traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni
Usporedba proizvoda

CANopen

Sučelje velike brzine Wilo CAN za visoku dinamiku

Ono što je počelo sa serijom Stratos sada je standard u tvrtki Wilo: Sučelje velike brzine Wilo CAN. Wilo CAN odgovara industrijskom standardu CANopen, što ga čini otvorenim sustavom. Kao prava Multimaster sabirnica omogućuje spontanu komunikaciju. Na taj se način jamči visoka dinamika – standard koji se višestruko dokazao u automobilskoj industriji.

Priznati mehanizam za prijenos podataka

Kako bi se visoka dinamika CAN sabirnica bez problema mogla iskoristiti i u industrijskom okruženju, standard CANopen nudi mehanizam za ostvarenje cikličnog prijenosa podataka uvjetovanog događajem.

Koristi se CAN-sučelje s 125 kBit/s prema ISO 11898.

Profili uređaja osiguravaju jedinstvenu primjenu

Temeljem toga, razvijeni su profili za različite klase uređaja koji osiguravaju interoperabilnost i jedinstvenu primjenu uređaja. Profil uređaja CiA 450 određuje svojstva pumpi za tekućinu. Pumpe tvrtke Wilo sa sabirničkim sučeljem CAN već odgovaraju temeljnom profilu svih uređaja, CiA DS 301. Pomoću elektroničkih lista podataka (.eds datoteke) moguća je upotreba s komercijalnim SPS odn. CANopen konfiguracijama sabirnica.

Dodatne informacije o temi CANopen možete pronaći u CAN u automaciji.

Preuzmi

Opisi za dopunjene informacije

Serije

 • Serija Stratos/Stratos-D/Stratos-Z sa sabirničkim sučeljem CAN

Sučelja

 • Ovaj modul sadrži i sučelje za

Preuzmi

Odgovarajući dokumenti i spisi

Serije


 • Serija CronoLine IL-E/DL-E (SW >=4.00)
 • Serija VeroLine IP-E/DP-E (ab (SW >=3.00))
 • Serija Stratos GIGA
 • Serija Economy MHIE (SW >=3.00)
 • Serija Multivert MVIE
  (1,1 – 4 kW SW >= 3.00; 5,5 – 7,5 kW SW >= 4.00)
 • Serija Helix VE
  (1,1 – 4 kW SW >= 3.00; 5,5 – 7,5 kW SW >= 4.00)
 • Serija Helix EXCEL

Preuzmi

Odgovarajući dokumenti i spisi