Hae
Ottaa yhteyttä
Sähköposti
Tuoteluettelon laatiminen
Suosikkini
Tuotevertailu
Wilo-Yonos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Analogiset ja digitaaliset rajapinnat tarjoavat mahdollisuuden kiinteistöautomaatioon liittämiseen. 

Edut
Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Analogiset ja digitaaliset rajapinnat tarjoavat mahdollisuuden kiinteistöautomaatioon liittämiseen. 

Wilo-Yonos GIGA2.0-I on elektronisesti ohjattu inline-kuivamoottoripumppu, joka soveltuu suurten vesimäärien pumppaamiseen suurilla nostokorkeuksilla. IE5 EC -moottoriteknologian ja toimivan pumppuhydrauliikan (MEI ≥0,4) ansiosta se tarjoaa sekä korkean energiatehokkuuden että suuren luotettavuuden. Vihreä painike -teknologian, selkeän valikko-ohjauksen ja havainnollisen värinäytön ansiosta sitä on erittäin helppo käyttää. Analogiset ja digitaaliset rajapinnat tarjoavat mahdollisuuden kiinteistöautomaatioon liittämiseen.Erityisominaisuudet/tuote-edut

 • Erinomainen energiatehokkuus IE5 EC -moottoriteknologian ja luotettavan pumppuhydrauliikan ansiosta (MEI ≥0,4)
 • Helppokäyttöinen, selkeä valikko-ohjaus värinäytössä ja vihreä painike -teknologia
 • Erittäin luotettava uudenlaisen käyttötekniikan ja hyväksi havaitun pumppuhydrauliikan ansiosta
 • Valmis integroitavaksi kiinteistöautomaatioon analogisten ja digitaalisten rajapintojen sekä CIF-moduulien kautta
Mallisarjan kuvaus
Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Rakenne

Erinomaisen energiatehokas inline-pumppu IE5-moottorilla ja elektronisella tehon mukautuksella kuivamoottoripumppurakenteena. Malli yksijaksoisena pienpaine-keskipakopumppuna laippaliitännällä ja liukurengastiivisteellä.

Käyttö

Ilman hiovia aineita olevan lämmitysveden (normin VDI 2035 mukaan), kylmän veden ja vesi-glykoli-seosten pumppaukseen lämmitys-, kylmävesi- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Varustelu/toiminto

Säätötavat:

 • Δp-v suhteelliselle paine-erolle
 • Δp-c vakiopaine-erolle
 • Vakiokierrosluku
 • Käyttäjäkohtainen PID-säädin

Manuaaliset säädöt:

 • Säätötavan asetus
 • Liittyvien käyttöparametrien asetus
 • Analogisten tulojen parametrointi
 • Digitaalisen tulon parametrointi
 • Relelähtöjen parametrointi
 • Kaksoispumpputoiminto (kun 2 vakiopumppua, joita käytetään kaksoispumppuna)
 • Näppäinlukko asetusten lukitsemiseen
 • Toiminto tehdasasetusten palauttamiseksi

Automaattiset toiminnot:

 • Tarpeen mukaan optimoitu tehon mukautus energiatehokkaaseen käyttöön säätötavasta riippuen
 • Automaattiset viankorjaustoiminnot
 • Integroitu moottorin täyssuojakytkin

Ulkoiset ohjaustulot ja -lähdöt ja niiden toiminnot

 • 1x analoginen tulo:
  • Signaalityypit: 0–10 V, 2–10 V,0–20 mA, 4–20 mA
  • Käyttö: vain paine-eroanturin anturiarvo (vakiomallissa asennettu pumppuun)
 • 1x analoginen tulo:
  • Signaalityypit: 0–10 V, 2–10 V,0–20 mA, 4–20 mA
  • Käyttö: vain ulkoinen asetusarvon anturi
 • 1x digitaalinen tulo:
  • Ohjaustulo toiminnolle "Ulkoinen POIS"
 • 2x relelähtö:
  • Yleishälytys SSM (potentiaalivapaa vaihtokontakti)
  • Koottu käytön ilmoitus SBM (potentiaalivapaa vaihtokontakti)
 • Wilo Net
  • 2 vakiopumpun kaksoispumpun hallintaan

Ilmoitus- ja näyttötoiminnot

 • Näyttötila "Käyttönäyttö":
  • Nykyinen säätötapa
  • Asetusarvo
  • Todellinen nostokorkeus
  • Todellinen kierrosluku
  • Todellinen virtaama
  • Sähkötehon kulutus
 • Tilanäytön LED: Virheetön käyttö (vihreä LED), pumppuviestintä (sininen LED)
 • Näyttötila "Vikanäyttö" (näyttöväri punainen):
  • Vikakoodit
 • Näyttötila "Varoitusnäyttö" (näyttöväri keltainen):
  • Varoituskoodit
 • Näyttötila "Prosessinäyttö" (näyttöväri sininen):
 • Näyttötila "Kiinteistöautomaatioviestintä" (näyttöväri sininen):
 • Yhteenveto aktiivisista kiinteistöautomaation parametreista (baudiluku, osoite,...)
 • Yleishälytys SSM (potentiaalivapaa vaihtokontakti)
 • Koottu käytön ilmoitus SBM (potentiaalivapaa vaihtokontakti)

Tiedonsiirto

 • Mahdollista vastaavien WILO-CIF-moduulien lisävarusteilla:
  • Sarjamuotoinen digitaalinen rajapinta Modbus RTU kiinteistöautomaatioon liitäntää varten väyläjärjestelmän RS485 kautta
  • Sarjamuotoinen, digitaalinen rajapinta BACnet MS/TP kiinteistöautomaatioon liittämistä varten väyläjärjestelmän RS485 avulla
  • Sarjamuotoinen digitaalinen rajapinta Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/IP kiinteistöautomaatioon liittämistä varten väyläjärjestelmän RJ45 kautta
  • Sarjamuotoinen digitaalinen rajapinta LON kiinteistöautomaatioon liittämistä varten LONWorks-väyläjärjestelmän kautta
  • Digitaalinen sarjamuotoinen rajapinta PLR kiinteistöautomaatioon liittämistä varten yrityskohtaisilla kytkinmoduuleilla
  • Digitaalinen sarjamuotoinen rajapinta CANopen kiinteistöautomaatioon liittämistä varten yrityskohtaisilla kytkinmoduuleilla

Kaksoispumppujen hallinta (kaksoispumppu tai 2 vakiopumppua Y-kappaleessa)

 • Pää-/varapumppukäyttö (ajasta riippuva pumpunvaihto)
 • Pää-/varapumppukäyttö (automaattinen vaihtokytkentä häiriön yhteydessä)
 • Rinnakkaiskäyttö (optimaalisen tehokkuuden huippukuormakäynnistys ja -pysäytys)

Varustus

 • Pumppuhydrauliikka, jonka hydraulinen vähimmäishyötysuhdeindeksi MEI ≥ 0,4
 • EC-moottori, energiatehokkuusluokka IE5 standardin IEC 60034-30-2 mukaan
 • Laippa PN 16, EN 1092-2 mukainen
 • Paineenmittausliitännät (R 1/8) asennetulle paine-eroanturille (malli ...-R1 ilman paine-eroanturia)
 • Vakiovarusteena kondenssiveden poistoaukot tiivistelaipassa ja moottorin kotelossa (tässä toimitettaessa suljettuina)
 • Ilmanpoistoventtiili tiivistelaipassa
 • Käännettävä värillinen grafiikkanäyttö (2 tuumaa), vihreä painike ja yksi painike
 • 6 kaapeliläpivientiä virtalähteen sekä binääristen ja analogisten tulojen liitäntään (2 kaapeliläpivientiä varustettu valmistajan toimesta kaapeliläpivienneillä)
 • Valinnaisesti käytettävissä oleva CIF-moduuliliitäntäpaikka

Tyyppiavain

Esimerkki

Wilo-Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/M-4,0-xx

Yonos GIGA

Pumpun nimike

2.0

Toinen sukupolvi

-I

Inline-peruskuormapumppu

65

Laipan nimelliskoko DN

1–20

Nimellisnostokorkeus [m]

M-

Versio, jossa virtalähde 1~230 V

4,0

Nimellisteho, kW

-xx

Versio, esim. -R1

Tekniset tiedot

 • Pumpattavan aineen sallittu lämpötila-alue -20 °C ... +120 °C
 • Ympäristölämpötila +50 °C saakka
 • Liukurengastiiviste veden pumppaukseen Tmax. = +120 °C saakka. T ≤ +40 °C saakka on sallittu 20–40 tilavuusprosentin glykoliseos. Vesi-glykoliseoksissa, joiden glykoliosuus on > 40 til.%...enint. 50 til.-% ja aineen lämpötila > +40 °C...enint. +120 °C, tai muissa vedestä poikkeavissa aineissa on asennettava vaihtoehtoinen liukurengastiiviste. Käytettäessä vesi-glykoliseoksia suositellaan yleisesti S1-version käyttöä vastaavalla liukurengastiivisteellä varustettuna.
 • Verkkoliitäntäjännitteet:
  • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
  • Versio M-: 1~220 V ... 240 V ±10 %, 50/60 Hz
 • Sähkömagneettisen yhteensopivuuden täyttyminen ilman lisätoimenpiteitä:
  • Häiriösäteily kotitalousympäristölle standardin EN 61800-3:2018 mukaan
  • Häiriönsieto teollisuusympäristölle standardin EN 61800-3:2018 mukaan
 • Suojaluokka IP55
 • Laipan nimelliskoko DN 32...DN 125
 • Maksimikäyttöpaine 16 bar +120 °C:seen saakka

Materiaalit

 • Pumpun pesä ja tiiivstelaippa: EN-GJL-250;
 • Pumpun pesä ja tiivistelaippa/moottorilaippa vakiovarusteena kataforeesipinnoitteella
 • Juoksupyörä (tyypistä riippuen): PPO-GF30 (DN 32...DN 80) tai EN-GJL-200 (DN 100...DN 125)
 • Akseli: 1.4057
 • Liukurengastiiviste: AQ1EGG; muut liukurengastiivisteet tilauksesta

Rakenne

 • Erinomaisen energiatehokkuuden inline-pumppu, jossa on IE5-energiatehokkuusluokan moottori standardin IEC 60034-30-2 mukaisesti, hydraulinen vähimmäishyötysuhdeindeksi MEI ≥ 0,4 ja elektroninen tehon mukautus, kuivamoottoripumppurakenteena.
 • Yksijaksoinen matalapaine-keskipakopumppu yksiosaisella akselilla lohkorakenteisena
 • Spiraalipesä Inline-rakenteisena (imu- ja paineyhteet samoilla laipoilla yhdessä linjassa)
 • Käännettävä graafinen värinäyttö (2 tuumaa) ja yksipainikekäyttö käsikäyttötasolla
 • Integroitu moottorinsuoja

Toimituksen sisältö

 • Pumppu
 • Asennus- ja käyttöohje sekä vaatimustenmukaisuusvakuutus

Optiot

 • Malli …-R1 ilman paine-eroanturia
 • Malli …-S1, jossa on erikoisrengastiivisteet

Lisävarusteet

 • 3 kannatinta kiinnitysmateriaalilla perustukseen asennusta varten
 • Peitelaippa kaksoispumppupesälle
 • CIF-moduuli PLR
 • CIF-moduuli LON
 • CIF-moduuli BACnet MS/TP
 • CIF-moduuli Modbus RTU
 • CIF-moduuli CANopen
 • CIF-moduuli Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP)
 • Liitäntä M12 RJ45 CIF-Ethernet
 • Paine-eroanturi  2...10 V
 • Paine-eroanturi 4...20 mA
Dokumentit

Asennus- ja käyttöohje

Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Tuotenumero 2227301
Painos 2023-08
Sivujen lukumäärä 436
Kieli de, en, fr, nl
PDF (11 MB)

Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Tuotenumero 2227303
Painos 2023-08
Sivujen lukumäärä 432
Kieli da, fi, ru, sv
PDF (11 MB)

Suunnittelukäsikirja

Glanded pumps, single-stage, single-volute

Tuotenumero Wilo515021
Painos 2021-12
Sivujen lukumäärä 24
Kieli en
PDF (7 MB)

Sertifiointikirja

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Tuotenumero 2216678
Painos 2022-11
Sivujen lukumäärä 52
Kieli kielineutraali
PDF (22 MB)

CE

CE 2216007-01

Sivujen lukumäärä 6
Kieli kielineutraali
PDF (222 KB)
Tuotteen valinta
Osumien määrä: 288
TuotekuvausLVI-numeroMEIIELaipan nimelliskokoLiukurengastiivisteAsennuspituus l0Moottorin nimellisteho P2VaiheTuotenumero
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207029
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207079
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207104
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207054
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55
4624011
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204971
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2205093
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2205154
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2205032
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207028
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207078
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207103
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207053
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75
4624012
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204970
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2205092
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2205153
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2205031
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207027
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207077
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207102
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207052
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1
4624013
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204969
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2205091
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2205152
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2205030
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207026
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207076
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207101
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207051
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5
4624014
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204968
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2205090
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2205151
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2205029
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207025
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207075
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207100
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207050
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2
4624015
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
2,2 kW
3
2204973
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
2,2 kW
3
2205095
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
2,2 kW
3
2205156
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
2,2 kW
3
2205034
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37
-
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,37 kW
1
2207034
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-R1
-
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,37 kW
1
2207084
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,37 kW
1
2207109
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-S1
-
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,37 kW
1
2207059
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55
4624016
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
3
2204977
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1
-
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
3
2205099
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,55 kW
3
2205160
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-S1
-
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,55 kW
3
2205038
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55
-
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
1
2207033
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55-R1
-
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
1
2207083