Sulama

Tarımda suyun sürdürülebilir şekilde kullanılması, sürekli değişen iklim koşullarında doğal gıdaların üretimi için temel koşuldur. Değişen iklim, bu üretimi dünyanın birçok bölgesinde görülebilir şekilde etkilemektedir. Bu durum nedeniyle hasatları güvence altına almak için sulama gereklidir. Düşük yağış miktarı veya aşırı değişiklik gösteren yağışlar gibi diğer durumlar da, doğal su teminini dengelemek için sulamayı gerektirmektedir. Bu sayede normalde kuru ve verimsiz duran geniş arazileri, sulama ile kullanılabilir ve verimli hale getirmek mümkündür. Bu nedenle dünya genelinde 150 milyon hektardan fazla bir alanda yapay sulamayla tarım yapılmaktadır.

Tarım için modern sulama sistemleri

Tarlaların modern sulamasında, kök sistemlerini yeterince miktarda suyla beslemek için çeşitli olanaklar vardır. Su ihtiyacı burada ciddi bir şekilde kullanılan ekinlerin türünün yanı sıra zemin özelliklerine ve iklime bağlıdır.

Ticari tarımda uygulama

Tüm bitkilerin yeterli miktarda sulanması için çeşitli pompa ve sulama sistemleri gerekmektedir.

Özellikle kuru bölgelerde, tarlaların sulanması için suyun mümkün olan en verimli şekilde temin edilmesi ve iletilmesi gerekir. Wilo, gerekli uzmanlık bilgisine sahiptir ve uygun teknolojileri sunar. Wilo'nun derinkuyu pompaları ve türbinleri, gerekli beslemeyi sağlamak için örneğin suların zeminden veya su hattından çekilebilmesini sağlar.

Çiftçilere yönelik su kaldırma sistemleri için tümüyle aynı koşullar geçerli değildir. Bu nedenle Wilo pompaları, kullanılacakları yerin serbestçe seçilebileceği şekilde geliştirilmiştir. Örneğin nehirden veya gölden su çekmek için pompalar çok pratik bir şekilde bir sal üzerine yerleştirilebilir.

Uygulamada kuru rotorlu Wilo pompaları kendilerini kanıtlamıştır. Bu sayede söz konusu su seviyesinden tamamen bağımsız olarak, sizin için gerekli su miktarını emebilir ve tam olarak ihtiyaç duyulduğu yere aktarabilirsiniz.

Geniş ve düz arazilerde çoğu zaman güvenli besleme için gerekli su basıncı eksiktir - özellikle değişen su seviyelerinde. Bu durumlar için verimliliği yüksek Wilo hidrofor sistemleri uygundur. Bu sistemler sayesinde, doğru su basıncı ile tarla üzerindeki tüm bitkilerin sulanmasını garanti altına alırsınız. Bu sayede değişen su seviyelerinde de sabit basınçlı bir besleme sağlanmaktadır - ve bunu olabildiğince enerji tasarruflu yapar.