Căutare
Contact
E-mail
Creare catalog
Preferatele mele
Comparație de produse

Disclaimer

1. Excluderea responsabilităţii

Informaţiile oferite pe paginile noastre de internet nu presupun garantarea anumitor caracteristici. Ele reprezintă un serviciu şi nu înlocuiesc consultanţa personalizată. În ciuda atenţiei deosebite cu care sunt verificate informaţiile nu ne asumăm nici o responsabilitate şi nu oferim nici o garanţie privind corectitudinea, integritatea şi actualitatea volumului de informaţii care poate fi consultat în cadrul serviciului nostru de informare. Sunt excluse orice fel de pretenţii împotriva WILO, referitoare la daune materiale sau de natură intelectuală, generate de utilizarea sau neutilizarea informaţiilor prezentate, respectiv de utilizarea de informaţii eronate şi incomplete, în măsura în care WILO nu se face vinovată de rea-intenţie sau de neglijenţă crasă. În plus, WILO nu este responsabilă pentru nici un fel de daune rezultate din accesarea sau utilizarea acestui site web.

În măsura în care părţi sau anumite formulări ale prezentului text nu (mai) corespund, în parte sau în totalitate, cadrului juridic aplicabil, acest fapt nu afectează în nici un fel restul textului şi valabilitatea acestuia. WILO îşi rezervă în mod explicit dreptul de a modifica, completa, şterge sau de a înceta temporar sau permanent publicarea anumitor pagini sau a întregii oferte, fără o notificare prealabil. Accesul şi utilizarea prezentului site web fac obiectul exclusiv al dreptului material al Republicii Federale Germania.

2. Dreptul de autor

Conţinuturile şi lucrările existente pe aceste pagini reprezintă proprietatea WILO SE şi fac obiectul legislaţiei privind drepturile de autor. Contribuţiile unor terţi sunt marcate ca atare. Reproducerea, editarea, difuzarea şi orice fel de utilizare care depăşeşte limitele prevăzute de legislaţia privind protecţia drepturilor de autor nu sunt permise. Download-urile şi copiile informatiilor sau a paginilor sunt permise doar pentru uz privat şi necomercial. Denumirile de produse, siglele şi emblemele firmelor utilizate pe pagina de internet sunt protejate de legislaţia drepturilor de autor. Suntem constant preocupaţi de respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terţilor, respectiv să apelăm la creaţii intelectuale proprii sau care nu fac obiectul unor licenţe.