiinteistöautomaatioon liitäntään väyläjärjestelmän RS485 avulla (Wilo-CIF-moduuli Modbus RTU mahdollinen).
 • Digitaalinen rajapinta BACnet IP kiinteistöautomaatioon liittämistä varten (mahdollista Wilo-CIF-moduulin Ethernetin (moniprotokolla) avulla).
 • Sarjamuotoinen, digitaalinen rajapinta BACnet MS/TP liitettäväksi kiinteistöautomaatioon väyläjärjestelmällä RS485 (Wilo-CIF-moduuli BACnet MS/TP mahdollinen).
 • Sarjamuotoinen, digitaalinen LON-rajapinta kiinteistöautomaatioon liitäntää varten LONWorks-väyläjärjestelmän avulla (Wilo-CIF-moduuli LON mahdollinen).
 • Sarjamuotoinen, digitaalinen CANopen-rajapinta kiinteistöautomaatioon liitäntää varten CANopen-väyläjärjestelmän avulla (Wilo-CIF-moduuli CANopen mahdollinen).
 • Digitaalinen PLR-sarjaliitäntä kiinteistöautomaatioon liittämistä varten merkkikohtaisen kytkinmoduulin avulla (Wilo-CIF-moduuli PLR mahdollinen).

Kaksoispumppujen hallinta (kaksoispumppu tai 2 vakiopumppua)

 • Pää-/varapumppukäyttö (automaattinen virran poiskytkentä häiriön esiintyessä / aikaohjattu pumpun vaihto)
 • Rinnakkaiskäyttö (optimaalisen tehokkuuden huippukuormakäynnistys ja -pysäytys)

Varustus

 • Laipallisissa pumpuissa: Laippamallit
  • Vakiorakenne pumpuille DN 32 – DN 65: Kombilaippa PN 6/10 (laippa PN 16 standardin EN 1092-2 mukaan) vastalaipalle PN 6 ja PN 16
  • Vakiorakenne pumpuille DN 80 / DN 100: Laippa PN 6 (PN 16 standardin EN 1092-2 mukaan) vastalaipalle PN 6
  • Erikoismalli pumpuille DN 32 – DN 100: Laippa PN 16 (EN 1092-2 mukaan) vastalaipalle PN 16,
 • Lukemattomia integroituja viestintärajapintoja ja valinnainen CIF-moduuliliitäntäpaikka
 • 5 kaapeliläpivientiä viestintärajapintojen liitäntään
 • Bluetooth-rajapinta
 • Korkearesoluutioinen grafiikkanäyttö, vihreä nuppi ja 2 painiketta
 • Käyttäjäystävällinen liitäntätila
 • Integroitu lämpötila-anturi (malli "-R7": ei ole)
 • Lämpöeristevaippa vakiovarusteena lämmityskäyttöä varten
 • Pikasähköliitäntä optimoidulla Wilo-Connectorilla virtalähteelle

Toimituksen sisältö

 • Pumppu
 • Optimoitu Wilo-Connector
 • 2 x kaapeliläpivienti M16 x 1,5
 • Tiivisteet kierreliitännässä
 • Aluslevyt laipparuuveja varten (liitännän nimelliskoot DN 32 - DN 65)
 • Lämpöeristevaippa
 • Asennus- ja käyttöohje

Tyyppiavain

Esimerkki:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

High efficiency -pumppu (kierreliitäntä- tai laippapumppu), elektronisesti säädelty

30/

Liitäntänimelliskoko

0,5-12

Nimellisnostokorkeus [m]

-R7

ilman integroitua Stratos MAXO -lämpötila-anturia

-P1

LABS-vapaa malli

Tekniset tiedot

 • Sallittu lämpötila-alue -10 °C...+110 °C, -10 °C...+90 °C (malli "-R7")
 • Verkkoliitäntä 1~230 V, 50/60 Hz
 • Suojaluokka IPX4D
 • Kierre- tai laippaliitäntä (tyypistä riippuen) Rp 1 – DN 100
 • Maks. käyttöpaine vakiomallissa: 6/10 bar tai 6 bar (erikoismalli: 10 bar tai 16 bar)
 • Eristysluokka: F
 • Häiriösäteilyn standardi: EN 61800-3:2004+A1:2012 / kotitalousympäristö (C1)
 • Häiriönsietokyvyn standardi: EN 61800-3:2004+A1:2012 / teollisuusympäristö (C2)
 • Virtaama maks. Q: 74 m³/h
 • Nostokorkeus maks. H: 16 m

Materiaalit

 • Laakerit: Hiili, antimonikyllästetty
 • Juoksupyörä: PPS-GF40
 • Pumpun pesä: Valurauta
 • Akseli: 1.4028, DLC-pinnoitettu

Rakenne

 • Älykäs märkämoottori-kiertovesipumppu EC-moottorilla ja integroidulla elektronisella tehonsäädöllä
 • Vihreä-painike-teknologia ja graafinen näyttö
 • Moottorinsuoja laukaisuelektroniikalla
 • Pistoliitin toimintojen laajennukseen kiinteistöautomaatiota varten lisävarusteena saatavilla CIF-moduuleilla
 • Juoksupyörä kolmiulotteisesti käyristetyillä siivekkeillä ja muovirakoputkella hiilikuituyhdistemateriaalista
Dokumentit

Asennus- ja käyttöohje

Wilo-Stratos MAXO-R7

Tuotenumero 2217836
Painos 2021-11
Sivujen lukumäärä 168
Kieli bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Tuotenumero 2226401
Painos 2023-02
Sivujen lukumäärä 272
Kieli de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Tuotenumero 2226400
Painos 2023-02
Sivujen lukumäärä 60
Kieli fi
PDF (4 MB)

Suunnittelukäsikirja

Stratos MAXO Consulting Guide

Painos 2019
Sivujen lukumäärä 58
Kieli en
PDF (8 MB)

Sertifiointikirja

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Tuotenumero 2209011
Painos 2022-11
Sivujen lukumäärä 72
Kieli kielineutraali
PDF (28 MB)

Julkaisuhuomautukset

Julkaisuhuomautukset Stratos MAXO

Tuotenumero 2212705
Painos 2021-04
Sivujen lukumäärä 60
Kieli bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)

CE

CE 2156068-07

Sivujen lukumäärä 6
Kieli kielineutraali
PDF (287 KB)

EPD

EPD EPD-WIL-20210308-IBA1-DE

Sivujen lukumäärä 12
Kieli kielineutraali
PDF (1 MB)
Tuotteen valinta
Osumien määrä: 82
180 … 360 mm
[82]
4.241 … 16.27 m
[65]
8.097 … 75.92 m³/h
[76]
TuotekuvausLVI-numeroPutkiliitäntäEEIAsennuspituus l0Suurin sallittu käyttöpaine PNVerkkoliitäntäBruttopaino n. mMäärä kuormalavaa kohdenTuotenumero
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7
4623763
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217892
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 16
-
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186255
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7
4623764
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217893
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16
-
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186256
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
4623765
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217894
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186257
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7
4623766
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217895
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186258
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10-R7
4623767
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217896
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186259
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7
4623768
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217897
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 16
-
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186260
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7
4623769
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217898
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 16
-
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186261
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7
4623772
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217899
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186262
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10-R7
4623774
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217900
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186263
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7
4623776
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217901
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186264
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7
4623777
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217902
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186265
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7
4623784
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2217945
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2186266
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7
4623786
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217946
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186267
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7
4623787
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217947
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186268
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7
4623788
DN 32
≤0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2217948
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
-
DN 32
≤0,17
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2186269
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7
4623789
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2217949
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
-
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2186270
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7
4623790
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2217950
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16
-
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2186271
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10
-
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222237
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10-P1
-
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222239
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10-R7
4624105
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222240
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN16
-
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2225910
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7
4623791
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217951
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16
-
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186272
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7
4623792
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217952
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16
-
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186273
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10-R7
4623793
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2217953
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16
-
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2186274
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10
4623441
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2164587
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10-R7
4623794
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2217954
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16
-
DN 50
≤0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2186275
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10-R7
4623795
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2217955
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16
-
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2186276
Stratos MAXO 50/0,5-10 PN6/10
-
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2222242