Hae
Ottaa yhteyttä
Sähköposti
Tuoteluettelon laatiminen
Suosikkini
Tuotevertailu
Wilo-Stratos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Älykäs kuivamoottoripumppu suurten rakennusten lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytyssovelluksiin.

Edut
Wilo-Stratos GIGA2.0-I (Standard variant)

Älykäs kuivamoottoripumppu suurten rakennusten lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytyssovelluksiin.

Korkean hyötysuhteen Wilo-Stratos GIGA2.0-I -pumpun käyttö on suositeltavaa aina, kun on tarpeen siirtää suuria vesimääriä suurilla nostokorkeuksilla. Älykäs kuivamoottoripumppu inline-mallina tarjoaa monia rajapintoja monipumppuohjaukseen, kiinteistöautomaatioon liittämiseen, käyttötietojen keräämiseen ja ajanmukaiset mahdollisuudet mobiilikäyttöön Wilo-Smart Connect -toiminnon kautta. Käyttö on helppoa ja intuitiivista vihreä painike -teknologian ja suuren näytön ansiosta. Säätöavustajan käyttö takaa optimaalisen säädön. Kokonaisjärjestelmän optimaalinen energiatehokkuus on tulosta IE5 EC-moottoritekniikan ja hyväksi havaitun pumppuhydrauliikan (MEI ≥0,7) älykkäästä yhteistoiminnasta sekä innovatiivisista säätötoiminnoista. Käyttö on luotettavaa nykyaikaisen käyttölaitetekniikan avulla, joka on yhdistetty hyväksi todettuun pumppuhydrauliikkaan.Erityisominaisuudet/tuote-edut

 • Paikallinen säätö ja käyttö mobiililaitteilla Bluetoothin kautta sekä etäkäyttömahdollisuus ja monipumppuohjaus Wilo Netin kautta tapahtuvan verkotuksen avulla
 • Analogiset ja digitaaliset rajapinnat tarjoavat paljon vaihtoehtoja esim. kiinteistöautomaatioon liittämistä varten
 • Optimaalinen säätö sovellusohjatun säätöavustajan avulla
 • Selkeä näyttö ja vihreä painike -teknologia helppoon ja intuitiiviseen käyttöön
 • Erinomainen käyttötietojen läpinäkyvyys pumpun ja kokonaisjärjestelmän analysointia ja optimointia varten
 • Kokonaisjärjestelmän optimaalinen energiatehokkuus on tulosta IE5-moottoritekniikan ja hyväksi havaitun pumppuhydrauliikan (MEI ≥ 0,7) älykkäästä yhteistoiminnasta sekä innovatiivisista säätötoiminnoista, kuten esim. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation ja T-const
 • Erittäin luotettava uudenlaisen käyttötekniikan ja hyväksi havaitun pumppuhydrauliikan ansiosta
Mallisarjan kuvaus
Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Rakenne

High efficiency -inline-pumppu IE5-moottorilla ja elektronisella tehon mukautuksella kuivamoottoripumppurakenteena. Malli yksijaksoisena pienpaine-keskipakopumppuna laippaliitännällä ja liukurengastiivisteellä.

Käyttö

Ilman hiovia aineita olevan lämmitysveden (normin VDI 2035 mukaan), kylmän veden ja vesi-glykoliseosten pumppaus lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Varustelu/toiminto

Käyttöalueet

Pumppu mahdollistaa tarkan säätötavan asetuksen avulla laitekohtaisen käytön ja laitteen parhaan tehokkuuden.

Lämmitys

 • Lämpöpatteri
 • Lattialämmitys
 • Kattolämmitys
 • Ilmanlämmitin
 • Betoniydinlämmitys
 • Sunttipiiri
 • Paine-eroton jakaja
 • Lämmityksen puskurimuisti
 • Lämmönvaihdin
 • Lämmönlähdepiiri (lämpöpumppu)
 • Kaukolämpöpiiri

Jäähdytys

 • Kattojäähdytys
 • Lattiajäähdytys
 • Ilmastointilaite
 • Betoniydinjäähdytys
 • Sunttipiiri
 • Paine-eroton jakaja
 • Jäähdytyksen puskurimuisti
 • Lämmönvaihdin
 • Jäähdytyksen paluupiiri
 • Kaukojäähdytyspiiri

Lämmitys ja jäähdytys yhdistetty

 • Automaattinen virrankatkaisu

Säätötavat

 • Vakiokierrosluku (n-vakio)
 • Δp-c vakiopaine-erolle
 • Δp-v suhteelliselle paine-erolle
 • Dynamic Adapt plus jatkuvaan (dynaamiseen) virtaaman mukautukseen senhetkisen tarpeen mukaan
 • T-const. jatkuvaan lämpötilansäätöön
 • ΔT lämpötilaeron säätöön
 • Vakiona pysyvä virtaamansäätely (Q-vakio)
 • Multi-Flow Adaptation: Dynaamisen yhteenlasketun virtaaman määritys syöttöpumpun avulla esim. jakajien sekundääripumppujen tarpeenmukaista syöttöä varten
 • Käyttäjäkohtainen PID-säädin

Valinnaiset toiminnot

 • Q-Limitmax. maksimaalisen virtaaman rajoitukseen
 • Q-Limitmin. minimaalisen virtaaman rajoitukseen
 • Painemittaus Δp-c -säätö (Δp-c säätö ulkoisella todellisen arvon paine-eroanturilla)
 • Δp-v-ominaiskäyrän jyrkkyyden muuttuva mukautus
 • No-Flow Stop (nollavirtauksen deaktivointi)

Manuaalinen säätö

 • Käyttöalueen valinta säätöavustajassa
 • Liittyvien käyttöparametrien asetus
 • Nimellinen toimintapiste: lasketun toimintapisteen suora syöttö H ja Q arvolla Δp-v
 • Viskoosisten aineiden korjaus säätämällä viskositeettia ja tiheyttä
 • Tilanäyttö
 • Energiamäärän laskennan (lämmitys ja jäähdytys) asetus ja nollaus
 • Näppäinlukko asetusten lukitsemiseen
 • Toiminto, jolla palautetaan tehdasasetukset tai tallennetut palautuspisteet (parametrisarjat)
 • Analogisten tulojen parametrointi
 • Binääritulojen parametrointi
 • Relelähtöjen parametrointi
 • Kaksoispumpputoiminto (kun 2 vakiopumppua, joita käytetään kaksoispumppuna)

Automaattiset toiminnot

 • Tarpeen mukaan optimoitu tehon mukautus energiatehokkaaseen käyttöön käyttötavasta riippuen
 • Automaattiset viankorjaustoiminnot
 • Vaihtokytkentä lämmitys- ja jäähdytyskäytön välillä
 • Integroitu moottorin täyssuojakytkin
 • Deaktivointi nollavirtauksen havaitsemisen yhteydessä (No-Flow Stop)
 • Jatkuva käyttötietojen tallennus
 • Aikaleima virheille/varoituksille ja aikaisemmille käyttötiedoille

Ulkoiset ohjaustulot ja -lähdöt ja niiden toiminnot

 • 4 x analoginen tulo:
  • Signaalityypit: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, PT1000 (vain kun kaksi analogista tuloa)
  • Käyttökohteet: Paine-eroanturi (vakiona asennettu pumppuun), asetusarvon etäsäätö jokaiselle säätötavalle (paitsi Multi-Flow Adaptation), anturitulot esim. lämpötilalle, paine-eroanturi painemittaus Δp-c -säätöön järjestelmässä etäällä olevassa pisteessä tai vapaa anturi käyttäjän määrittelemään PID-käyttöön
 • 2x digitaalinen tulo:
  • Potentiaalivapaille ohjaustuloille tai kytkimille
 • Parametroitavat toiminnot:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAALINEN (kiinteistöautomaatio POIS)
  • Näppäinlukko
  • Vaihtokytkentä lämmitys- ja jäähdytyskäytön välillä
 • 2x relelähtö:
  • Yleishälytys SSM (potentiaalivapaa vaihtokontakti)
  • Koottu käytön ilmoitus SBM (potentiaalivapaa vaihtokontakti)
 • Wilo Net
  • Kaksoispumppujen hallintaan 2 vakiopumpulle, useampien pumppujen keskinäiseen tiedonvaihtoon (Multi-Flow Adaptation)

Ilmoitus- ja näyttötoiminnot

 • Näyttötila "Käyttönäyttö":
  • Nykyinen säätötapa
  • Asetusarvo
  • nostokorkeuden tosiarvo
  • Todellinen virtaama
  • Sähkötehon kulutus
  • Sähköinen käyttö
  • Aineen lämpötila (jos lämpötila-anturit on liitetty)
 • Nykyisen toimintapisteen näyttö hydraulisella ominaiskäyrällä
 • Tilanäytön LED: Virheetön käyttö (vihreä LED), pumppuviestintä (sininen LED)
 • Näyttötila "Vikanäyttö" (näyttöväri punainen):
  • Vikakoodit ja vian kuvaus kokotekstinä
  • Selkokieliset ohjeet pysäytystoimenpiteisiin
 • Näyttötila "Varoitusnäyttö" (näyttöväri keltainen):
  • Varoituskoodit ja varoitusten kuvaukset täydellisenä tekstinä
  • Selkokieliset ohjeet pysäytystoimenpiteisiin
 • Näyttötila "Prosessinäyttö" (näyttöväri sininen):
  • Ohjelmistopäivitystoimenpide
 • Näyttötila "Kiinteistöautomaatioviestintä" (näyttöväri sininen):
 • Yhteenveto aktiivisista kiinteistöautomaation parametreista (baudiluku, osoite,...)
 • Yleishälytys SSM (potentiaalivapaa vaihtokontakti)
 • Koottu käytön ilmoitus SBM (potentiaalivapaa vaihtokontakti)

Tiedonsiirto

 • Wilo-Smart Connect BT -moduuli pumpun vakiotoimitussisällössä Bluetooth-rajapintana langattomaan tiedonsiirtoon sekä pumpun etäkäyttöön älypuhelimella tai tabletilla.
 • Mahdollista vastaavien WILO-CIF-moduulien lisävarusteilla:
  • Sarjamuotoinen digitaalinen rajapinta Modbus RTU kiinteistöautomaatioon liitäntää varten väyläjärjestelmän RS485 kautta
  • Sarjamuotoinen, digitaalinen rajapinta BACnet MS/TP kiinteistöautomaatioon liittämistä varten väyläjärjestelmän RS485 avulla
  • Sarjamuotoinen digitaalinen rajapinta Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/IP kiinteistöautomaatioon liittämistä varten väyläjärjestelmän RJ45 kautta
  • Sarjamuotoinen digitaalinen rajapinta LON kiinteistöautomaatioon liittämistä varten LONWorks-väyläjärjestelmän kautta
  • Digitaalinen sarjamuotoinen rajapinta PLR kiinteistöautomaatioon liittämistä varten yrityskohtaisilla kytkinmoduuleilla
  • Digitaalinen sarjamuotoinen rajapinta CANopen kiinteistöautomaatioon liittämistä varten yrityskohtaisilla kytkinmoduuleilla

Kaksoispumppujen hallinta (kaksoispumppu tai 2 vakiopumppua Y-kappaleessa)

 • Pää-/varapumppukäyttö (ajasta riippuva pumpunvaihto)
 • Pää-/varapumppukäyttö (automaattinen vaihtokytkentä häiriön yhteydessä)
 • Rinnakkaiskäyttö (optimaalisen tehokkuuden huippukuormakäynnistys ja -pysäytys)

Varustus

 • Pumppuhydrauliikka, jonka hydraulinen vähimmäishyötysuhdeindeksi MEI ≥ 0,7
 • EC-moottori, energiatehokkuusluokka IE5 standardin IEC 60034-30-2 mukaan
 • Laippa PN16 standardin EN 1092-2 mukaan
 • Paineenmittausliitännät (R 1/8) asennetulle paine-eroanturille (malli ...-R1 ilman paine-eroanturia)
 • Vakiovarusteena kondenssiveden poistoaukot moottorin kotelossa (toimitettaessa suljettuina)
 • Ilmanpoistoventtiili tiivistelaipassa
 • Korkearesoluutioinen, käännettävä grafiikkanäyttö (4,3 tuumaa), vihreä painike ja 2 painiketta
 • 6 kaapeliläpivientiä virtalähteen sekä binääristen ja analogisten tulojen liitäntään
 • Lukemattomia integroituja viestintärajapintoja ja valinnainen CIF-moduuliliitäntäpaikka
 • Bluetooth-rajapinta toimitukseen sisältyvän Wilo-Smart Connect BT -moduulin kautta

Tyyppiavain

Esimerkki

Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/M-4,0-xx

Stratos GIGA

Pumpun nimike

2.0

Toinen sukupolvi

-I

Inline-peruskuormapumppu

65

Laipan nimelliskoko DN

1–37

Nimellisnostokorkeus [m]

M-

Versio, jossa virtalähde 1~230 V

4,0

Nimellisteho, kW

-xx

Versio, esim. -R1

Tekniset tiedot

 • Pumpattavan aineen sallittu lämpötila-alue -20 °C ... +140 °C
 • Ympäristölämpötila +50 °C saakka
 • Liukurengastiiviste veden pumppaukseen Tmax. = +140 °C saakka. T ≤ +40 °C saakka on sallittu 20–40 tilavuusprosentin glykoliseos. Vesi-glykoliseoksissa, joiden glykoliosuus on > 40 til.%...enint. 50 til.-% ja aineen lämpötila > +40 °C...enint. +120 °C, tai muissa vedestä poikkeavissa aineissa on asennettava vaihtoehtoinen liukurengastiiviste.
 • Verkkoliitäntäjännitteet:
  • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
  • Versio M-: 1~220 V...240 V ±10 %, 50/60 Hz
 • Sähkömagneettisen yhteensopivuuden täyttyminen ilman lisätoimenpiteitä:
  • Häiriösäteily kotitalousympäristölle standardin EN 61800-3:2018 mukaan
  • Häiriönsieto teollisuusympäristölle standardin EN 61800-3:2018 mukaan
 • Suojaluokka IP55
 • Laipan nimelliskoko DN 32...DN 125
 • Maksimikäyttöpaine 16 bar lämpötilaan +120 °C saakka, lyhytaikaisesti 13 bar enint. +140 °C saakka

Materiaalit

 • Pumpun pesä ja tiiivstelaippa: EN-GJL-250
 • Pumpun pesä ja moottorilaippa vakiona kataforeesipinnoitteella
 • Juoksupyörä (tyypistä riippuen): PPS-GF40 (DN 32...DN 100) tai EN-GJL-200 (DN 100...DN125)
 • Akseli: 1.4057
 • Liukurengastiiviste: AQ1EGG; muut liukurengastiivisteet tilauksesta

Rakenne

 • High efficiency -inlinepumppu, jossa on EC-moottori energiatehokkuusluokassa IE5 standardin IEC 60034-30-2 mukaisesti, hydraulinen vähimmäishyötysuhdeindeksi MEI ≥ 0,7 ja elektroninen tehon mukautus kuivamoottoripumppurakenteena.
 • Yksijaksoinen matalapaine-keskipakopumppu yksiosaisella akselilla lohkorakenteisena
 • Spiraalipesä Inline-rakenteisena (imu- ja paineyhteet samoilla laipoilla yhdessä linjassa)
 • Käännettävä graafinen värinäyttö (4,3 tuumaa) ja yksipainikekäyttö käsikäyttötasolla
 • Integroitu moottorinsuoja

Toimituksen sisältö

 • Pumppu
 • Wilo-Smart Connect BT -moduuli
 • Kaapeliläpiviennit tiivisteillä
 • Asennus- ja käyttöohje sekä vaatimustenmukaisuusvakuutus

Optiot

 • Malli …-R1 ilman paine-eroanturia
 • Malli …-S1, jossa on erikoisrengastiivisteet

Lisävarusteet

 • 3 kannatinta kiinnitysmateriaalilla perustukseen asennusta varten
 • Peitelaippa kaksoispumppupesälle
 • Asennusapuväline liukurengastiivistettä varten (sis. asennuspultit)
 • CIF-moduuli PLR
 • CIF-moduuli LON
 • CIF-moduuli BACnet MS/TP
 • CIF-moduuli Modbus RTU
 • CIF-moduuli CANopen
  • CIF-moduuli Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP)
  • Liitäntä M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Paine-eroanturi 2...10 V
 • Paine-eroanturi 4...20 mA
 • Lämpötila-anturi PT1000 AA
 • Anturiholkit lämpötila-antureiden asennusta varten
Dokumentit

Asennus- ja käyttöohje

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Tuotenumero 2227296
Painos 2023-08
Sivujen lukumäärä 488
Kieli de, en, fr, nl
PDF (13 MB)

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Tuotenumero 2227298
Painos 2023-08
Sivujen lukumäärä 488
Kieli da, fi, ru, sv
PDF (13 MB)

Suunnittelukäsikirja

Glanded pumps, single-stage, single-volute

Tuotenumero Wilo515021
Painos 2021-12
Sivujen lukumäärä 24
Kieli en
PDF (7 MB)

Sertifiointikirja

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Tuotenumero 2216678
Painos 2022-11
Sivujen lukumäärä 52
Kieli kielineutraali
PDF (22 MB)

Sertifikaatti

Battery transportation information

Sivujen lukumäärä 6
Kieli kielineutraali
PDF (517 KB)

Lentolehtinen

Product Flyer_Wilo-Stratos GIGA2.0-I_EN

Sivujen lukumäärä 2
Kieli en
PDF (4 MB)

CE

CE 2212947-02

Sivujen lukumäärä 6
Kieli kielineutraali
PDF (222 KB)
Tuotteen valinta
Osumien määrä: 304
260 … 620 mm
[304]
TuotekuvausMEIIELaipan nimelliskokoLiukurengastiivisteAsennuspituus l0Moottorin nimellisteho P2VaiheTuotenumero
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
450 mm
1,5 kW
1
2207020
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
450 mm
1,5 kW
1
2206960
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0
≥0,7
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
4 kW
3
2204774
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1
≥0,7
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
4 kW
3
2204898
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
500 mm
4 kW
3
2204960
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
500 mm
4 kW
3
2204836
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5
≥0,7
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
5,5 kW
3
2204773
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1
≥0,7
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
5,5 kW
3
2204897
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
500 mm
5,5 kW
3
2204959
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
500 mm
5,5 kW
3
2204835
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2
≥0,7
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,2 kW
3
2204766
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-R1
≥0,7
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,2 kW
3
2204890
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
450 mm
2,2 kW
3
2204952
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
450 mm
2,2 kW
3
2204828
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5
≥0,7
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
7,5 kW
3
2204772
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1
≥0,7
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
7,5 kW
3
2204896
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
500 mm
7,5 kW
3
2204958
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
500 mm
7,5 kW
3
2204834
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0
≥0,7
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
3 kW
3
2204765
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-R1
≥0,7
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
3 kW
3
2204889
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
450 mm
3 kW
3
2204951
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
450 mm
3 kW
3
2204827
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0
≥0,7
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
4 kW
3
2204764
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-R1
≥0,7
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
4 kW
3
2204888
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
450 mm
4 kW
3
2204950
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
450 mm
4 kW
3
2204826
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5
≥0,7
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
5,5 kW
3
2204763
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5-R1
≥0,7
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
5,5 kW
3
2204887
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
450 mm
5,5 kW
3
2204949
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
450 mm
5,5 kW
3
2204825
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5
≥0,7
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
7,5 kW
3
2204762
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5-R1
≥0,7
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
7,5 kW
3
2204886
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
450 mm
7,5 kW
3
2204948
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5-S1
≥0,7
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
450 mm
7,5 kW
3
2204824
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2
≥0,7
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,2 kW
3
2204781
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1
≥0,7
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,2 kW
3
2204905
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 125
Q1Q1X4GG
620 mm
2,2 kW
3
2204967
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-S1
≥0,7
IE5
DN 125
Q1Q1X4GG
620 mm
2,2 kW
3
2204843
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0
≥0,7
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
3 kW
3
2204780
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1
≥0,7
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
3 kW
3
2204904
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 125
Q1Q1X4GG
620 mm
3 kW
3
2204966
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-S1
≥0,7
IE5
DN 125
Q1Q1X4GG
620 mm
3 kW
3
2204842
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0
≥0,7
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
4 kW
3
2204779
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1
≥0,7
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
4 kW
3
2204903
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 125
Q1Q1X4GG
620 mm
4 kW
3
2204965
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-S1
≥0,7
IE5
DN 125
Q1Q1X4GG
620 mm
4 kW
3
2204841
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5
≥0,7
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
5,5 kW
3
2204778
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1
≥0,7
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
5,5 kW
3
2204902
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 125
Q1Q1X4GG
620 mm
5,5 kW
3
2204964
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-S1
≥0,7
IE5
DN 125
Q1Q1X4GG
620 mm
5,5 kW
3
2204840