traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni
Usporedba proizvoda
Wilo-Stratos GIGA2.0-D | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Pametna pumpa sa suhim rotorom za primjene u grijanju, klimi i hlađenju u velikom zgradama.

Vaše prednosti
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Pametna pumpa sa suhim rotorom za primjene u grijanju, klimi i hlađenju u velikom zgradama.

Primjena visokoučinkovitih sustava Wilo-Stratos GIGA2.0-D preporučuje se uvijek kada treba pomicati velike količine vode putem visokih visina transportiranja. Pametna pumpa sa suhim rotorom u izvedbi inline nudi brojna sučelja za upravljanje više pumpi, povezivanje u automaciju zgrade, evidentiranje pogonskih podataka i pravovremene opcije za mobilne zahvate putem opcije Wilo-Smart Connect. Tehnologija zelenoga gumba i veliki zaslon omogućuju jednostavno intuitivno posluživanje. Primjena pomoćnika za postavke jamči optimalnu regulaciju. Optimalna energetska učinkovitost cijelog sustava nastaje inteligentnim međudjelovanjem IE5 EC tehnologije motora s dokazanom hidraulikom pumpe (indeks minimalne učinkovitosti ≥ 0,7) kao i inovativnim funkcijama regulacije. Nova pogonska tehnologija u spoju s dokazanom hidraulikom pumpe nudi visoku pouzdanost.Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Lokalno namještanje i rukovanje mobilnim krajnjim uređajem putem Bluetootha kao i mogućnost daljinskog pristupa i upravljanje većim brojem pumpi zahvaljujući umrežavanju putem sustava Wilo Net
 • Analogna i digitalna sučelja nude mnoštvo opcija, među ostalim za povezivanje na automatiku zgrade
 • Optimalna regulacija s pomoću pomoćnika za postavke vođenog primjenom
 • Pregledni zaslon i tehnologija zelenoga gumba za jednostavnu intuitivnu uporabljivost
 • Maksimalna transparentnost putem pogonskih podataka za analizu i optimizaciju pumpe i cijeloga sustava
 • Optimalna energetska učinkovitost cijelog sustava zahvaljujući inteligentnim međudjelovanjem tehnologije motora IE5 s dokazanom hidraulikom pumpe (indeks minimalne učinkovitosti ≥ 0,7), kao i inovativnim funkcijama regulacije kao što su Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation i T-const
 • Visoka pouzdanost zahvaljujući novoj pogonskoj tehnologiji i dokazanoj hidraulici pumpe

Ekološki prihvatljiva svojstva

 • Visokoučinkovita pumpa s tehnologijom motora IE5 prema IEC 60034-30-2 i indeksom minimalne učinkovitosti od ≥ 0,7
 • Kombinacija optimiziranih i inovativnih vrsta regulacije za maksimalnu energetsku učinkovitost
 • Najveća učinkovitost sustava zahvaljujući inovativnoj vrsti regulacije „Multi-Flow Adaptation” i uštedi energije do 80 %
 • Održiva i CO2 neutralna proizvodnja i procesi u našim europskim tvornicama
Opis serije
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Konstrukcija

Visokoučinkovita dvostruka inline pumpa s motorom IE5 i elektroničkim prilagođavanjem snage u izvedbi sa suhim rotorom. Izvedba kao jednostupanjska niskotlačna cirkulacijska pumpa s prirubničkim priključkom i klizno-mehaničkom brtvom.

Primjena

Transportiranja ogrjevne vode (prema VDI 2035), hladne vode i smjesa vode i glikola bez abrazivnih tvari u instalacijama grijanja, hlađenja i klimatizacijskim sustavima.

Oprema / funkcija

Područja primjene

Pumpa putem preciznog namještanja vrste regulacije za pojedinačnu primjenu specifičnu za postrojenje omogućuje pogon uz najveću učinkovitost postrojenja.

Grijanje

 • Grijaće tijelo
 • Podno grijanje
 • Stropno grijanje
 • Grijač zraka
 • Grijanje jezgre betona
 • Hidraulička skretnica
 • Razdjelnik bez diferencijalnog tlaka
 • Grijanje međuspremnika
 • Izmjenjivač topline
 • Krugotok izvora topline (toplinska pumpa)
 • Krugotok daljinskog grijanja

Hlađenje

 • Stropno hlađenje
 • Podno hlađenje
 • Zračni klima-uređaji
 • Hlađenje jezgre betona
 • Hidraulička skretnica
 • Razdjelnik bez diferencijalnog tlaka
 • Hlađenje međuspremnika
 • Izmjenjivač topline
 • Krugotok povratnog hlađenja
 • Krugotok daljinskog hlađenja

Kombinirano grijanje i hlađenje

 • Automatsko prebacivanje

Vrste regulacije

 • Konstantan broj okretaja (n-konstant)
 • Δp-c za konstantni diferencijalni tlak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni tlak
 • Dynamic Adapt plus za kontinuiranu (dinamičku) prilagodbu prijenosnog radnog učina prema trenutačnoj potrebi
 • T-const. za konstantnu regulaciju temperature
 • ΔT za regulaciju diferencijalne temperature
 • Konstantna količina protoka (Q-konstant)
 • Multi-Flow Adaptation: Dinamičko utvrđivanje ukupne količine protoka putem dovodne pumpe za napajanje sekundarnih pumpi u skladu s potrebom u razdjelnicima
 • Korisnički definirana PID regulacija

Opcionalne funkcije

 • Q-Limitmax. za ograničenje maksimalne količine protoka
 • Q-Limitmin. za ograničenje minimalne količine protoka
 • Regulacija slabe točke (regulacija Δp-c putem vanjskog senzora stvarne vrijednosti diferencijalnoga tlaka)
 • Varijabilna prilagodba strmosti Δp-v krivulje
 • No-Flow Stop (isključenje nultog protoka)

Ručne postavke

 • Odabir područja primjene u pomoćniku za postavke
 • Postavka pripadajućih pogonskih parametara
 • Nominalna pogonska točka: izravan unos izračunate pogonske točke H i Q pri Δp-v
 • Ispravak viskoznih medija putem prilagodbe viskoznosti i gustoće
 • Prikaz statusa
 • Podešavanje i vraćanje brojača količine energije (grijanje i hlađenje)
 • Blokada tipki za blokadu postavki
 • Funkcija za vraćanje na tvorničke postavke ili na spremljene točke oporavka (setovi parametara)
 • Parametriranje analognih ulaza
 • Parametriranje binarnih ulaza
 • Parametriranje relejnih ulaza
 • Funkcija dvostruke pumpe

Automatske funkcije

 • Prilagođavanje snage optimirano prema potrebi za energetski učinkovit pogon ovisno o vrsti rada
 • Automatske rutine za uklanjanje pogrešaka
 • Prebacivanje između pogona za grijanje i hlađenje
 • Integrirana potpuna zaštita motora
 • Isključenje pri prepoznavanju nultog protoka (No-Flow Stop)
 • Permanentno spremanje pogonskih podataka
 • Vremenska oznaka za pogreške/upozorenja i povijesne pogonske podatke

Vanjski upravljački ulazi i izlazi te njihove funkcije

 • 4x analogni ulaz:
  • Tipovi signala: 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, PT1000 (samo pri dva analogna ulaza)
  • Primjene: Senzor diferencijalnog tlaka (standardno serijski ugrađen na pumpu), daljinsko namještanje zadane vrijednosti za svaku vrstu regulacije (osim vrste regulacije Multi-Flow Adaptation), ulazi senzora za npr. temperaturu, senzor diferencijalnog tlaka za regulaciju slabe točke na udaljenoj točki u sustavu ili slobodan senzor u korisnički definiranom PID pogonu
 • 2x digitalni ulaz:
  • Za beznaponske upravljačke izlaze ili sklopke
 • Funkcije koje se mogu parametrirati:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • RUČNO (automatika zgrade ISKLJ.)
  • Blokada tipki
  • Prebacivanje između pogona za grijanje i hlađenje
  • 2x izlaza releja:
  • Skupna dojava smetnje SSM (beznaponski izmjenjivač)
  • Skupna dojava rada SBM (beznaponski izmjenjivač)
 • Wilo Net
  • Upravljanje dvostrukim pumpama od dviju pojedinačnih pumpi, međusobna komunikacija više pumpi (Multi-Flow Adaptation)

Dojavne i prikazne funkcije

 • Status zaslona „Pogonski prikaz“:
  • Aktualna vrsta regulacije
  • Zadana vrijednost
  • Stvarna visina dobave
  • Stvarna količina protoka
  • Potrošnja električne struje
  • Električna potrošnja
  • Temperature medija (kada su senzori temperature priključeni)
 • Prikaz trenutačne radne točke u cjelokupnoj hidrauličkoj karakteristici
 • LED za prikaz statusa: Pogon bez pogreške (zelena LED lampica), komunikacija s pumpom (plava LED lampica)
 • Status zaslona „Prikaz pogreški“ (boja zaslona crvena):
  • Kôdovi pogreške i opis pogrešaka u punom tekstu
  • Napomene u nešifriranom tekstu o korektivnim mjerama
 • Status zaslona „Upozorenje prikaza“ (boja zaslona žuta):
  • Kodovi upozorenja i opis upozorenja u cjelovitom tekstu
  • Napomene u nešifriranom tekstu o korektivnim mjerama
 • Status zaslona „Procesni prikaz“ (boja zaslona plava):
  • Postupak softverskog ažuriranja
 • Status zaslona „Komunikacija automatike zgrade“ (boja zaslona plava):
 • Sažetak aktivnih parametara automatike zgrade (brzina prijenosa, adresa...)
 • Skupna dojava smetnje SSM (beznaponski izmjenjivač)
 • Skupna dojava rada SBM (beznaponski izmjenjivač)

Razmjena podataka

 • Wilo-Smart Connect Modul BT u serijskom opsegu isporuke pumpe kao Bluetooth sučelje za bežičnu razmjenu podataka kao i daljinsko upravljanje pumpom putem pametnog telefona ili tableta.
 • Moguć je WILO-CIF modul koji odgovara dodatnoj opremi:
  • Serijsko, digitalno sučelje Modbus RTU za priključak na automatiku zgrade preko sabirničkog sustava RS485
  • Serijsko, digitalno sučelje BACnet MS/TP za priključak na automatiku zgrade preko sabirničkog sustava RS485
  • Serijsko, digitalno sučelje za Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/ IP za priključak na automatiku zgrade preko sabirničkog sustava RJ45
  • Serijsko, digitalno sučelje LON za priključak na automatiku zgrade preko sustava sabirnica LONWorks
  • Serijsko, digitalno sučelje PLR za priključak na automaciju zgrade AZ preko spojnih modula specifičnih za poduzeće
  • Serijsko, digitalno sučelje CANopen za priključak na automaciju zgrade AZ preko spojnih modula specifičnih za poduzeće

Upravljanje dvostrukim pumpama (dvostruka pumpa, odnosno 2 x pojedinačna pumpa u spojnici)

 • Glavni/rezervni pogon (izmjena pumpi ovisna o vremenu)
 • Glavni/rezervni pogon (automatsko prebacivanje uslijed smetnje)
 • Paralelni pogon (uključenje i isključenje pod vršnim opterećenjem s optimiranim stupnjem iskorištenja)

Opremljenost

 • Hidraulika pumpe s hidrauličkom indeksom minimalne učinkovitosti (MEI) ≥ 0,7
 • EC motor klase energetske učinkovitosti IE5 u skladu s normom IEC 60034-30-2
 • Prirubnica PN 16 prema EN 1092-2
 • Priključci za mjerenje tlaka (R 1/8) za dograđeni senzor diferencijalnog tlaka (Izvedba ...-R1 bez senzora diferencijalnog tlaka)
 • Serijski provrti za otjecanje kondenzata u kućištu motora (zatvoreni kod isporuke)
 • Odzračni ventil na laterni
 • Okretni grafički zaslon visoke razlučivosti (4,3 inča) sa zelenim gumbom i 2 tipke
 • 6 kabelskih uvodnica za priključak naponskog napajanja kao i binarnih i analognih ulaza
 • Brojna integrirana komunikacijska sučelja i opcionalno upotrebljiv utor za CIF modul
 • Bluetooth sučelje putem Wilo-Smart Connect modula BT koji se nalazi u opsegu isporuke

Ključ tipa

Primjer

Wilo-Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/M-4,0-xx

Stratos GIGA

Oznaka pumpe

2.0

Druga generacija

-D

Dvostruka Inline pumpa

65

Nazivni promjer prirubnice DN

1-37

Područje nazivne visine dobave u [m]

M-

Varijanta naponskog napajanja 1~230 V

4,0

Nazivna snaga motora u kW

-xx

Varijanta, npr. -R1

Tehnički podatci

 • Dopušteno temperaturno područje medija -20°C do +140°C
 • Temperatura okoline do +50 °C
 • Klizno-mehanička brtva za transportiranje vode do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuštene su primjese glikola masenog udjela od 20 % do 40 %. Kod smjesa vode i glikola s volumnim udjelom glikola > 40 % do maks. 50 % i temperaturom medija > +40 °C do maks. +120 °C ili kod medija koji nisu voda mora se predvidjeti alternativna klizno-mehanička brtva.
 • Naponi mrežnog priključka:
  • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
  • Varijanta M-: 1~220 V…240 V ±10 %, 50/60 Hz
 • Ispunjavanje elektromagnetske kompatibilnosti bez dodatnih mjera:
  • Emitiranje smetnji za stambeno područje prema EN 61800-3:2018
  • Otpornost na smetnje za industrijsko područje prema EN 61800-3:2018
 • Stupanj zaštite IP55
 • Nazivni promjer prirubnice od DN 32 do DN 125
 • Maks. radni tlak 16 bar do +120 °C, 13 bar do +140 °C

Materijali

 • Kućište pumpe i laterna: EN-GJL-250
 • Kućište pumpe i prirubnica motora serijski s katodnim premazom
 • Radno kolo (ovisno o tipu): PPS-GF40 (DN 32…DN 100) ili EN-GJL-200 (DN 100…DN 125)
 • Vratilo: 1.4057
 • Klizno-mehanička brtva: AQ1EGG; ostale klizno-mehaničke brtve na upit

Konstrukcija

 • Visokoučinkovita dvostruka pumpa u inline izvedbi s EC motorom klase energetske učinkovitosti IE5 prema IEC 60034-30-2, hidrauličkim indeksom minimalne učinkovitosti MEI ≥ 0,7 i elektroničkim prilagođavanjem snage u izvedbi pumpe sa suhim rotorom.
 • Jednostupanjska niskotlačna centrifugalna pumpa s nepodijeljenim vratilom u blok izvedbi
 • Spiralno kućište u izvedbi inline (usisni i tlačni nastavak s istim prirubnicama u jednoj liniji)
 • Okretni grafički zaslon u boji (4,3 cola) s posluživanjem putem razine posluživanja jednim gumbom
 • Integriranom zaštitom motora

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Wilo-Smart Connect modul BT
 • Kabelske uvodnice s brtvenim umecima
 • Upute za ugradnju i uporabu i izjava o sukladnosti

Opcije

 • Varijanta …-R1 bez senzora diferencijalnog tlaka
 • Varijanta …-S1 s posebnim klizno-mehaničkim brtvama

Dodatna oprema

 • 3 konzole s materijalom za učvršćivanje za postavljanje na temelje
 • Slijepi nastavak za kućište dvostrukih pumpi
 • Pomagala za montažu klizno-mehaničke brtve (uklj. montažne svornjake)
 • CIF modul PLR
 • CIF modul LON
 • CIF modul BACnet MS/TP
 • CIF modul Modbus RTU
 • CIF modul CANopen
  • CIF modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP)
  • Priključak M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Senzor diferencijalnog tlaka 2 ... 10 V
 • Senzor diferencijalnog tlaka 4 ... 20 mA
 • Senzor temperature PT1000 AA
 • Čahure osjetnika za ugradnju senzora temperature
Dokumenti

Upute za ugradnju i uporabu

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Broj artikla 2227295
Izdanje 2023-08
Broj stranica 128
Jezik hr
PDF (11 MB)

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Broj artikla 2227296
Izdanje 2023-08
Broj stranica 488
Jezik de, en, fr, nl
PDF (13 MB)

Priručnik za planiranje

Glanded pumps, single-stage, single-volute

Broj artikla Wilo515021
Izdanje 2021-12
Broj stranica 24
Jezik en
PDF (7 MB)

Brošura certifikacija

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Broj artikla 2216678
Izdanje 2022-11
Broj stranica 52
Jezik Jezično neutralno
PDF (22 MB)

Certifikat

Battery transportation information

Broj stranica 6
Jezik Jezično neutralno
PDF (517 KB)

Flyer

Product flyer Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Broj stranica 2
Jezik en
PDF (4 MB)

CE

CE 2212947-02

Broj stranica 6
Jezik Jezično neutralno
PDF (222 KB)
Odabir proizvoda
Broj pronađenih rezultata: 304
Nazivni promjer prirubnice
Ugradna dužina l0
260 … 620 mm
[304]
Verzija
Klizno-mehanička brtva
Faza
Naziv proizvodaMEIIENazivni promjer prirubniceKlizno-mehanička brtvaUgradna dužina l0Nazivna snaga motora P2FazaBroj artiklaSlijepi obod
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207129
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207189
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207219
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207159
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2205607
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2205731
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2205793
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2205669
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207128
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207188
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207218
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207158
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2205606
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2205730
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2205792
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2205668
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207127
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207187
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207217
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207157
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2205605
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2205729
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2205791
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2205667
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207126
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207186
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207216
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207156
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2205604
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2205728
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2205790
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2205666
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207125
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207185
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207215
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207155
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2207134
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2207194
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2207224
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2207164
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2205612
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2205736
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2205798
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2205674
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2207133
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2207193
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2207223
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2207163
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2205611
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2205735
I