Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1-S1

List s tehničkim podatcima

Hidraulički podatci
  • Indeks minimalne učinkovitosti (MEI)
    0.7
  • Maksimalni radni tlak p
    16 bar
  • Min. temperatura medija T
    0 °C
  • Maks. temperatura medija T
    140 °C
  • Temperatura okoline min. T
    0 °C
  • Maks. temperatura okoline T
    40 °C
Podatci o motoru
  • Mrežni priključak
    3~400 V, 50/60 Hz
  • Klasa energetske učinkovitosti motora
    IE5
  • Nazivna snaga motora P2
    3.80 kW
  • Nazivna struja IN
    7.90 A
  • Nazivni broj okretaja n
    3750 rpm
  • Broj okretaja maks. nmax
    3750 rpm
  • Emitiranje smetnji
    EN 61800-3
  • Otpornost na smetnje
    EN 61800-3
  • Klasa izolacije
    F
  • Protection class motor
    IP55
  • Kabelska uvodnica
    1 x M12x1.5
Materijali
  • Kućište pumpe
  • Radno kolo
    PPS-GF40
  • Vratilo
    1.4542, X5CrNiCuNb16-4
  • Brtva vratila
    AQ1EGG
  • Laterna
Dopuštene tekućine (ostala tekućina na upit)
  • Ogrjevna voda (prema VDI 2035)
    da
  • Ulje kao nositelj topline
    Specijalna izvedba uz nadoplatu
  • Hladna voda i voda za hlađenje
    da
  • Smjesa glikola i vode (pri 20 – 40 Vol.-% glikola i temperature medija ≤ 40 °C)
    da
Dimenzije montaže
  • Priključak cijevi s usisne strane RPS
    DN 65
  • Priključak cijevi s tlačne strane RPD
    DN 50
Informacije o plasmanu naručivanja
  • Težina neto cca m
    56 kg
  • Proizvod
    Wilo
  • Naziv proizvoda
    Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1-S1
  • Broj artikla
    2189317

Opisni tekst

Visokoučinkovita blok pumpa s EC motorom razreda učinkovitosti IE5 prema IEC 60034-30-2 i elektroničkim prilagođavanjem snage u izvedbi pumpe sa suhim rotorom. Pumpa je izvedena kao jednostupanjska niskotlačna centrifugalna pumpa s prirubničkim priključkom i klizno-mehaničkom brtvom Stratos GIGA B koncipiran je poglavito za transportiranje ogrjevne vode (prema VDI 2035), hladne vode i smjesa vode i glikola bez abrazivnih tvari u sustavima grijanja, klimatizacije i rashladnim sustavima.

Izvedba:

  • Jednostupanjska niskotlačna centrifugalna pumpa s nepodijeljenim vratilom u blok-izvedbi uključujući nožicu na kućištu pumpe
  • Dimenzije prirubnica i kućišta prema normi EN 733
  • Prirubnica PN 16 - bušena prema EN 1092-2
  • Priključci za mjerenje tlaka (R 1/8) za dograđeni senzor diferencijalnog tlaka (Izvedba ...-R1 bez senzora diferencijalnog tlaka)
  • Kućište pumpe i prirubnica motora serijski s katodnim premazom
  • Klizno-mehanička brtva za transportiranje vode do Tmaks. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuštena je primjesa glikola u volumnom udjelu od 20 do 40 %. Kod smjesa vode/glikola s volumnim udjelom glikola > 40 % do maks. 50 % i temperaturom medija > +40 °C do maks. +120 °C, ili kod medija koji nisu voda mora se predvidjeti alternativna klizno-mehanička brtva.
  • Priključni naponi 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz

Dodatna oprema:

  • Konzole za pričvršćivanje na temelj
  • Ugradni sklopovi senzora diferencijalnog tlaka 0 – 10 V za pumpe u izvedbi ...-R1
  • IR monitor
  • IR stick
  • IF modul PLR
  • IF modul LON
  • IF modul Modbus
  • IF modul BACnet
  • IF modul CAN

Serijska oprema:

  • Razina posluživanja sa zelenim gumbom za:
    • Pumpa uklj./isklj.
    • Odabir vrste regulacije: Δp-c (diferencijalni tlak konstantan), Δp-v (diferencijalni tlak varijabilan), PID regulacija, n-constant (izvršnik)
    • Namještanje zadane vrijednosti odn. broja okretaja
    • Konfiguracija pogonskih parametara
    • Potvrđivanje pogrešaka
  • Zaslon pumpe za prikaz:
    • Vrsta regulacije
    • Zadane vrijednosti (npr. diferencijalnog tlaka ili broja okretaja)
    • Dojava pogreške i upozorenja
    • Stvarnih vrijednosti (npr. potrošnje struje, stvarne vrijednosti osjetnika)
    • Pogonskih podataka (npr. radnih sati, potrošnje energije)
    • Podataka o stanju (npr. stanju SSM i SBM releja)
    • Podataka o uređaju (npr. naziva pumpe)
    • Vrsta rada (samo kod primjene spojnica: Glavni/rezervni pogon, paralelni pogon)

Dodatne funkcije:

  • Analogna sučelja 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, integrirano upravljanje dvostrukim pumpama za primjenu u spojnici, dva dojavna releja koji se mogu konfigurirati za dojave rada i smetnje, ponašanje pogrešaka, koje se može konfigurirati, primjereno za primjene u grijanju i klimatizaciji, blokada pristupa na pumpi, integrirana potpuna zaštita motora (KLF) s elektronikom okidanja, serijski provrti za odvod kondenzata u kućištu motora (zatvoreni prilikom isporuke), IR sučelje za bežičnu komunikaciju s poslužnim i servisnim uređajem Wilo-IR monitorom i Wilo-IR štapićem, utično mjesto za Wilo IF module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON za uvezivanje na automaciju zgrade.
Pogonski podatci
  • Medij
    Water
  • Maksimalni radni tlak PN
    16 bar
  • Indeks minimalne učinkovitosti (MEI)
    0.7
Podatci o motoru
  • Klasa energetske učinkovitosti motora
    IE5
  • Emitiranje smetnji
    EN 61800-3
  • Otpornost na smetnje
    EN 61800-3
  • Mrežni priključak
    3~400 V, 50/60 Hz
  • Nazivna snaga P2
    3800.0 W
  • Broj okretaja maks. nmax
    3750 rpm
  • Nazivna struja IN
    7.90 A
  • Klasa izolacije
    F
  • Protection class motor
    IP55
  • Zaštita motora
    integrirano
Materijali
  • Kućište pumpe
  • Radno kolo
    PPS-GF40
  • Vratilo
    1.4542, X5CrNiCuNb16-4
  • Brtva vratila
    AQ1EGG
  • Laterna
Dimenzije montaže
  • Priključak cijevi s usisne strane RPS
    DN 65
  • Priključak cijevi s tlačne strane RPD
    DN 50
Informacije o plasmanu naručivanja
  • Proizvod
    Wilo
  • Naziv proizvoda
    Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1-S1
  • Težina neto cca m
    56 kg
  • Broj artikla
    2189317

Plan priključaka

Stratos GIGA

Stratos GIGA

L1, L2, L3:Mrežni priključak: 3~380 V - 3~480 V (±;10 %), 50/60 Hz
PE:Priključak zaštitnog vodiča
DDG:Priključak za senzor diferencijalnog tlaka
In1 (1):Stvarna vrijednost ulaza 0 - 10 V/0 - 20 mA; 2 - 10 V/4 - 20 mA
GND (2):Spojevi uzemljenja za In1 i In2
+ 24 V (3):Izlazni istosmjerni napon za vanjsko trošilo/senzor. Maksimalno opterećenje 60 mA
In2:Zadana vrijednost ulaza 0 - 10 V/0 - 20 mA; 2 - 10 V/4 - 20 mA
MP:Multi-pumpa, sučelje za upravljanje dvostrukim pumpama
Ext. Off:

„Prednostisklj.“ upravljački ulaz

Pumpa se može uključiti ili isključiti putem vanjskog beznaponskog kontakta (24 V DC/10 mA).

SBM:*Beznaponska skupna dojava rada (izmjenjivač u skladu s VDI 3814)
SSM:*Beznaponska skupna dojava smetnje (izmjenjivač u skladu s VDI 3814)
AUX:Vanjska izmjena pumpi (samo u radu s dvostrukim pumpama). Izmjena pumpi može se izvršiti pomoću vanjskog beznaponskog kontakta (24 V DC/10 mA)
DIP prekidač:

1: Prebacivanje između pogona (O) i servisnog načina rada (S)

2: Aktivirajte/deaktivirajte izbornik za blokadu pristupa
Opcija:IF modul za priključivanje na automaciju zgrade

* Kapacitet opterećenja kontakata za SBM i SSM:

min.: 12 V DC/10 mA

maks.: 250 V AC/1 A

Stratos GIGA

Informacije o naručivanju

Information for order placements
  • Proizvod
    Wilo
  • Naziv proizvoda
    Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1-S1
  • Broj EAN
    4048482779317
  • Broj artikla
    2189317
  • Težina bruto cca m
    63.0 kg
  • Težina neto cca m
    56 kg
  • Ukupna dužina L
    653.0 mm
  • Visina bez ambalaže H
    400 mm
  • Boja
    zeleno/srebrno
  • Svojstvo ambalaže
    Transportno pakiranje
  • Vrsta pakiranja
    Karton
  • Broj po sloju
    1
  • Širina bez ambalaže L
    276.0 mm
  • Minimalna količina za narudžbu
    1
  • Količina po paleti
    1

Downloads

Wilo-Stratos GIGA Wilo-Stratos GIGA-D Wilo Stratos GIGA B

Broj artikla 2160201
Izdanje 2017-10
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 1175

PDF (128 MB)

Preuzimanje

PDF: Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1-S1

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi