traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni
Usporedba proizvoda

Funkcije upravljanja i izvještavanja

Naša ponuda za vas: širok raspon funkcija za upravljanje i pokretanje

Čak i kada je reč o priključivanju sa kontaktnim, naponskim i strujnim interfejsima na automatizaciju zgrade Wilo ima spremne obimne funkcije: Wilo također nudi, pored upravljanja preko komunikacionih interfejsa, i upravljanje i izvještavanje preko klasičnih višežičnih povezivača. Pri tom su priključci na pumpi izvedeni na osnovu vrste pumpe, na optimalnom IF-Modulu ili na pretvaraču interfejsa.

Preuzimanja

Dokumenti za funkcije upravljanja i izvještavanja


Detalji funkcija

Ulaz za upravljanje 0-10 V odnosno 0/4-20 mA (zadata vrijednost odnosno prethodno dati broj obrtaja)

Analogni ulaz za upravljanje se isporučuje u zavisnosti od vrste pumpe prethodno zadate vrijednosti u izabranoj vrsti regulacije, odnosno prethodno datog obroja obrtaja za pogon. Moguća fizička ulazna vrijednost, kao i vrsta upravljanja, je ispisana iza navedene serije. Funkcija prenošenja zavisi od upotrebe.

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, BL-E

U ovim je serijama odgovarajući ulaz dio serijske opreme:

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Helix Excel, Helix VE, MultiVert MVIE, Economy MHIE

U ovim je serijama odgovarajući ulaz dio serijske opreme:

Stratos/Stratos-D/Stratos-Z

Za ove serije na raspolaganju su sljedeći IF-moduli odnosno opcioni moduli:

 • IF Modul Stratos SBM (2030495)
 • IF-Modul Ext. Off Stratos (2030475)
 • IF Modul Ext. Min (2030485)
WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Upravljački ulaz , prednost isklj. (Ext. Off)

U sljedećim je serijama odgovarajući ulaz dio serijske opreme:

 • Serija VeroLine IP-E/DP-E
 • Serija VeroLine IL-E/DL-E
 • Serija Stratos GIGA
 • Serija Economy MHIE
 • Serija Multivert MVIE
 • Serija Multivert MVISE
 • Serija Helix VE

Za ostale serije na raspolaganju su vam sljedeći IF-moduli odnosno opcioni moduli:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF modul Stratos Ext. Off, IF modul Ext. Off/SBM

Preuzmi

Upute za ugradnju i upotrebu

Ulaz za upravljanje prioritetni min (Ext. Min)

Za sljedeće serije na raspolaganju su IF-moduli odnosno opcioni moduli:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF modul Stratos Ext. Min

Preuzmi

Upute za ugradnju i upotrebu

Zbirni signal smetnje (SSM)

Kod sljedećih serija postoji beznaponski kontakt za standardne modele:

 • Serija VeroLine IP-E/DP-E
 • Serija VeroLine IL-E/DL-E
 • Serija Stratos GIGA
 • Serija Economy MHIE
 • Serija Multivert MVIE
 • Serija Multivert MVISE
 • Serija Helix VE
 • Serija Helix EXCEL

Zbirni signal rada (SBM)

Kod sljedećih serija postoji beznaponski kontakt za standardne modele:

 • Serija VeroLine IP-E/DP-E
 • Serija VeroLine IL-E/DL-E
 • Serija Stratos GIGA
 • Serija Economy MHIE
 • Serija Multivert MVIE
 • Serija Multivert MVISE
 • Serija Helix VE
 • Serija Helix EXCEL

U sljedećim serijama su na raspolaganju sljedeći IF-moduli odnosno opcioni moduli:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF modul Stratos Ext. Aus/SBM, IF Modul SBM

Preuzmi

Upute za ugradnju i upotrebu