traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni
Usporedba proizvoda

Optimalan rad postrojenja uz pomoć našeg iskustva

Metode dimenzionisanja za Water Management

Ne želimo da izaberete bilo koje rješenje već tačno ono koje vama odgovara. Individualna i ekonomična rješenja biramo zajedno sa vama.

Numerička simulacija protoka – CFD-simulacija

Za efikasno i sigurno biološko tretiranje otpadne vode osnovni preduslov je pravilno i dimenzionisanje i instaliranje mehanizma za miješanje i sistema za ventilaciju.

Wilo raspolaže modernim softverskim alatima i metodama za dimenzionisanje. Za izbor odgovarajuće tehnike za vaš uređaj koristimo metode dimenzionisanja numeričkih simulacija strujanja (CFD-simulacija).

Pri ovoj tačnoj analizi uzmaju se obzir vaši uslovi postrojenja. Time se mogu otkriti slabosti i nedostaci za koje kasnije razvijamo optimalna rješenja. Na taj način korisnici imaju koristi od kompletno dimenzionisanog sistema u kojem su sve tehnologije i komponente standardizovane i jedne sa drugima usklađene prema svim zahtjevima.

Pogledajte u videu kako da efikasno dimenzionišete svoje postrojenje, zahvljajući modernim Wilo alatima za dimenzionisanje.

Kalkulator cjevovoda

Kako bi se fluid sprovodio od tačke A do tačke B nije vam potrebna bilo koja pumpa - već određena pumpa koja odgovara vašim zahtjevima, odnosno trenutnim uslovima.
S jedne strane, radi se o karakteristikama fluida, a s druge strane, o cjevovodnom sistemu. Svaki profil, ugradnja armatura i drugi elementi prouzrokuju gubitke pritiska u cjevovodnom sistemu.

Ako pumpa nije pravilno prilagođena cjevovodnom sistemu, ne može se ostvariti potrebna snaga protoka.
Zbog toga ne možete sa našim softverom za izbor da odredite odgovarajuću pumpu na osnovu potrebnih Q/H-vrednosti, nego morate obezbijediti izračuvanje cjevovoda.

Naša tehnička podrška je uvijek tu za vas i pomoći će vam oko određivanja gubitaka u cjevovodu.

Kontaktirajte nas