Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Robusno postrojenje s visokotlačnim centrifugalnim pumpama od plemenitog čelika Helix VE s integriranim pretvaračem frekvencije s mogućnošću regulacije od 25 Hz do 60 Hz
 • Visokoučinkovita hidraulika pumpe
 • Kompletno postrojenje s optimiranim gubitkom tlaka
 • Integrirani uređaj za prepoznavanje rada na suho s automatskim isključivanjem preko regulacijske elektronike motora
 • Najviša kvaliteta regulacije preko regulacijskog uređaja CCe, s proširenim funkcijama, mikroprocesorskim upravljanjem i zaslonom osjetljivim na dodir

Opis serije

Izvedba

Visokoučinkovita instalacija za vodoopskrbu (normalno usisavajuća), spremna za priključivanje. S 2 do 6 paralelno spojenih, okomito postavljenih visokotlačnih centrifugalnih pumpi od plemenitog čelika u izvedbi sa suhim rotorom serije Helix VE, pri čemu svaka pumpa raspolaže integriranim pretvaračem frekvencije koji se hladi zrakom, uklj. Comfort Controller CCe

Primjena

 • Potpuno automatska vodoopskrba i povišenje tlaka u stambenim, poslovnim i upravnim zgradama, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim postrojenjima
 • Transportiranje pitke vode, potrošne vode, vode za hlađenje, vode za gašenje požara (osim vode za vatrogasne uređaje prema normi DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protupožarnu zaštitu) ili drugih vrsta potrošne vode koje ni kemijski niti mehanički ne napadaju upotrijebljene materijale te koje ne sadržavaju abrazivne sastojke niti tvari s dugim vlaknima

Tipski ključ

Npr.: Wilo-COR-4 Helix VE 1603/K/CCe
COR Kompaktno postrojenje za povišenje tlaka s integriranom regulacijom broja okretaja kod svake pumpe
4Broj pumpi
Helix VESerija pumpi
16Nazivni volumni protok pojedinačne pumpe [m3/h]
03Broj stupnjeva pojedinačne pumpe
KS klizno-mehaničkom brtvom s kartušom
5,5Nazivna snaga motora P2 u kW [sadržana samo ako se za tipove s istom hidrauličkom snagom može nabaviti veći broj motora]
CCeRegulacijski uređaj; CCe = Comfort Controller za pumpe s integriranim pretvaračem frekvencije

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Maks. temperatura medija +50 °C (+70 °C opcionalno)
 • Maks. temperatura okružja 40 °C
 • Radni tlak 16 bar (25 bar opcionalno)
 • Tlak dotoka 10 bar
 • Nazivni promjeri priključka sa strane krajnjeg tlaka R 1½'' ‐ DN 125
 • Nazivni promjeri priključka sa strane dotoka R 1½" - DN 125
 • Područje broja okretaja 1500 -3770 okr./min
 • Vrsta zaštite: IP 54
 • Osiguranje sa strane mreže A, AC 3 sukladno snazi motora i propisima elektrodistribucije
 • Dopušteni mediji (drugi mediji na upit):
  • Pitka voda i potrošna topla voda
  • Rashladna voda
  • Voda za gašenje požara
  Napomena uz medije: Dopušteni transportirani mediji općenito su vode koje nemaju agresivno kemijsko niti mehaničko djelovanje na korištene materijale i koje u sebi ne sadržavaju nikakve abrazivne sastojke ili sastojke dugih vlakana. Postrojenje odgovara normi DIN 1988 (EN 806)

Oprema/funkcija

 • 2 – 4 pumpe po postrojenju serija Helix VE 4 do Helix VE 16 s IE4 ekvivalentnim standardnim motorima i kontinuiranim regulacijskim radom s integriranim pretvaračem frekvencije kod svake pumpe
 • Automatsko upravljanje pumpama preko Comfort Controllera CCe
 • Dijelovi u dodiru s medijem su postojani na koroziju
 • Osnovni okvir od pocinčanog čelika s prigušnicima vibracija namjestive visine koji služe za izolaciju od vibracijske buke tijela
 • Zaporna armatura na usisnoj i tlačnoj strani svake pumpe
 • Nepovratni ventil na tlačnoj strani svake pumpe
 • Membranska tlačna posuda 8 l, PN16, s tlačne strane
 • Senzor tlaka, s tlačne strane
 • Manometar, s tlačne strane
 • Opcionalno osiguranje od nestašice vode s manometrom, s usisne strane

Opis / konstrukcija

 • Osnovni okvir: pocinčani čelik, opremljen prigušnicima vibracija podesive visine za znatnu izolaciju od vibracijske buke; ostale izvedbe na upit
 • Cjevovodni sustav: cjelokupni cjevovodni sustav od plemenitog čelika, prikladan za priključak svih materijala cijevi; cjevovodni sustav dimenzioniran je u skladu s ukupnom hidrauličkom snagom postrojenja za povišenje tlaka
 • Pumpe: Upotrebljava se svaki put po 2 do 6 pumpi serija Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.., paralelno spojeno. Pretvarači frekvencije instalirani na motoru pumpe i hlađeni zrakom omogućuju kontinuirani regulacijski rad između 25 Hz i maks. 60 Hz. Svi su dijelovi koji dolaze u doticaj s medijem za Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.. od plemenitog čelika; druge izvedbe na upit. KTW/WRAS/ACS odobrenje za sve dijelove u dodiru s medijem
 • Armature: Kod serija Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.. svaka je pumpa s usisne i s tlačne strane opremljena po jednom zapornom armaturom s DVGW ispitnim znakom, a s tlačne strane jednom blokadom povratnog toka s DVGW/KTW odobrenjem
 • Membranska tlačna posuda: 8 l/PN16 na strani krajnjeg tlaka. S membranom od butilnog kaučuka, s DVGW/KTW odobrenjem, nesumnjivo u pogledu zakona za zaštitu živežnih namirnica u svrhu ispitivanja i revizije, s pražnjenjem i protočnom armaturom s DVGW/KTW odobrenjem prema DIN 4807
 • Davač tlaka: 4 do 20 mA, raspoređen sa strane krajnjeg tlaka za aktiviranje središnjeg Comfort Controllera CCe
 • Prikaz tlaka: manometar (ø 63 mm) postavljen na strani krajnjeg tlaka; prikaz krajnjeg tlaka dodatno opremljen digitalnim alfanumeričkim zaslonom osjetljivim na dodir uređaja Comfort-Controller
 • Uključni uređaj/regulator: Postrojenje je serijski opremljeno Comfort Controllerom CC

Materijali

Za serije sa Helix VE 4 do VE 16:

 • Radna kola, privodna kola, stepenasto kućište od plemenitog čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od plemenitog čelika 1.4301
 • Osovina od plemenitog čelika 1.4057
 • 1.4404 Zaštitna čahura osovine
 • Okrugli brtveni prstenovi od EPDM (FKM brtva na upit)
 • Cjevovodni sustav od plemenitog čelika 1.4571

Opseg isporuke

 • Tvornički montirano postrojenje za povišenje tlaka, spremno za priključivanje, s ispitanim funkcioniranjem i nepropusnošću
 • Pakiranje
 • Upute za ugradnju i uporabu
 • Transportne ušice za samostalnu montažu

Napomene za planiranje

Tlak dotoka

Prilikom dimenzioniranja postrojenja valja obratiti pozornost na maks. dovodni tlak (vidi Tehničke podatke). Maks. dopušteni dovodni tlak izračunava se iz razlike maks. pogonskog tlaka uređaja i maks. visine dobave pumpe pri Q = 0.

Reduktor tlaka

Kolebanje dovodnog tlaka kompenzira se putem regulacije broja okretaja integrirane u svakoj pojedinačnoj pumpi ako kolebanje tlaka nije veće od razlike između zadane vrijednosti tlaka i nulte visine dobave pojedinačne pumpe pri min. broju okretaja (pogon na 20 Hz odn. 25 Hz). Ako je kolebanje tlaka veće, tada ispred postrojenja valja instalirati ventil za redukciju tlaka.

Količina protoka

Do 155 m3/h (43 l/s) dimenzioniranje postrojenja u skladu s normom DIN 1988 (EN 806); s rezervnom pumpom do 185 m3/h (51 l/s) prilikom rada rezervne pumpe kao dodatnog agregata za vršno opterećenje

Zaštitni prekidač struje kvara

Kod instalacije zaštitnih prekidača struje kvara u kombinaciji s pretvaračima frekvencije potrebno je uzeti u obzir da valja predvidjeti samo univerzalno osjetljive zaštitne prekidače struje kvara u skladu s normom DIN/VDE 0664.

Osiguranje od nestašice vode Wilo-WMS

Upotrijebljena pumpa serije Helix VE već je opremljena integriranim uređajem za prepoznavanje rada na suho kao sigurnosnim uređajem pumpe. Međutim, ipak je potrebna ugradnja osiguranja od nestašice vode ako su postrojenja za povišenje tlaka priključena neposredno na javnu vodoopskrbnu mrežu; na taj se način sprječava mogući pad dovodnog tlaka u vodovodnom vodu na vrijednosti ispod 1,0 bar. Molimo navedite u nalogu izravno prilikom naručivanja postrojenja za povišenje tlaka. Tvrtka Wilo tada u postrojenje za povišenje tlaka ugrađuje osiguranje od nestašice vode (WMS), izvodi ožičenje i provjerava njegovu funkciju prilikom završnog ispitivanja funkcioniranja.

Norme/smjernice

Čitav sustav sveukupno odgovara zahtjevima

 • DIN 1988, dio 5
 • DIN 1988 dio 6* (**)

* Valja obratiti pozornost na napomene norme DIN 1988 (EN 806) i napomene poduzeća za vodoopskrbu. Postrojenje u pogledu električnih komponenata odgovara zahtjevima

 • VDE 0100 dio 430/dio 540
 • VDE 0110 dio 1/dio 2
 • VDE 0660 dio 101/dio 107 i
 • DIN 40719/IEC 754

Za primjenu i pogon postrojenja za povišenje tlaka valja općenito poštovati standarde norme DIN 1988 (EN 806). (**) To ne vrijedi za vatrogasne uređaje u skladu s normom DIN 14462. Molimo postavite za to zaseban upit

Cjelokupna karakteristika

Cjelokupna karakteristika

Preuzimanja

General overview

Izdanje 2017
Format stranice A4
Broj stranica 72

PDF (46 MB)

Preuzimanje

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Broj artikla 2063145
Izdanje 1007
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj stranica 28

PDF (3 MB)

Preuzimanje

Wilo-Control CC-Booster

Broj artikla 2063144
Izdanje 1212
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj stranica 45

PDF (2 MB)

Preuzimanje

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Broj artikla 4151993
Izdanje 1601
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj stranica 40

PDF (8 MB)

Preuzimanje

Proizvod

PDF: Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi