İşlenmemiş su örneği

Kuyu ve yüzey suları için çözüm

Büyük miktarda su gereken her yerde, sıklıkla yüzey suyu kullanımına başvurmak zorunda kalınır. Göl veya nehirlerdeki yassı kuyular yardımıyla su taşınır ve örneğin su şartlandırma sistemlerine iletilir.

Kuyuları oluşturma ve işletme, su temininde önemli bir maliyet faktörüdür. Jeohidroloji, su yapısı, sökme türleri ve malzemeleri veya kuyudaki akış ilişkileri gibi kapsamlı bilgiler de önemlidir. Kendi kuyunuz veya sondaj deliğiniz sayesinde pahalı içme suyuna ve sadece az miktarda bulunan yağmur suyuna bağlı kalmazsınız. Yer altı suları basılırken ve büyük alanlar sulanırken, Wilo dalgıç pompaları güvenilir ve kolay kullanım özellikleri ile size yardımcı olur.

Her boyutta basma miktarları için güvenilir çözümler

Kamuya yönelik belediye tedarikçileri ve sanayi uygulamaları kaynaklı olarak her gün büyük miktarda su ihtiyacı doğar. Verimli yöntemler ve tuzu alınmış deniz suyu veya akiferler (yeraltı suları hattı) gibi yeni kaynakların kazanılması, gelecekteki tedariki garanti etmek için kullanılabilecek olası seçeneklerdir. Göl, baraj, nehir ve denizlerden su kazanma konusunda daha bugünden bile ekolojik ve ekonomik açıdan yüksek ölçüler getiriliyor. Pompa, ideal çalışma noktasında çalıştığında, bir kuyunun büyük tasarruf potansiyeli bulunur. Wilo dalgıç motorlu pompaları işletme koşullarına tam uygun hale getirilebilir. Hangi pompanın kullanılacağını, montaj derinliği ve kuyunun verimliliği belirler. Seçme kriterleri, enerji masraflarının azaltılması için en uygun verimlilik derecesi ve uzun ve bakım gerektirmeyen bir pompa işletimi için uygun malzemelerin kullanılmasıdır. Ayrıca döner çark çapının hassas ölçüsü, istediğiniz basma gücünün tam belirlenmesini sağlar. Bu size ekonomik bir çözüm garanti eder. En iyi verimlilik dereceleri ve yüksek işletim güvenliğiyle, örneğin vadi geçitlerindeki, kendiliğinden değişen su seviyelerinin üstesinden geliriz. Korozif ve tahriş edici bileşenleri olan suyun çıkarılması için, Duplex (çift yönlü) gibi dayanıklı maddeler ve Ceram veya Ceram CT gibi kaplamalar kullanırız. Tahriş edici sıvıların etkisine dayanır ve uzun bir pompa işletimi sağlar.