Hae
Ottaa yhteyttä
Sähköposti
Tuoteluettelon laatiminen
Suosikkini
Tuotevertailu
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1 | Wilo

Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1

Tuotenumero: 2207189
Tekniset tiedot
Hydrauliset tiedot
Vähimmäishyötysuhdeindeksi (MEI) ≥0,7
Suurin sallittu käyttöpaine PN 16 bar
Aineen min. lämpötila Tmin -20 °C
Aineen maks. lämpötila Tmax 140 °C
Ympäristölämpötila min. Tmin 0 °C
Maks. ympäristölämpötila Tmax 50 °C
Käyttövoima
Verkkoliitäntä 1~230 V, 50/60 Hz
Napojen määrä 4
Moottorin energiatehokkuusluokka IE5
Tehon kulutus P1 max 500 W
Moottorin nimellisteho P2 0,37 kW
Nimellisvirta IN 2,3 A
Häiriösäteily EN 61800-3
Häiriönsieto EN 61800-3
Eristysluokka F
Kotelointiluokka moottori IP55
Moottorinsuoja PTC-anturit integroitu
Materiaalit
Pumpun pesä Valurauta
Juoksupyörä PPS-GF40
Akseli jaloteräs
Akselin tiiviste AQ1EGG
Tiivistelaippa 5.1301/EN-GJL-250, KTL-pinnoitettu
Sallitut nesteet (muut nesteet tilauksesta)
Lämmitysvesi (VDI 2035:n mukaan) kyllä
Lämmönsiirtoöljy Erikoismalli lisähintaan
Jäähdytys- ja kylmävesi kyllä
Vesi-glykoli-seokset (20 – 40 til.-% glykoli ja aineen lämpötila ≤ 40 °C) kyllä
Asennusmitat
Asennuspituus L0 260 mm
Imupuolella putkiliitäntä DN 32
Painepuolella putkiliitäntä DN 32

Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1

Nimitys Varaus Huomautus
Analoginen IN (AI 1)

+ 24 V

+ In 1 →

- GND

Signaalilaji:

 • 0 – 10 V
 • 2–10 V
 • 0–20 mA
 • 4 - 20 mA

Jännitteen kesto:

 • 30 V DC / 24 V AC

Virtalähde:

 • 24 V DC: enintään 50 mA
Analoginen IN (AI 2) + In 2 →
  - GND
   
Analoginen IN (AI 3)

+ 24 V

+ In 3 →

- GND

Signaalilaji:

 • 0 – 10 V
 • 2–10 V
 • 0–20 mA
 • 4 - 20 mA
 • PT1000

Jännitteen kesto:

 • 30 V DC / 24 V AC

Virtalähde:

 • 24 V DC: enintään 50 mA
Analoginen IN (AI 4) + In 4 →
  - GND
   
Digitaalinen IN (DI 1)

DI 1 →

+ 24 V

Digitaaliset tulot potentiaalivapaille koskettimille:

 • Suurin jännite:< 30 V DC / 24 V AC
 • Suurin silmukkavirta: < 5 mA
 • Käyttöjännite: 24 V DC
 • Käyttösilmukkavirta: 2 mA tuloa kohden
Digitaalinen IN(DI 2)

DI 2 →

+ 24 V

   
Wilo Net

↔ H

↔ L

GND H/L

 
 SSM

COM

← NO

← NC

Potentiaalivapaa vaihtokosketin, koskettimen kuormitus:

 • Pienin sallittu: SELV 12 V AC / DC, 10 mA
 • Suurin sallittu: 250 V AC, 1 A,
  30 V DC, 1 A
   
SBM

COM

← NO

← NC

Potentiaalivapaa vaihtokosketin, koskettimen kuormitus:

 • Pienin sallittu: SELV 12 V AC / DC, 10 mA
 • Suurin sallittu: 250 V AC, 1 A,
  30 V DC, 1 A
   
Verkkoliitäntä

N

L

 

 

Tuotetiedot
Valmiste Wilo
Tuotekuvaus Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1
Tuotenumero 2207189
EAN-numero 4062679116235
Väri vihreä/musta/harmaa
Vähimmäistilausmäärä 1
Saatavuus markkinoilla 2023-03-21
Pakkaus
Pakkaustapa Kertakäyttölava
Pakkausominaisuus Kuljetuspakkaus
Määrä kuormalavaa kohden 1
Määrä/kerros 1
Mitat ja painot
Pituusmitta pakkauksen kanssa 790 mm
Pituus L 595 mm
Korkeusmitta pakkauksen kanssa 713 mm
Korkeus H 357 mm
Leveysmitta pakkauksen kanssa 600 mm
Leveys W 544 mm
Bruttopaino n. m 78 kg
Nettopaino n. m 70,2 kg
Erittelyteksti

High efficiency -inlinepumppu, jossa on EC-moottori energiatehokkuusluokassa IE5 standardin IEC 60034-30-2 mukaisesti, hydraulinen vähimmäishyötysuhdeindeksi MEI ≥ 0,7 ja elektroninen tehon mukautus kuivamoottoripumppurakenteena. Pumppu yksijaksoisena matalapaine-keskipakopumppuna laippaliitännällä ja liukurengastiivisteellä. Stratos GIGA2.0-D on tarkoitettu ensisijaisesti ilman hiovia aineita olevan lämmitysveden (VDI 2035 mukaan), kylmän veden ja vesi-glykoliseosten pumppaamiseen lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Rakenne ...-R1:

 • Yksijaksoinen matalapaine-keskipakopumppu yksiosaisella akselilla lohkorakenteisena
 • Spiraalipesä Inline-rakenteisena (imu- ja paineyhteet samoilla laipoilla yhdessä linjassa)
 • Laippa PN 16, EN 1092-2
 • Paineenmittausliitännät (R 1/8) jälkikäteen mahdollista paine-eroanturin asennusta varten (malli ...-R1 ilman paine-eroanturia)
 • Pumpun pesä ja moottorilaippa vakiona kataforeesipinnoitteella
 • Liukurengastiiviste veden pumppaukseen Tmax. = +140 °C saakka. T ≤ +40 °C saakka on 20 % – 40 % glykoliseos sallittua. Vesi-glykoliseoksissa, joiden glykoliosuus on >40 % - enint. 50 til.-% ja aineen lämpötila > + 40 °C ... enint. +120 °C tai muissa vedestä poikkeavissa aineissa on varustettava vaihtoehtoinen liukurengastiiviste. Käytettäessä vesi-glykoliseoksia suositellaan yleisesti S1-version käyttöä vastaavalla liukurengastiivisteellä varustettuna.
 • Liitäntäjännite:
  • 3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz
  • Versio M-: 1~220 V...240 V (±10 %), 50/60 Hz
 • Sähkömagneettisen yhteensopivuuden täyttyminen ilman lisätoimenpiteitä
  • Häiriösäteily kotitalousympäristölle standardin EN 61800-3:2018 mukaan
  • Häiriönsieto teollisuusympäristölle standardin EN61800-3:2018 mukaan

Säätötavat:

 • Vakiokierrosluku (n-const.)
 • Vakiolämpötila (T-const.)
 • Vakiolämpötilaero (dT-const.)
 • Käyttäjäkohtainen PID-säädin
 • Mahdollista vain paine-eroanturilla:
  • Jatkuva, automaattinen tehon mukautus järjestelmän tarpeeseen ilman asetusarvojen syöttöä Wilo-Dynamic Adapt plus (tehdasasetus).
  • Tarpeen mukainen syöttöpumpun virtaaman optimointi usean sekundääripumpun keskinäisen yhdistämisen ja viestinnän avulla (Multi-Flow Adaptation).
  • Vakiovirtaama (Q-const.)
  • Suhteellinen paine-ero (dp-v) ja valinnainen nimellisen toimintapisteen syöttö Q ja H
  • Vakiopaine-ero (dp-c)
  • Paine-erosäätö dp-c kauempana putkistossa olevassa pisteessä (painemittaus Δp-c -säätö)

Toiminnot:

 • Käyttöalueen valinta säätöavustajassa
 • Kaksoispumpun käyttötavat: Pää-/varapumppukäyttö
 • Vaihtokytkentä lämmitys- ja jäähdytyskäytön välillä (automaattinen, ulkoinen tai manuaalinen)
 • Määritettyjen pumppusäätöjen tallennus ja palautus (3 palautuspistettä)
 • Häiriöilmoituksen/varoituksen näyttö selvätekstinä ja korjaussuosituksella varustettuna
 • Integroitu moottorin täyssuojakytkin
 • Mahdollista vain paine-eroanturilla:
  • lämmitysmäärän määritys
  • jäähdytysmäärän määritys
  • Säädettävä virtaaman rajoitus Q-Limit-toiminnolla (Qmin. ja Qmaks.)
  • Automaattinen pumpun deaktivointi nollavirtauksen havaitsemisen yhteydessä (No-Flow Stop)
  • Optimaalisen tehokas rinnakkaiskäyttö dp-c- ja dp-v-säädölle

Ilmoitus graafisen näytön aloitusnäkymässä:

 • Asetettuna oleva säätötapa
 • Nykyinen asetusarvo
 • Nykyinen virtaama (vain paine-eroanturin ollessa liitettynä)
 • Nykyinen aineen lämpötila (vain lämpötila-anturin ollessa liitettynä)
 • Nykyinen tehon kulutus
 • Kumulatiivinen sähkön kulutus

Malli:

 • 4 konfiguroitavaa analogiatuloa : 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA ja tavallinen PT1000 (vain kahdessa analogisessa tulossa); virtalähde +24 V DC
 • 2 konfiguroitavaa digitaalista tuloa (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max. lämmitys/jäähdytys, manuaalinen yliohjaus (kiinteistöautomaatio kytketty irti), käyttölukko (näppäinlukko ja kauko-ohjaus-konfigurointisuojaus))
 • 2 konfiguroitavaa ilmoitusrelettä käyttö- ja häiriöilmoituksille
 • Pistokepaikka Wilo-CIF-moduuleille, joissa on rajapinnat kiinteistöautomaatiota varten (valinnaiset lisävarusteet: CIF-moduuli Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN)
 • Wilo Net Wilo-järjestelmäväylänä Wilo-tuotteiden keskinäiseen viestintään, esim. Multi-Flow Adaptation; kaksoispumppukäyttö ja Wilo-Smart Gateway
 • Automaattinen varakäyttö erikoistilanteissa (määritettävä pumpun kierrosluku), esim. väyläkommunikoinnin tai anturiarvojen epäkuntoon menon yhteydessä
 • Käännettävä graafinen värinäyttö (4,3 tuumaa) ja yksipainikekäyttö käsikäyttötasolla
 • Bluetooth-rajapinta Wilo-Smart Connect BT -moduulin kautta
 • Käyttötietojen luku ja säätö sekä esim. käyttöönottopöytäkirjan laatiminen Bluetooth-rajapinnan kautta (ilman muita lisävarusteita) Wilo Assistant -sovelluksen avulla
 • Kaksoispumppujen hallintajärjestelmä integroitu (kaksoispumput on johdotettu valmiiksi) käytettäessä 2 vakiopumppua kaksoispumppuyksikkönä, yhteys Wilo Netin kautta
 • Kaapelikatkon tunnistus analogisella signaalilla (2–10 V:n tai 4–20 mA:n yhteydessä)
 • Aikaleima virheille/varoituksille ja aikaisemmille käyttötiedoille
 • Jatkuva käyttötietojen tallennus
 • Vakiovarusteena kondenssiveden poistoaukot moottorin kotelossa (toimitettaessa suljettuina)
 • Ilmanpoistoventtiili tiivistelaipassa

Toimituksen sisältö:

 • Pumppu
 • Wilo-Smart Connect BT -moduuli
 • Kaapeliläpiviennit tiivisteillä
 • Asennusohje (lyhennelmä) ja vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisävarusteet (tilattava erikseen):

3 kannatinta kiinnitysmateriaalilla perustukseen asennusta varten

 • Peitelaippa kaksoispumppupesälle
 • Asennusapuväline liukurengastiivistettä varten (sis. asennuspultit)
 • Kiinteistöautomaatioon yhdistämistä varten:
  • CIF-moduuli PLR
  • CIF-moduuli LON
  • CIF-moduuli BACnet MS/TP
  • CIF-moduuli Modbus RTU
  • CIF-moduuli CANopen
  • CIF-moduuli Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP)
  • Liitäntä M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Paine-eroanturi 2...10 V
 • Paine-eroanturi 4...20 mA
 • Lämpötila-anturi PT1000 AA
 • Anturiholkit lämpötila-antureiden putkeen asennusta varten
Käyttötiedot
Aineen min. lämpötila Tmin -20 °C
Aineen maks. lämpötila Tmax 140 °C
Ympäristölämpötila min. Tmin 0 °C
Maks. ympäristölämpötila Tmax 50 °C
Suurin sallittu käyttöpaine PN 16 bar
Vähimmäishyötysuhdeindeksi (MEI) ≥0,7
Käyttövoima
Verkkoliitäntä 1~230 V, 50/60 Hz
Moottorin energiatehokkuusluokka IE5
Tehon kulutus P1 max 500 W
Moottorin nimellisteho P2 0,37 kW
Nimellisvirta IN 2,3 A
Kierrosluku maks. nmax 2250 1/min
Häiriösäteily EN 61800-3
Häiriönsieto EN 61800-3
Eristysluokka F
Kotelointiluokka moottori IP55
Moottorinsuoja PTC-anturit integroitu
Materiaalit
Pumpun pesä Valurauta
Juoksupyörä PPS-GF40
Akseli jaloteräs
Akselin tiiviste AQ1EGG
Tiivistelaippa 5.1301/EN-GJL-250, KTL-pinnoitettu
Asennusmitat
Imupuolella putkiliitäntä DN 32
Painepuolella putkiliitäntä DN 32
Asennuspituus l0 260 mm
Tietoja tilausten tekemisestä
Valmiste Wilo
Tuotekuvaus Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1
Nettopaino n. m 70,2 kg
Tuotenumero 2207189
Dokumentit

Asennus- ja käyttöohje

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Tuotenumero 2227296
Painos 2023-08
Sivujen lukumäärä 488
Kieli de, en, fr, nl
PDF (13 MB)

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Tuotenumero 2227298
Painos 2023-08
Sivujen lukumäärä 488
Kieli da, fi, ru, sv
PDF (13 MB)

Sertifikaatti

Battery transportation information

Sivujen lukumäärä 6
Kieli kielineutraali
PDF (517 KB)
BIM/CAD
Lisävarusteet

Paine-erosta riippuva portaaton säätö CCe-HVAC-järjestelmä (20)

Lämpötilasta riippuva portaaton säätö CCe-HVAC-järjestelmä (18)

Paine-erosta riippuva portaaton säätö SCe-HVAC-järjestelmä (17)

Seinäasennus / pohjalaatta-asennus (6)

Huolto/vaihto (1)

Pumppujen ohjaus/lisävaruste (28)

Pumppujen ohjaus/Smart-säätöjärjestelmä (3)

Pumppujen ohjaus/rajapintamoduuli (7)

Paine-eron määrittäminen (4)

Services

Wilolla on pitkä perinne yhteistyöstä asentajien ja järjestelmänrakentajien kanssa. Tärkeä osa kumppanuusfilosofiaamme on Wilon tehdasasiakaspalvelu. Yhdessä kehitämme palvelukonseptin, joka sopii yksilöllisiin vaatimuksiisi – ja huolehdimme tietotaidollamme ja henkilökohtaisella neuvonnallamme siitä, että järjestelmäsi toimivat energiatehokkaasti, varmasti ja mahdollisimman edullisesti. Tässä sinua auttavat osaavat Wilo-huoltoteknikkomme – nopeasti, luotettavasti ja sovittua aikataulua noudattaen.

Lue lisää

Suositellut palvelut

Projektituki
Kuivamoottoripumppujen projektituki
    
2219321

Wilo tukee koko suunnitteluvaiheen ajan laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Asiantunteva ja pätevä Wilo-huoltopalvelumme tukee sinua antaen suosituksia ja teknistä neuvontaa koko projektin keston ajan.

Projektituki sisältää seuraavat palvelut:

 • Säännölliset käynnit paikan päällä tietojen ja neuvonnan laadun varmistamiseksi
 • Tekninen neuvonta, saatavana myös paikan päällä
 • Suosituksia sisältävä tilaraportti käynnin jälkeen
 • Kattava suunnittelutuki Wilo-asiantuntijan toimesta
Käyttöönotto
Kuivamoottoripumppujen käyttöönotto
    
2219391

Suosittelemme, että Wilo-asiakaspalvelu suorittaa laitteiston käyttöönoton pumpun/järjestelmän tai pumppujen/järjestelmien moitteettoman toiminnan vuoksi. Siten taataan järjestelmän optimaalinen säätö ja tehokas käyttö. Käyttöönotto sisältää seuraavat kohdat:

 • Järjestelmän tai järjestelmien käyttöönotto tarkistuslistan mukaan
 • Kytkentälaitteiston parametrien asettaminen ja säätö
 • Painesäiliön esipuristuksen tarkastus ja mukauttaminen (täyttö 80 litraan asti)
 • Asennettujen järjestelmien toimivuuskoe
 • Käytäntöpainotteinen käyttöohje
 • Wilon käyttöönottopöytäkirja

Käyttöönoton hinta koskee vain järjestelmiä, jotka asennettiin asennus- ja käyttöohjeen sekä uusimman tekniikan mukaisesti. Mahdollisesti vaadittavista materiaaleista ei synny kuluja.

Huolto
Kuivamoottoripumpun COMFORT-huolto
    
2219493

Suosittelemme Wilon tehdasasiakaspalvelun suorittamia säännöllisiä ja DIN-standardin mukaisia tarkastuksia ja huoltotöitä pumppujen/järjestelmien käyttövarmuuden takaamiseksi. Työt suoritetaan standardien DIN 31051/DIN EN 13306 mukaisesti. Työt sisältävät seuraavat kohdat:

 • Pumppujen/järjestelmien silmämääräinen tarkastus
 • Mekaaninen tarkastus
 • Sähköinen tarkastus
 • Mahdollisesti käytettävissä olevien painesäiliöiden tarkastus ja mahdollinen täyttö
 • Järjestelmäparametrien tarkastus ja niiden mukauttaminen tarvittaessa
 • Huoltoprotokollan laatiminen
 • Kulutusmateriaalit sisältyvät sopimushintaan
 • Ei työ- tai matkakuluja käyttöönottotoimenpiteille huoltovälien välillä (normaalina palveluaikana)
 • Wilo suorittaa suunnittelun ja organisoinnin. Muita yksilöllisiä huoltotarjouksia on saatavana pyynnöstä.
Kuivamoottoripumpun PREMIUM-huolto
    
2219546

Suosittelemme Wilon tehdasasiakaspalvelun suorittamia säännöllisiä ja DIN-standardin mukaisia tarkastuksia ja huoltotöitä pumppujen/järjestelmien käyttövarmuuden takaamiseksi. Työt suoritetaan standardien DIN 31051/DIN EN 13306 mukaisesti. Työt sisältävät seuraavat kohdat:

 • Pumppujen/järjestelmien silmämääräinen tarkastus
 • Mekaaninen tarkastus
 • Sähköinen tarkastus
 • Mahdollisesti käytettävissä olevien painesäiliöiden tarkastus ja mahdollinen täyttö
 • Järjestelmäparametrien tarkastus
 • Huoltoprotokollan laatiminen
 • Kulutusmateriaalit sisältyvät sopimushintaan
 • Ei työ- tai matkakuluja käyttöönottotoimeenpiteille huoltovälien välillä (normaalina virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella)
 • Ohjelmistopäivitys
 • Sis. kulutusosat
 • Wilo suorittaa suunnittelun ja organisoinnin. Muita yksilöllisiä huoltotarjouksia on saatavana pyynnöstä.

Muita palveluita

Huoltopaketit
Kuivamoottoripumput -L-huoltopaketti
    
2219697

Wilo-huoltopalvelu tarjoaa kolme erikokoista, ennalta määriteltyä huoltopakettia yksittäisten huoltopalveluiden yhdistämisen helpottamiseksi.

Wilo-huoltopalvelun L-paketin sisältö:

 • Asennuksen tarkastus
 • Projektituki
 • Käyttöönotto
 • Huolto
 • Energy Solutions
 • WiloCare Premium
 • Wilo-Live Assistant

Valinnaiset lisäpalvelut:

 • Järjestelmän optimointi
 • Korjaus
 • Pidennetty takuu
Kuivamoottoripumppujen M-huoltopaketti
    
2219668

Wilo-huoltopalvelu tarjoaa kolme erikokoista, ennalta määriteltyä huoltopakettia yksittäisten huoltopalveluiden yhdistämisen helpottamiseksi.

Wilo-huoltopalvelun M-paketin sisältö:

 • Asennuksen tarkastus
 • Projektituki
 • Käyttöönotto
 • Huolto
 • WiloCare Comfort
 • Wilo-Live Assistant

Valinnaiset lisäpalvelut:

 • Järjestelmän optimointi
 • Energy Solutions
 • Korjaus
 • Pidennetty takuu
Pidennetty takuu
Pidennetty takuu, kuivamoottoripumput
    
2219590

Wilo tarjoaa uudelle pumpulle tai järjestelmälle viidellä vuodella pidennetyn takuun, johon kuuluu Wilo Servicen suorittama käyttöönotto ja huolto.

Pidennetyn takuun sisältö:

 • Täysi suojaus ja ennustettavissa oleva kuluturva
 • Wilo Servicen säännölliset huoltotyöt
Asennus
Kuivamoottoripumppujen asennus
    
2219356

Wilo-huoltopalvelu tarjoaa pumppujemme tai pumppujärjestelmiemme asentamisen. Me tarjoamme päästä-päähän -prosessin paikan päällä kerättävästä tiedosta tuotteidemme asennukseen kokonaistuotantona. Optimaalinen asennusasetus ja erilaisten yksittäisten tekijöiden yhteistoiminta on pitkäaikaisen käyttövarmuuden peruskivi.

Asennuksen sisältö:

 • Ammattimainen tarkastus
 • Wilon ja ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamat komponentit/materiaalit
 • Putkiston ja elektroniikan asennus
 • Koekäyttö
Järjestelmän optimointi
Kuivamoottoripumppujen järjestelmän optimointi
    
2219251

Wilo-huoltopalvelu tarjoaa ennakoivan järjestelmän optimoinnin optimoimalla asetuksia ja tekemällä pieniä säätöjä käyttövarmuuden varmistamiseksi. Järjestelmän optimointiin sisältyy muun muassa:

 • Pumppujen/järjestelmien peruskorjaus täyden tehon palauttamiseksi
 • Vanhojen järjestelmien päivittäminen uusilla tekniikoilla tai toiminnoilla investointikustannusten säästämiseksi (jälkivarustus)
Energy Solutions
Energy Solutions -kuivamoottoripumput
    
2219240

Wilo-huoltopalvelu tarjoaa ennakoivaa suunnittelutukea energiansäästömahdollisuuksien tunnistamiseksi. Huoltopalvelumme laatii yleiskatsauksen asennetuista pumpuista tai järjestelmistä ja osoittaa, miten energiankulutusta voidaan vähentää. Tarjoamme kohdennetun neuvontaa ja analyyseja, mukaan lukien tukien integrointi, sekä kattavan suunnittelutuen suurtehoteknologiaan siirtymistä varten. Wilo-Energy Solutions -paketti sisältää seuraavat palvelut:

 • Elinkaarikustannusten yksityiskohtainen arviointi (LCC-analyysi)
 • Energiakatselmus, joka sisältää tiedot energiansäästömahdollisuuksista
 • Ennakoiva suositus vaihtomahdollisuuksista
 • Järjestelmäsi ympäristötasapainon parantaminen
 • Suunnittelutuki siirryttäessä käyttämään Wilo high efficiency -pumppuja
Korjaus
Kuivamoottoripumppujen korjaus
    
2219610

Paikan päällä suoritettavan tarkastuksen aikana pätevä ja kokenut Wilo-huoltopalvelu päättää, voidaanko pumppu korjata paikan päällä vai onko se lähetettävä tehtaalle korjattavaksi. Wilo toimittaa myös varaosat tai korvaavan pumpun järjestelmän käyttövarmuuden palauttamiseksi.

Korjaus sisältää seuraavat:

 • Virheiden syiden tarkastus ja korjaus kokeneiden Wilo-asiantuntijoiden toimesta
 • Korjausten sitomaton kustannusarvio
 • Sähköhydraulinen koekäyttö, jolla varmistetaan oikeat tiedot pumpun tai järjestelmän toimivuuteen, laatuun ja tehoon liittyen
 • Pumpun tai järjestelmän eri osien pinnoittaminen optimoidun hyötysuhteen saavuttamiseksi
 • Pelkkien alkuperäisten varaosien käyttö
 • Korjauksen dokumentaatio huoltoraporttiin