traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni
Usporedba proizvoda

Automatizacija zgrade

Inteligentna rješenja za automaciju zgrade

Ne postoji ništa što je kratkotrajnije i nepreglednije od informacionih tehnologija. Ono što još danas važi za najsavremeniju tehnologiju sutra može da bude zamijenjeno novim standardom. Tu dolazi još veliki broj različitih zatvorenih sistemskih svjetova. Na taj način se u automatizaciji zgrade upotrebljavaju različiti komunikacioni sistemi.

Fleksibilinost pomoću modularnog koncepta

Kako bi se konstantno optimalno realizovali sadašnji i budući zahtjevi za priključivanje na automatizaciju zgrade, Wilo nudi za skoro sve pumpe interfejs-module za ubacivanje u pumpe. Pumpe se time mogu na licu mjesta direktno priključiti u dati sistem. Čak i pri nadgradnji i pregradnji automatizacije zgrada, vaša investicija je najbolje zaštićena: Za promjenu komunikacionog sistema dovoljna je zamena IF-modula, koji se može obaviti u samo nekoliko koraka.

Napredak pomoću upravljanja dupleks pumpama

Mnoge serije Wilo pumpi za potrebe cirkulacije su spremne za pogon dupleks pumpi ili su već serijski opremljene. Wilo upravljanje dupleks pumpama omogućava ne samo prebacivanje ili prebacivanje na vršno opterećenje već i u nekim oblastima može čak doprinijeti uštedi energije. U toku upotrebe dupleks pumpa nije komplikovana nego je sigurna i komforna.

Uređaji za upravljanje i regulisanje kompleksnih zadataka

Za pumpne sisteme i kompleksne zadatke Wilo nudi odgovarajuću tehnologiju. Čak i ovdje su komponente pripremljene na integraciju u automatizaciju zgrade.

Pregled

Interfejsi za Bus


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Sistem za komunikaciju LON


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Wilo-protokol PLR

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Funkcija upravljanja i izvještavanja


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Upravljanje dupleks pumpama