traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni
Usporedba proizvoda

Uz Wilo planirajte i radite učinkovito i održivo!

Kao ponuditelj „premium“ rješenja za tehniku zgrade i gospodarenje vodom, uz sveobuhvatne usluge proizvoda i servisa, nudimo vam i aktualne BIM modele za podršku prilikom planiranja u projektu.

Od dizajniranja projekta i planiranja izvedbe putem postupka javne nabave, planiranja i nadzora izvedbe gradnje do trajnog održavanja objekta.

Profitirajte kao obično našim Wilo rješenjima i oslanjajte se u svim fazama svojega projekta na naše BIM modele.

Wilo nudi BIM modele klasificirane prema ETIM-u putem Cadenasa

Od sredine 2020. Wilo nudi novi portal za BIM podatke. Kao svojega strateškoga partnera odabrali smo poduzeće CADENAS Konstruktions-, Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH, vodećega proizvođača softvera među ostalim za elektroničke CAD kataloge proizvoda (eCATALOGsolutions).

Ovdje pogledajte kako funkcionira rješenje: Videozapis Cadenas (YouTube)

Na Cadenas platformi Wilo projektantima nudi najbolju moguću podršku i BIM modele za pumpe za otpadnu vodu, čistu vodu, norm pumpe i pumpe s aksijalno podijeljenim kućištem. Dostupni su i uređaji za miješanje. Svaki BIM model sadrži skup metapodataka odgovarajuće klase ETIM (EC) na nacionalnom jeziku svih zemalja članica ETIM-a, a također su geometrijski standardizirani u slučaju postojeće klase postojeće klase ETIM Modelling Class (MC).

Željena pumpa može se izravno odabrati prema (ETIM) karakteristikama i npr. preuzeti kao format Revit, STEP ili DWG te integrirati u BIM model zgrade. Uz dodatak koji nudi Cadenas, najprikladnije rješenje može se odabrati izravno u poznatom CAD okruženju, što ga čini puno lakšim i učinkovitijim. Klasifikacija ETIM također onemogućava tehničke i jezične pogrešne interpretacije, a projektantu omogućuje neutralno uspoređivanje s konkurencijom.

Wilo nudi modele pumpe u rezolucijama LOD 200 (Bounding Box), LOD 300 (Precise Geometry) i LOD 350 s dodatnim točkama pričvršćivanja.

BIM portal u narednih nekoliko mjeseci dodatno će se proširiti, a dodat će se i serije proizvoda iz komercijalne tehnike zgrade. Za sada vam rješenje za te proizvode nudimo putem našeg programskog dodatka Wilo Revit.

Ovdje se nalazi programski dodatak BIMcatalogs.net
CAD Homepage

CAD katalog

Projektujte brzo i jednostavno s preciznim 2D ili 3D modelima naših proizvoda.

Profesionalno CAD konstruisanje se brže obavlja uz pomoć praktičnog Wilo CAD kataloga. Projektanti i izvođači imaju brz pristup 2D i 3D-CAD podacima o Wilo pumpama i pumpnim sistemima. Samo nekoliko klikova je potrebno kako bi se izabrao željeni crtež u traženom formatu (DWG 2D ili 3D i STEP) i kako bi se započelo preuzimanje. Wilo CAD katalog isporučuje standardizovane crteže i bez dugog pretraživanja.

CAD katalog

Što je to Building Information Modelling (BIM)?

Building Information Modelling (BIM) metoda je projektiranja u konstrukciji koja predstavlja tehnička i funkcionalna svojstva zgrade u virtualnom 3D modelu. Svi se relevantni podaci prije početka gradnje ujedinjuju u takozvanog digitalnog blizanca zgrade. Tada tijekom faze izgradnje svi sudionici imaju pristup blizancu, a time i aktualnom građevinskom planu.

Consultant Jens - SiBoost

BIM je proces optimizacije s ciljem bržega i povoljnijeg upravljanja projektom. Dopušten je za sve veličine projekata, a u brojnim zemljama arhitekti i planeri već moraju raditi s BIM-om u okviru javnih natječaja.

Smanjena trajanja i troškovi gradnje mogu se za graditelja putem ovih prednosti postignuti kao cilj u usporedbi s konvencionalnom izvedbom:

  • Izbjegavanje pogrešaka već u fazi planiranja - primjerice udaranje cijevi mogu se u digitalnom blizancu lagano prepoznati i korigirati
  • Povećana produktivnost pristupom svih sudionika podacima/planovima koji su uvijek aktualni
  • Obogaćivanje CAD geometrije s tehničkim informacijama

BIM prati cijeli životni ciklus zgrade

Nakon faze izgradnje digitalni blizanac prelazi u vlasništvo izvođača koji informacije može upotrijebiti za upravljanje objektom uz optimalne troškove. Čak i pri rušenju zgrade informacije digitalnog blizanca mogu pomagati pri zbrinjavanju i oporabi sirovina. Time profitiraju naposljetku svi sudionici BIM-a.

Standardiziranje za BIM u porastu

Izvješća o iskustvu BIM korisnika pri projektima pokazuju da ova metoda ima samo prednosti. U međunarodnoj usporedbi, mnoge su zemlje to već prepoznale, uspostavile su metodu i/ili je čak učinile obveznom za javno financirane građevinske projekte.

Njemačka također aktivno promovira temu. Krajem 2015. Njemačko savezno ministarstvo prometa i digitalne infrastrukture osnovalo je komisiju za reformu „Izgradnja velikih projekata“ te je pokrenulo političke projekte. Osim toga od sredine 2017. godine provodi se sve više projekata prometne infrastrukture s BIM podrškom. Cilj je primijenjivati BIM na savezne projekte prometne infrastrukture od 2020. godine nadalje.

BIM Lifecycle (English)

Često postavljana pitanja za BIM

Čime se BIM razlikuje od uobičajenih CAD modela?

Osim 3D CAD modela, BIM sadrži dodatne metapodatke kao što su broj artikla, naziv artikla, dimenzije priključka prirubnice / vijčanog spoja cijevi, informacije o priključku za električne spojeve i sve relevantne dimenzije montaže. U budućnosti se BIM modeli mogu proširiti dodatnim podacima o pumpi, kao što su: Hidraulička snaga, vrijednosti učinkovitosti, vrste regulacije (dp-v, dp-c, regulacija ovisna o broju okretaja). Standardizacija još nije gotova, ali više podataka kao što su prostori za uvođenje, informacije o recikliranju i algoritmi softvera vjerojatno će se dodati u narednim mjesecima i godinama.

U slučaju BIM-u često se govori o 4D modelima ili čak 7D modelima. Što predstavlja 4D do 7D?

4D odn. 7D odnosi se na broj razina podataka koje obuhvaćaju BIM modele. Polazna su točka 3D modeli koji matematički omogućuju prostorni odnos i preklapanje objekata. Četvrta dimenzija (4D) dopunjuje dimenziju prostora vremenskom komponentom (informacijama o vremenu i terminima), a peta dimenzija (5D) obuhvaća informacije o troškovima. Za 7D model dodaju se i informacije o održivosti i učinkovitosti (6D) te informacije o upravljanju objektima (7D).

Je li rad s BIM metodikom obvezan za moj projekt?

U međuvremenu, BIM se već koristi u mnogim zemljama ili je obvezan za javno objavljene projekte jer su prednosti za ukupno trajanje projekta prevladale. Za privatno financirane građevinske projekte BIM nije obvezan, ali se sve više upotrebljava i zapravo je pokretač metodike. Samo u projektiranju zasebnih i dvojnih objekata za sada se ne može očekivati BIM zbog niskog udjela TGA (tehničke građevinske opreme) i nedostatka upravljanja objektima.

Što znači ETIM standardizacija?

ETIM je inicijativa za standardizaciju elektroničke razmjene podataka o proizvodima u području elektrotehnike (proizvodi električne instalacije, kućanski aparati i elektronika široke potrošnje) i povezane industrije (trenutačno, među ostalim, HVAC / sanitarna tehnologija) da bi se omogućilo elektroničko trgovanje tim proizvodima. Standard je posebno prilagođen zahtjevima ove odabrane branše i omogućava jedinstven tehnički opis dobara te svrstavanje u klasu proizvoda. Proizvodi se dodjeljuju klasama artikala bez hijerarhije. U klasu artikala zatim su svrstani usporedivi proizvodi. Naziv klase artikala može se pronaći i putem dodijeljenih sinonima koji upućuju na klasu. Stručnjaci za proizvod svakoj klasi dodjeljuju tehnička svojstva koja opisuju proizvod. Tako nastaje ETIM klasifikacija.

Standardizacija omogućuje pronalaženje tehničkih proizvoda bez obzira na dobavljača na temelju klase ili tehničkih karakteristika. ETIM se upotrebljava za prijenos tehničkih podataka o proizvodu – npr. za internetske kataloge. ETIM je u osnovi slobodni standard, tj. svatko može upotrevljavati model podataka bez naknade za licencu. Od inačice ETIM 7.0 (2017.) integriran je i sektor SHK (sanitarije/grijanje/klima-uređaj).

Open/closed BIM

Closed BIM opisuje softversku razmjenu podataka digitalnih modela zgrada koristeći zatvorene, vlasničke formate datoteka npr. Revit, Allplan, Archicad itd.

Open BIM, s druge strane, znači da je moguća razmjena podataka građevinskih modela neovisno o softveru. Ovdje se upotrebljava otvoreni nenativni format datoteke npr. IFC (Industry Foundation Classes). Zamjena geometrijskih modela moguća je neograničeno dok je zamjena modela podataka moguća samo ograničeno.

Level of Development (LoD)

U BIM metodici upotrebljavaju se pojmovi Level of Information (LoI), Level of Geometry (LoG) i Level of Coordination (LoC) koji se upotrebljavaju u pet stupnjeva 100 – 500: 100 = conceptual; 200 = approx. geometry; 300 = precise geometry; 400 = fabrication; 500 = as-built. Pojam Level of Development (LoD) sastoji se od pokazatelja dijelova LoI, LoC i LoG te definira ukupnu razinu zrelosti virtualne komponente.