SiFlux 21-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4

List s tehničkim podatcima

Hidraulički podatci
 • Broj pumpi
  3
 • Maksimalni radni tlak PN
  16 bar
 • Min. temperatura medija Tmin
  0 °C
 • Maks. temperatura medija Tmax
  100 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podatci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Snaga vratila P2(Q=maks.) odab. radnog kola * broj pumpi
  15000 W
 • Nazivna snaga motora P2
  15,00 kW
 • Nazivna struja IN
  28,30 A
 • Broj okretaja maks. nmax
  2900 1/min
 • Emitiranje smetnji
  EN 61800-3
 • Otpornost na smetnje
  EN 61800-3
 • Stupanj zaštite motora
  IP55
Materijali
 • Kućište pumpe
  5.1301, KTL premaz
 • Radno kolo
  Cast iron
 • Brtva vratila
  AQ1EGG
Dimenzije montaže
 • Priključak cijevi s usisne strane
  DN 80
 • Priključak cijevi s tlačne strane
  DN 80
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  SiFlux 21-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4
 • Broj EAN
  4048482422534
 • Broj artikla
  4189236
 • Težina neto cca m
  1335 kg
 • Težina bruto cca m
  1596,0 kg
 • Duljinska mjera s ambalažom
  2600 mm
 • Visinska mjera s ambalažom
  1800 mm
 • Širinska mjera s ambalažom
  2200 mm
 • Svojstvo ambalaže
  Prodajno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Posebna paleta
 • Minimalna količina za narudžbu
  1

Opisni tekst

Visokoučinkovito, predmontirano postrojenje s više pumpi za primjene u grijanju i klimatizaciji koje se sastoji od ploče postolja s prigušnicima vibracija, razmačnicima prirubnica, 2 lakirana čelična razdjelnika, s manometrima s usisne i tlačne strane, n elektronički upravljanih Inline pumpi (uklj. 1 rezervnu pumpu), uključnog uređaja SCe-HLKK s priključkom, nepovratnih ventila na strani krajnjeg tlaka, ručnih zapornih ventila, protuprirubnica s brtvom na strani punjenja i na strani krajnjeg tlaka, konusa i davača diferencijalnog tlaka s priključnim vodovima.

Ovo samostalno postrojenje spremno za rad koncipirano je prije svega za pumpanje ogrjevne vode (prema VD 2035), hladne vode i smjese vode i glikola bez abrazivnih tvari u zatvorenim kružnim tokovima postrojenja grijanja, klimatizacije i rashladnih uređaja. S klizno-mehaničkom brtvom za pumpanje vode do Tmaks.=+120 °C.

Uputa: Ako se primjenjuju mješavine vode i glikola (ili transportirani mediji s viskoznošću različitom od čiste vode), prije primjene potrebno je zatražiti odobrenje tvrtke Wilo.

Komponente

Uključni uređaj

Hardver

Potpuno elektronički Smart Controller (SCe) u kućištu od čeličnog lima koji se sastoji od internog naponskog napajanja, mikroprocesora sa Soft-SPS-om, analognih i digitalnih ulaza i izlaza, LC zaslon (s pozadinskim osvjetljenjem) za prikaz pogonskih podataka, parametara regulatora, pogonskih stanja pumpi, dojava pogrešaka i memorije povijesti. LE diode za prikaz stanja pogona (pogon/smetnja). Namještanje radnih parametara i detektiranje dojava smetnje preko tehnologije "crvenog gumba". Glavna sklopka s mogućnošću fiksiranja. Kontakti bez potencijala za skupne dojave rada i skupne dojave smetnje (SBM/SSM). Kontakti za Vanjsko uključivanje / isključivanje i drugu zadanu vrijednost. Nadzor prekida žice staze transmitera. Osiguranje motora pumpe i pretvarača frekvencije u verziji s izravnim pokretanjem: preko zaštitne sklopke motora, u verziji SD: Osigurač u kombinaciji s termičkim izvršnim članovima. Kontaktor za uključenje pumpi u verziji SD, uključujući termičke izvršne članove i vremenske releje u kombinaciji zvijezda-trokut.

Automatsko uključenje ovisno o opterećenju od 1 do n pumpe(i) vršnog opterećenja ovisno o reguliranim veličinama

 • Tlak – konstantan, p-c
 • Diferencijalni tlak – konstantan, dp-c
 • Regulator temperature, n=f (Tx)
 • Regulator broja okretaja, n=f (analog In)
 • Diferencijalna temperatura - konstantna, dT

Pretvarač frekvencije sa sinusnim filtrom za kontinuiranu regulaciju pumpe osnovnog opterećenja. Prikaz stvarne vrijednosti preko analognog signala 0 - 10 V za mogućnost vanjskog mjerenja / mogućnost prikazivanja, 10 V odgovara graničnoj vrijednosti osjetnika. Vanjsko namještanje zadane vrijednosti pomoću signala od 4...20 mA.

Dodatni troškovi za opcionalne module i module za povezivanje na sustave za automatsko upravljanje zgradom i sabirničke sustave (ugradnja tvornički ili naknadno nakon tehničkog pojašnjavanja).

Sklopka H-0-A (ručno-nula-automatika): Predodabir vrste rada pojedinačnih pumpi i ručnog pogona u slučaju „ručne“ smetnje regulatora (pogon u nuždi / testni pogon mreže, postoji zaštita motora), „O“ (pumpa isključena - nije moguće uključivanje preko upravljanja) i „auto“ (pumpa oslobođena za upravljanje u automatskom pogonu). Analitički relej za dojave pozitivnog temperaturnog koeficijenta i pojedinačne dojave rada i smetnje. Pretvarač 0/2 - 10 V za 0/4…20 mA, uređaj za meki zalet za pumpe vršnog opterećenja, priključak na BMS sustave VDI 3814.

Sabirnički sustavi: BACnet, LON-Bus, Modbus RTU.

Softverske funkcije

Potpuno automatsko upravljanje s 1 do 4 pumpe s pumpom osnovnog opterećenja upravljanom frekvencijom pomoću usporedbe zadane i stvarne vrijednosti. Signal senzora 4 - 20 mA (nadzor prekida žice) za reguliranu veličinu stvarna vrijednost. Vođenje izbornikom pomoću simbola i brojeva izbornika. Može se birati između 2 namještanja parametara: izbornik Easy (modus zadane vrijednosti i regulacijski modus) ili izbornik Expert (parametri pogona i regulatora). Sa ili bez rezervne pumpe, odabir mora izvršiti korisnička služba. Automatski prijelaz na rezervnu pumpu u slučaju smetnje pogonske pumpe. Moguć je slobodan odabir vrste rada (ručno, isključeno, automatski). Brojač sati rada za svaku pumpu i svako postrojenje. Prikaz uklopno-isklopnih ciklusa za svaku pumpu i svako postrojenje.

Mogućnost automatskog namještanja izmjene pumpi:

 • Standardne postavke: Signal - pumpa osnovnog opterećenja izmjenjuje se kod svakog novog upita, bez obzira na sate rada
 • Alternativno: Izmjena pumpi nakon sati rada, ciklička izmjena pumpe za osnovno opterećenje nakon namjestivih sati rada

Probni rad automatske pumpe (kratkotrajno pokretanje pumpe)

 • može se uključiti
 • Vrijeme između dva probna rada pumpe programabilno po izboru

Nadzor najvećih i najmanjih vrijednosti sustava pomoću namjestivih vremena odgode i graničnih vrijednosti. Vanjsko uključivanje / isključivanje putem kontakta za isključivanje automatskog pogona postrojenja. Registar smetnji za posljednjih 16 smetnji. Prebacivanje zadane vrijednosti, druga zadana vrijednost može se uključiti preko kontakta. Moguća promjena smjera za SBM i SSM logiku. Tvornički prethodno namješteni parametri za jednostavno puštanje u pogon / uređaj za pokretanje.

Poštovane norme

Električna oprema strojeva EN 60204-1

Kombinacije niskonaponskih uključnih uređaja EN 61439-1 i -2

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - otpornost na smetnje za industrijska područja EN 61000-6-2

Elektromagnetska kompatibilnost - emitiranje smetnji za stambeno područje, poslovna i zanatlijska područja, kao i mala poduzeća

EN 61000-6-3 (samo za SC-FC do 7,5 kW, osim toga: EN 61000-6-4 emitiranje smetnji za industrijska područja)

Granične vrijednosti za učinkovitost motora prema IEC TS 60034-31 Ed. 1

pumpi

Centrifugalna pumpa sa suhim rotorom u izvedbi inline s ugrađenim pretvaračem frekvencije za elektroničko upravljanje u vrsti rada "diferencijalni tlak - konstantan" (dp-c).

Razina posluživanja jednim pritisnim gumbom

 • Određivanje zadane vrijednosti ili prilagođavanje broja okretaja
 • Odabir regulacijskog modusa

?p-c (diferencijalni tlak konstantan)

n konstantan (broj okretaja)

PID regulator

 • Pumpa uklj./isklj.
 • Odabir vrste rada (za pogon dvostrukih pumpi):
 • Glavni/rezervni modus
 • Paralelni pogon
 • Konfiguracija pogonskih parametara
 • Potvrda pogreške

Zaslon pumpe za prikaz

 • Vrsta regulacije
 • Zadana vrijednost (diferencijalnog tlaka ili broja okretaja)
 • Pogreške i signali upozorenja
 • Stvarne vrijednosti (npr. potrošnje struje, stvarne vrijednosti senzora)
 • Pogonski podatci (npr. potrošnja struje, sati rada)
 • Podatci o stanju (npr. status releja skupne dojave smetnje (SSM) i skupne dojave rada (SBM))
 • Podatci o uređaju (npr. oznaka pumpe)

Sučelja

 • Upravljački ulaz „Prednost isklj.”
 • Upravljački ulaz "Vanjska izmjena pumpi" (djeluje samo kod pogona s dvostrukom pumpom)
 • Analogni ulaz 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA za regulacijski modus (DDC) ili za daljinsko namještanje zadane vrijednosti
 • Analogni ulaz 0 - 10 V, 2 – 10 V, 0 - 20 mA, 4 – 20 mA za signal stvarne vrijednosti davača tlaka
 • Infracrveno sučelje za bežičnu komunikaciju s Wilo IR modulom i pogonskim uređajem i uređajem za održavanje Wilo IR monitora
 • Utično mjesto za Wilo IF module za priključak na automaciju zgrade
 • Konfigurabilna beznaponska dojava smetnje i dojava pogona / dojava spremnosti za rad
 • Sučelje za priključivanje dvostrukih pumpi

Trofazni motor s pretvaračem frekvencije, integriranim upravljanjem za dvije pumpe, namjestivim vremenskim intervalom za izmjenu pumpi (u vrsti rada s dvije pumpe), integriranom potpunom zaštitom motora, različitim vrstama rada za grijanje (HV) ili klimatizaciju (AC), pristupnom blokadom, različitim razinama posluživanja: standardno/održavanje.

Оpseg isporuke

 • Postrojenje s više pumpi Wilo-SiFlux
 • Upute za ugradnju i uporabu Wilo-SiFlux
 • Upute za ugradnju i uporabu pumpe
 • Upute za ugradnju i uporabu uključnog uređaja
Pogonski podatci
 • Medij
  Water
 • Broj pumpi
  3
 • Min. temperatura medija Tmin
  0 °C
 • Maks. temperatura medija Tmax
  100 °C
 • Maksimalni radni tlak p
  16 bar
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podatci o motoru
 • Emitiranje smetnji
  EN 61800-3
 • Otpornost na smetnje
  EN 61800-3
 • Mrežni priključak
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Nazivna snaga P2
  15000,0 W
 • Broj okretaja maks. nmax
  2900 1/min
 • Nazivna struja IN
  28,30 A
 • Stupanj zaštite motora
  IP55
Materijali
 • Kućište pumpe
  5.1301, KTL premaz
 • Radno kolo
  Cast iron
 • Brtva vratila
  AQ1EGG
 • Materijal cjevovodnog sustava
  Steel
Dimenzije montaže
 • Priključak cijevi s usisne strane
  DN 80
 • Priključak cijevi s tlačne strane
  DN 80
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  SiFlux 21-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4
 • Težina neto cca m
  1335 kg
 • Broj artikla
  4189236

Karakteristične krivulje

SiFlux21- IL-E 80/170-18/2

SiFlux21- IL-E 80/170-18/2

Napomena:

Pogon cjelokupnog sustava SiFlux uključujući rezervnu pumpu (isprekidana krivulja) nije serijski predviđen. Rezervna pumpa služi isključivo kao rezervni agregat kod kvara jedne od pogonskih pumpi (krivulja 1 i 2).

SiFlux21- IL-E 80/170-18/2

Plan priključaka

IL-E

IL-E

L1, L2, L3:Mrežni priključak 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz
PE:Priključak zaštitnog voda
DDG:Priključak za davač diferencijalnog tlaka
In1 (1):Stvarna vrijednost ulaza 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
GND (2):Priključak mase za In1 i In2
+ 24 V (3):Izlaz istosmjernog napona za jedno eksterno trošilo/davač. Opterećenje maks. 60 mA
IN2:Zadana vrijednost ulaza 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
MP:Multi Pump, sučelje za menadžment duplih pumpi
Ext. off:Upravljački ulaz „Prednost isklj.“Pumpa se može uključiti ili isključiti preko vanjskog kontakta bez potencijala (24 V DC/10 mA).
SBM:*Beznaponska skupna dojava rada (izmjenjivač prema VDI 3814)
SSM:*Beznaponska skupna dojava smetnje (izmjenjivač prema VDI 3814)
AUX:Vanjska izmjena pumpi (samo kod pogona s duplimpumpama). Preko vanjskog beznaponskog kontakta može se izvršiti izmjena pumpi (24 V DC /10 mA)
DIP prekidači1: Prebacivanje između pogonskog (O) i servisnog modusa (S)2: Izbornik za aktiviranje/deaktiviranje blokade pristupa
Opcija:IF moduli za povezivanje u automaciju zgrade

* Opteretivost kontakta za SBM (skupnu dojavu rada) i SSM (skupnu dojavu smetnji):

min.: 12 V DC/10 mA

maks.: 250 V AC, 1 A

IL-E

Informacije o naručivanju

Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  SiFlux 21-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4
 • Broj EAN
  4048482422534
 • Broj artikla
  4189236
 • Težina bruto cca m
  1596,0 kg
 • Težina neto cca m
  1335 kg
 • Ukupna dužina L
  1965,0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  1730 mm
 • Boja
  zeleno/crno/srebrno
 • Svojstvo ambalaže
  Prodajno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Posebna paleta
 • Broj po sloju
  1
 • Širina bez ambalaže L
  2413,0 mm
 • Minimalna količina za narudžbu
  1
 • Količina po paleti
  1
 • Dostupnost na tržištu
  2014-09-01
 • Date of introduction
  2014-09-01

Downloads

Wilo-SiFlux

Broj artikla 4188939, 4190570
Izdanje 1405
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj stranica 1

PDF (43 MB)

Preuzimanje

SiFlux 21-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4

PDF (15 MB)

Preuzimanje

SiFlux-21-IL-E80_170-15_2-SC-16-T4

PDF (28 MB)

Preuzimanje

SiFlux-21-IL-E80_170-15_2-SC-16-T4

PDF (207 kB)

Preuzimanje

SiFlux-21-IL-E80_170-15_2-SC-16-T4

PDF (71 kB)

Preuzimanje

SiFlux-21-IL-E80_170-15_2-SC-16-T4

PDF (71 kB)

Preuzimanje

PDF: SiFlux 21-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi