traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni
Usporedba proizvoda

Wilo LCC-Check: potencijal uštede i vrijeme amortizacije

LCC-Check – provjera troškova životnog ciklusa

Uz pomoć LCC-Check-a u rukama imate uvjerljive argumente za preventivnu zamjenu pumpe. Wilo-LCC-Check izračunava ekonomičnost postojeće pumpe za grijanje i preporučuje vam optimalnu pumpu za zamjenu. Izračunati potencijal uštede postaje uvjerljiv i kada se vidi iznos u eurima i kada se vrijeme amortizacije evidentira u listu s podacima. Time je preventivna zamjena pumpi često laka i jednostavna odluka.

Uvjerite klijente primjerom proračuna

Kako biste brzo mogli da uspostavite upoređivanje ekonomičnosti, u Wilo-Select 4 smo uračunali više od 1000 pumpi za grijanje koje su tipične za tržište. Primjer izračunavanja za postojeću pumpu ili čak za kompletnu nekretninu se tako vrši jednostavno i komforno.

Potencijal za uštedu i vrijeme amortizacije

Uz pomoć podataka o potencijalu uštede i vremenu amortizacije vašem klijentu dajete sigurnu osnovu za donošenje odluke u korist preventivne zamjene pumpe za grijanje.

Pokrenite LCC Check preko Wilo-Select 4

1. korak: izbor postojeće pumpe

Pronađite postojeću pumpu u bazi podataka.
Ako nema postojeće pumpe, onda unesite nekoliko podataka s natpisne pločice.

2. korak: Potvrda radne tačke

Za izabranu postojeću pumpu nemamo radne krive tako da se će se odmah predložiti radna tačka. Ona može da se koristi direktno za izračunavanje. Alternativno može približno da se izračuna protok i napor.

3. korak: Vaši podaci su dostupni

U zadnjem koraku dobijate izbor Wilo pumpe visoke efikasnosti prema potrebama i izračunate troškove životnog ciklusa za obje pumpe. Ušteda troškova i vreme amortizacije uvjerljivo su prikazani na 2 dijagrama.

Prije nego što odštampate ili sačuvate PDF lista s podacima, možete još da unesete Vaše podatke za kontakt.
Na taj način imate najbolji preduslov za uspješan razgovor s kupcem o preventivnoj zamjeni pumpi.