Aramak
İletişim
E-Posta
Katalog oluşturma
Favorilerim
Ürün karşılaştırması

Uzak bölgelere soğutma suyu beslemesi

"Inter Mongolia Shangdu" enerji santrali, sahip olduğu 8x600 MW kapasite ile Kuzey Çin'in en büyük elektrik tedarikçilerinden biridir. Enerji santrali, işletime alındıktan sonraki ilk iki senede 1,58 milyar kWh enerji üretmiştir. Planlama safhasında, Luan nehri ile Shangdu enerji santrali arasında bir ara pompa istasyonu öngörülmüştü. Geniş bir otlak üzerine kurulması planlanan bu tip bir ara pompa istasyonunun, özellikle de kış aylarında ilave maliyeti, yol maliyeti vs. çok yüksek olacaktı. Wilo buna alternatif olarak, maliyet ve kaynak tasarruflu sağlayarak inşaat projesini optimize etmeye yönelik profesyonel bir çözüm geliştirmiştir.

Bunun için Çin'deki enerji santralinde beş adet bronz model işlenmemiş su sistemi kullanılmıştır. 2005 yılından bu yana, bu üniteler bir pompa istasyonu olarak İç Moğolistan'da su temini için kullanılmaktadır. O zamandan beri Shangdu/Neimengu türbinlerine sorunsuz soğutma suyu temini yapılmaktadır.

Bunun için pompalar; 4 – 10 °C seviyesindeki soğuk soğutma suyunu bir baraj setinden alır ve basınç hatları (DN 400 – DN 1000) aracılığıyla 35 km uzaktaki bir tepe üzerine kurulmuş olan ara pompa istasyonuna sevk eder. Soğutma suyu buradan, yine 35 km uzunlukta olan başka bir basınç hattı aracılığıyla enerji santraline gönderilir.

İhtiyaca uygun çözüm ile maliyet tasarrufu

Bu sayede maliyetli ara pompa istasyonunun inşa edilmesine de artık gerek kalmamıştır. Bu sayede yatırım, işletme ve bakım maliyetlerinden olağanüstü tasarruf sağlanmıştır. Kış aylarında ara pompa istasyonunda yapılması gerekecek karmaşık bakım çalışmalarının oluşturacağı sorunlar da böylece ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca bir yüksek gerilim motoru ile voltaj yükseltilebilmiş ve elektrik akımları azaltılabilmiştir. Bu sayede aktarım hattındaki kayıplar azaltılmakta ve yüksek verimliliğin ve enerji tasarrufu hedeflerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanmaktadır.