Kontakt

Wilo-Stratos GIGA2.0-D | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Vaše prednosti
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Lokalno namještanje i posluživanje mobilnim krajnjim uređajem putem Bluetootha kao i mogućnost daljinskog pristupa i upravljanje više pumpi zahvaljujući umrežavanju putem funkcije Wilo Net.
 • Analogna i digitalna sučelja nude mnoštvo opcija, među ostalim za povezivanje u automaciju zgrade
 • Optimalna regulacija s pomoću pomoćnika za postavke vođenog primjenom
 • Pregledni zaslon i tehnologija zelenoga gumba za jednostavnu intuitivnu uporabljivost
 • Maksimalna transparentnost putem pogonskih podataka za analizu i optimizaciju pumpe i cijeloga sustava
 • Optimalna energetska učinkovitost cijelog sustava inteligentnim međudjelovanjem IE5 EC tehnologije motora s dokazanom hidraulikom pumpe (indeks minimalne učinkovitosti ≥ 0,7) kao i inovativnim funkcijama regulacije kao što su Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation i T-const
 • Visoka pouzdanost zahvaljujući novoj pogonskoj tehnologiji i dokazanoj hidraulici pumpe.

Opis serije
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Konstrukcija

Visokoučinkovita dvostruka pumpa u inline izvedbi s EC motorom i elektroničkim prilagođavanjem snage u izvedbi pumpe sa suhim rotorom. Izvedba kao jednostupanjska niskotlačna cirkulacijska pumpa s prirubničkim priključkom i klizno-mehaničkom brtvom.

Primjena

Transportiranja ogrjevne vode (prema VDI 2035), hladne vode i smjesa vode i glikola bez abrazivnih tvari u instalacijama grijanja, hlađenja i klimatizacijskim sustavima.

Oprema / funkcija

Područja primjene

Pumpa putem preciznog namještanja vrste regulacije za pojedinačnu primjenu specifičnu za postrojenje omogućuje pogon uz najveću učinkovitost postrojenja.

Grijanje

 • Grijaće tijelo
 • Podno grijanje
 • Stropno grijanje
 • Grijač zraka
 • Grijanje jezgre betona
 • Hidraulička skretnica
 • Razdjelnik bez diferencijalnog tlaka
 • Grijanje međuspremnika
 • Izmjenjivač topline
 • Krugotok izvora topline (toplinska pumpa)
 • Krugotok daljinskog grijanja

Hlađenje

 • Stropno hlađenje
 • Podno hlađenje
 • Zračni klima-uređaji
 • Hlađenje jezgre betona
 • Hidraulička skretnica
 • Razdjelnik bez diferencijalnog tlaka
 • Hlađenje međuspremnika
 • Izmjenjivač topline
 • Krugotok povratnog hlađenja
 • Krugotok daljinskog hlađenja

Kombinirano grijanje i hlađenje

 • Automatsko prebacivanje

Vrste regulacije

 • Konstantan broj okretaja (n-konstant)
 • Δp-c za konstantni diferencijalni tlak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni tlak
 • Dynamic Adapt plus za kontinuiranu (dinamičku) prilagodbu prijenosnog radnog učina prema trenutačnoj potrebi
 • T-const. za konstantnu regulaciju temperature
 • ΔT za regulaciju diferencijalne temperature
 • Konstantna količina protoka (Q-konstant)
 • Multi-Flow Adaptation: Utvrđivanje ukupne količine protoka putem dovodne pumpe za opskrbu sekundarnih pumpi u skladu s potrebom npr. u razdjelnicima
 • Korisnički definirani PID regulator

Opcionalne funkcije

 • Q-Limitmaks. za ograničenje maksimalne količine protoka
 • Q-Limitmin. za ograničenje minimalne količine protoka
 • Regulacija slabe točke (regulacija Δp-c putem vanjskog senzora stvarne vrijednosti diferencijalnoga tlaka)
 • Varijabilna prilagodba strmosti Δp-v krivulje
 • No-Flow Stop (isključenje nultog protoka)

Ručne postavke

 • Odabir područja primjene u pomoćniku za postavke
 • Postavka pripadajućih pogonskih parametara
 • Nominalna pogonska točka: izravan unos izračunate pogonske točke H i Q pri Δp-v
 • Prikaz statusa
 • Podešavanje i vraćanje brojača količine energije (grijanje i hlađenje)
 • Blokada tipki za blokadu postavki
 • Funkcija za vraćanje na tvorničke postavke ili na spremljene točke oporavka (setovi parametara)
 • Parametriranje analognih ulaza
 • Parametriranje binarnih ulaza
 • Parametriranje relejnih ulaza
 • Funkcija dvostruke pumpe

Automatske funkcije

 • Prilagođavanje snage optimirano prema potrebi za energetski učinkovit pogon ovisno o vrsti rada
 • Automatske rutine za uklanjanje pogrešaka
 • Prebacivanje između pogona za grijanje i hlađenje
 • Integrirana potpuna zaštita motora
 • Isključenje pri prepoznavanju nultog protoka (No-Flow Stop)
 • Permanentno spremanje pogonskih podataka
 • Vremenska oznaka za pogreške/upozorenja i povijesne pogonske podatke

Vanjski upravljački ulazi i njihove funkcije

 • 4x analogni ulaz:
  • Tipovi signala: 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, PT1000 (samo pri dva analogna ulaza)
  • Primjene: Senzor diferencijalnog tlaka (standardno serijski ugrađen na pumpu), daljinsko namještanje zadane vrijednosti za svaku vrstu regulacije (osim vrste regulacije Multi-Flow Adaptation), ulazi senzora za npr. temperaturu, senzor diferencijalnog tlaka za regulaciju slabe točke na udaljenoj točki u sustavu ili slobodan senzor u korisnički definiranom PID pogonu
 • 2x digitalni ulaz:
  • Za beznaponske upravljačke izlaze ili sklopke
 • Funkcije koje se mogu parametrirati:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • RUČNO (automacija zgrade ISKLJ.)
  • Blokada tipki
  • Prebacivanje između pogona za grijanje i hlađenje
 • Wilo Net
  • Upravljanje dvostrukim pumpama od 2 pojedinačne pumpe, međusobna komunikacija više pumpi (MultiFlow Adaptation) i daljinski dohvat pumpi putem sustava Wilo-Smart Gateway

Dojavne i prikazne funkcije

 • Status zaslona „Pogonski prikaz“:
  • Aktualna vrsta regulacije
  • Zadana vrijednost
  • Stvarna visina dobave
  • Stvarna količina protoka
  • Potrošnja električne struje
  • Električna potrošnja
  • Temperature medija (kada su senzori temperature priključeni)
 • LED za prikaz statusa: Pogon bez pogreške (zelena LED lampica), komunikacija s pumpom (plava LED lampica)
 • Status zaslona „Prikaz pogreški“ (boja zaslona crvena):
  • Kôdovi pogreške i opis pogrešaka u punom tekstu
  • Napomene u nešifriranom tekstu o korektivnim mjerama
 • Status zaslona „Upozorenje prikaza“ (boja zaslona žuta):
  • Kodovi upozorenja i opis upozorenja u cjelovitom tekstu
  • Napomene u nešifriranom tekstu o korektivnim mjerama
 • Status zaslona „Procesni prikaz“ (boja zaslona plava):
  • Postupak softverskog ažuriranja
 • Status zaslona „Komunikacija automacije zgrade“ (boja zaslona plava):
 • Sažetak aktivnih parametara automacije zgrade (brzina prijenosa, adresa...)
 • Skupna dojava smetnje SSM (beznaponski izmjenjivač)
 • Skupna dojava rada SBM (beznaponski izmjenjivač)

Razmjena podataka

 • Wilo-Smart Connect Modul BT u serijskom opsegu isporuke pumpe kao Bluetooth sučelje za bežičnu razmjenu podataka kao i daljinsko upravljanje pumpom putem pametnog telefona ili tableta.
 • Moguć je WILO-CIF modul koji odgovara dodatnoj opremi:
  • Serijsko, digitalno sučelje Modbus RTU za priključak na automaciju zgrade preko sabirničkog sustava RS485
  • Serijsko, digitalno sučelje BACnet MS/TP za priključak na automaciju zgrade preko sabirničkog sustava RS485
  • Serijsko, digitalno sučelje za Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/ IP za priključak na automaciju zgrade preko sabirničkog sustava RJ45
  • Serijsko, digitalno sučelje LON za priključak na automaciju zgrade preko sustava sabirnica LONWorks
  • Serijsko, digitalno sučelje PLR za priključak na automaciju zgrade AZ preko spojnih modula specifičnih za poduzeće
  • Serijsko, digitalno sučelje CANopen za priključak na automaciju zgrade AZ preko spojnih modula specifičnih za poduzeće

Upravljanje dvostrukim pumpama (dvostruka pumpa, odnosno 2 x pojedinačna pumpa u spojnici)

 • Glavni/rezervni pogon (izmjena pumpi ovisna o vremenu)
 • Glavni/rezervni pogon (automatsko prebacivanje uslijed smetnje)
 • Paralelni pogon (uključenje i isključenje pod vršnim opterećenjem s optimiranim stupnjem iskorištenja)

Opremljenost

 • Hidraulika pumpe s hidrauličkom indeksom minimalne učinkovitosti (MEI) ≥ 0,7
 • EC motor klase energetske učinkovitosti IE5 u skladu s normom IEC 60034-30-2
 • Prirubnica PN 16 - bušena prema EN 1092-2
 • Priključci za mjerenje tlaka (R 1/8) za dograđeni senzor diferencijalnog tlaka (Izvedba ...-R1 bez senzora diferencijalnog tlaka)
 • Serijski provrt za otjecanje kondenzata u kućištu motora (zatvoren kod isporuke)
 • Odzračni ventil na laterni
 • Okretni grafički zaslon visoke razlučivosti sa zelenim gumbom i 2 tipke
 • 6 kabelskih uvodnica za priključak naponskog napajanja kao i binarnih i analognih ulaza
 • Brojna integrirana komunikacijska sučelja i opcionalno upotrebljiv utor za CIF modul
 • Bluetooth sučelje putem Wilo-Smart Connect modula BT koji se nalazi u opsegu isporuke

Ključ tipa

Primjer

Wilo-Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-xx

Stratos GIGA

Oznaka pumpe

2,0

Druga generacija

-D

Dvostruka Inline pumpa

65

Nazivni promjer prirubnice DN

1-37

Područje nazivne visine dobave u [m]

4,0

Nazivna snaga motora u kW

-xx

Varijanta, npr. -R1

Tehnički podatci

 • Dopušteno temperaturno područje medija -20°C do +140°C
 • Klizno-mehanička brtva za transportiranje vode do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuštene su primjese glikola masenog udjela od 20 % do 40 %. Kod mješavina voda/glikol s volumnim udjelom glikola od > 40 % do maks. 50 % i temperaturom medija od > +40 °C do maks. +120 °C, ili kod medija koji nisu voda mora se predvidjeti neka alternativna klizno-mehanička brtva.
 • Mrežni priključak 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
 • Stupanj zaštite IP55
 • Nazivni promjer prirubnice od DN 40 do DN 125
 • Maks. radni tlak 16 bar do +120 °C, 13 bar do +140 °C

Materijali

 • Kućište pumpe i laterna: EN-GJL-250
 • Kućište pumpe i prirubnica motora serijski s katodnim premazom
 • Radno kolo (ovisno o tipu): PPS-GF40 (DN 40 ... DN 100) ili EN-GJL-200 (DN 100 ... DN125)
 • Vratilo: 1.4057
 • Klizno-mehanička brtva: AQEGG, ostale klizno-mehaničke brtve na upit

Konstrukcija

 • Visokoučinkovita dvostruka pumpa u inline izvedbi s EC motorom klase energetske učinkovitosti IE5 prema IEC 60034-30-2, hidrauličkim indeksom minimalne učinkovitosti MEI ≥ 0,7 i elektroničkim prilagođavanjem snage u izvedbi pumpe sa suhim rotorom.
 • Jednostupanjska niskotlačna centrifugalna pumpa s nepodijeljenim vratilom u blok izvedbi
 • Spiralno kućište u izvedbi inline (usisni i tlačni nastavak s istim prirubnicama u jednoj liniji)
 • Okretni grafički zaslon u boji (4,3 cola) s posluživanjem putem razine posluživanja jednim gumbom
 • Integriranom zaštitom motora

Stanje isporuke

 • Pumpa
 • Wilo-Smart Connect modul BT
 • Kabelske uvodnice s brtvenim umecima
 • Upute za montažu (sažetak) i izjava o sukladnosti
Preuzimanja

Upute za ugradnju i uporabu

Wilo-Stratos GIGA2.0-I#Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Broj artikla 2217211
Izdanje 2021-05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 64
PDF (4 MB)

Certifikat

Battery transportation information

Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 6
PDF (517 KB)
Popis proizvoda
Broj pronađenih rezultata: 95
Naziv proizvodaBroj polovaKlasa energetske učinkovitosti motoraNazivni promjer prirubniceKlizno-mehanička brtvaUgradna dužina l0Nazivna snaga motora P2Težina bruto cca mBroj artiklaGrupa GRDSlijepi obod
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
90 kg
2205609
17
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,8 kW
91 kg
2205614
17
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,1 kW
91 kg
2205615
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
94 kg
2205616
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
2,3 kW
92 kg
2205622
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
1,5 kW
103 kg
2205623
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
3,9 kW
102 kg
2205628
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,9 kW
101 kg
2205629
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,1 kW
101 kg
2205630
17
I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
1,5 kW
106 kg
2205631
17
J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
3,9 kW
116 kg
2205638
17
K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
2,9 kW
115 kg
2205639
17
K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
2,2 kW
115 kg
2205640
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
1,4 kW
131 kg
2205641
17
L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
3,8 kW
129 kg
2205648
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,9 kW
127 kg
2205649
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,2 kW
129 kg
2205650
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
3,7 kW
194 kg
2205658
18
M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
2,6 kW
175 kg
2205659
18
M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
2,1 kW
175 kg
2205660
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
3,7 kW
262 kg
2205663
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,7 kW
243 kg
2205664
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,1 kW
243 kg
2205665
18
M
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
90 kg
2205733
17
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,8 kW
91 kg
2205738
17
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,1 kW
91 kg
2205739
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-R1
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
94 kg
2205740
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-R1
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
3 kW
94 kg
2205745
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-R1
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
2,3 kW
92 kg
2205746
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-R1
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
1,5 kW
103 kg
2205747
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-R1
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
3,9 kW
102 kg
2205752
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-R1
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,9 kW
101 kg
2205753
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-R1
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,1 kW
101 kg
2205754
17
I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-R1
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
1,5 kW
106 kg
2205755
17
J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-R1
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
3,9 kW
116 kg
2205762
17
K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-R1
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
2,9 kW
115 kg
2205763
17
K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-R1
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
2,2 kW
115 kg
2205764
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
1,4 kW
131 kg
2205765
17
L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
3,8 kW
129 kg
2205772
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,9 kW
127 kg
2205773
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,2 kW
129 kg
2205774
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
3,7 kW
194 kg
2205782
18
M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
2,6 kW
175 kg
2205783
18
M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
2,1 kW
175 kg
2205784
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
3,7 kW
262 kg
2205787
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,7 kW
243 kg
2205788
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,1 kW
243 kg
2205789
18
M
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1-S1
4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,4 kW
90 kg
2205795
17
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1-S1
4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
2,8 kW
91 kg
2205800
17
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1-S1
4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
2,1 kW
91 kg
2205801
17
I