traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni
Usporedba proizvoda
Wilo-Yonos PICO-D | Wilo
Vaše prednosti
Wilo-Yonos PICO-D

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • LED prikaz za namještanje zadane vrijednosti u koracima od 0,1 m, za prikaz tekuće potrošnje i protoka
 • Električno priključivanje bez alata zahvaljujući Wilo-Connectoru
 • Jedinstvena funkcija odzračivanja pumpi po pumpi
 • Dvostruka pumpa za pojedinačni (Δp-c, Δp-v i konstantni broj okretaja) ili paralelni pogon (Δp-c i konstantni broj okretaja)
 • Vrlo veliki zaletni moment za sigurno pokretanje
Opis serije
Yonos PICO-D

Konstrukcija

Dvostruka optočna pumpa s mokrim rotorom s vijčanim priključkom, motorom EC postojanim na struju blokiranja i integriranom elektroničkom regulacijom učina.

Primjena

Toplovodna grijanja svih postrojenja, klima uređaji, industrijska optočna postrojenja.

Oprema / funkcija

Vrste rada

 • Konstantan diferencijalni tlak
 • Varijabilni diferencijalni tlak
 • Konstantan broj okretaja (3 regulacijske krivulje)

Manualne funkcije

 • Postavka vrste rada prema primjeni
 • Postavka učina pumpe (visina dobave)
 • Postavka konstantnog broja okretaja
 • Funkcija odzračivanja
 • Ručno ponovno pokretanje

Automatske funkcije

 • Kontinuirano prilagođavanje snage ovisno o vrsti rada
 • Automatsko ponovno pokretanje
 • Automatsko prepoznavanje rada na suho

Dojavne i prikazne funkcije

 • Prikaz aktualne potrošnje struje u W
 • Prikazom aktualnog protoka u m³/h
 • Prikaz visine dobave pri postavci
 • Prikaz dojava smetnje (kodovi pogrešaka)
 • Prikaz ručno aktivirane funkcije ponovnog pokretanje odn. funkcije odzračivanja

Opremljenost

 • Brzi električni priključak pomoću Wilo-Connectora
 • Funkcija odzračivanja
 • Ručno ponovno pokretanje
 • Motor postojan na struju blokiranja
 • Filtar čestica

Funkcija dvostruke pumpe

 • Glavni/rezervni pogon (automatsko prebacivanje uslijed smetnje/izmjena pumpi ovisna o vremenu). Ako dvostruka pumpa treba raditi u glavnom/rezervnom pogonu, regulacijski modus i visina dobave ili stupanj broja okretaja C1, C2, C3 moraju biti identično namješteni.
 • Paralelni pogon (uključenje i isključenje pod vršnim opterećenjem s optimiranim stupnjem iskorištenja). Ako dvostruka pumpa treba biti u dodatnom pogonu/radu pod vršnim opterećenjem, regulacijski modus Δp-c mora biti namješten s jednakom visinom dobave ili konstantnim brojem okretaja s istim stupnjem broja okretaja C1, C2, C3.
 • Za prebacivanje pumpi, npr. u slučaju smetnje, potreban je dodatni uključni uređaj.

Ključ tipa

Primjer:

Wilo-Yonos PICO-D 30/1-6

Yonos PICO

Visokoučinkovita pumpa (pumpa s vijčanim spojem), elektronički regulirana

-D

Dvostruka pumpa

30/

Nazivni promjer priključka

1 – 6

Područje nazivne dobavne visine [m]

Tehnički podatci

 • Temperatura transportiranog medija -10 °C do +95 °C
 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Stupanj zaštite IPX4D
 • Vijčani spoj Rp 1¼
 • Maks. radni tlak 10 bar

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Wilo-Connector
 • brtve
 • Upute za ugradnju i uporabu

Dodatna oprema

 • Vijčani spojevi
 • Elementi za izjednačenje
 • Wilo-Connector s priključnim kabelom od 2 m i utikačem sa zaštitnim kontaktom
 • Kutni utikač s 2 m priključnoga kabela
Dokumenti

Upute za ugradnju i uporabu

Wilo-Yonos PICO - Quick Guide

Broj artikla 4252072
Izdanje 2022-02
Format stranice 105.1 x 140.1 mm
Broj stranica 76
PDF (27 MB)

Wilo-Yonos PICO

Broj artikla 4209895
Izdanje 2022-02
Format stranice 105.1 x 148.2 mm
Broj stranica 30
PDF (6 MB)

Certifikat REACH

Uredba REACH

Izdanje 2021-05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 4
PDF (262 KB)

Odabir proizvoda
Broj pronađenih rezultata: 2
Naziv proizvodaPriključak cijeviEEIUgradna dužina l0Maksimalni radni tlak PNMrežni priključakTežina bruto cca mKoličina po paletiBroj artikla
Yonos PICO-D 30/1-6
G 2
≤0,20
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
4,9 kg
40
4230948
Yonos PICO-D 30/1-8
G 2
≤0,23
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
5,2 kg
40
4230949