Otsing
Võtke ühendust
E-post
Kataloogi loomine
Minu lemmikud
Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Nutikas pump hoonehaldussüsteemiga suurte objektide jaoks.

Teie eelised
Wilo-Stratos MAXO

Nutikas pump hoonehaldussüsteemiga suurte objektide jaoks.

Oma optimeeritud ja uuenduslike energiasäästufunktsioonidega on Wilo-Stratos MAXO tööstuslikes HVAC- ja joogivee rakendustes energiatõhususe eeskuju. Peale selle on tänu suurele kasutusmugavusele juhtimine lihtsam kui kunagi varem.Eripärad / toote eelised

 • Erinevad võimalused hoonehaldussüsteemiga ühendamiseks
 • Intuitiivselt kasutatav tänu rakendustele keskendunud seadistusjuhendi seadistamisabi seadistustele, samuti tänu kombineeritud uuele ekraanile ja rohelise nupu tehnoloogiaga juhtnupule.
 • Suur energiatõhusus tänu optimeeritud ja innovatiivsete energiasäästlike funktsioonide (nt No-Flow-Stop) koostoimele.
 • Optimaalselt tõhus süsteem tänu uutele ja uuenduslikele nutikatele reguleerimisfunktsioonidele, nagu Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. ja ΔT-const.
 • Moodsaim sideliides (nt Bluetooth) mobiilsete lõppseadmetega ühendamiseks, samuti pumba otse ühendamiseks Wilo Neti abil, et juhtida mitut pumpa.
 • Ülimalt mugav elektripaigaldus tänu ülevaatlikule ja avarale klemmiruumile ning optimeeritud Wilo-Connectorile.
Seeria kirjeldus
Wilo-Stratos MAXO

Konstruktsioon

Nutikas keermes- või äärikliitega märgrootoriga ringluspump, EC-mootor integreeritud elektroonilise võimsuskontrolliga.

Rakendus

Kõikide süsteemide, jahutusseadmete, suletud jahutusringluste, tööstuslike ringlussüsteemide veesoojendus.

Varustus/funktsioon

Kasutusvaldkonnad

Pump võimaldab seadet väga tõhusalt kasutada tänu asjakohase seadmespetsiifilise rakenduse (küttekeha, põrandaküte, laeküte) reguleerimisviisi täpsele seadistamisele.

Küte

 • Küttekeha
 • Põrandaküte
 • Laeküte
 • Õ;hu soojendaja
 • Hüdrauliline kompensaator
 • Soojusvaheti

Jahutus

 • Laejahutus
 • Põrandajahutus
 • Õ;hkkonditsioneerid
 • Hüdrauliline kompensaator
 • Soojusvaheti

Kütmine ja jahutamine kombineeritult

 • Automaatne ümberlülitus

Sõltuvalt valitud rakendusest on saadaval järgmised reguleerimisviisid.

Reguleerimisviisid

 • Konstantne pöörlemiskiirus (juhtrežiim)
 • Δp-c rõhkude konstantse vahe puhul
 • Δp-v rõhkude muutuva vahe puhul
 • Dynamic Adapt plusi pumpamisvõimsuse pidevaks (dünaamiliseks) hetkelisele vajadusele vastavaks kohandamiseks
 • Püsiva termoregulaatori konstant T-const.
 • Püsiva temperatuuride vahe konstant ΔT-const.
 • Püsiva vooluhulga reguleerimise konstant Q
 • Multi-Flow Adaptation: Vooluhulga summa tuvastamine täitmispumba kaudu, varustamaks kütteringluse jaoturite sekundaarpumpasid vastavalt vajadusele
 • Kasutaja defineeritud PID juhtseade

Valikulised funktsioonid

 • Q-Limitmax maksimaalse vooluhulga piiramiseks
 • Q-Limit min minimaalse vooluhulga piiramiseks
 • No-Flow Stopp (null-vooluhulga väljalülitamine)
 • Automaatne langusrežiim (versioon "-R7": pole võimalik, kuid siiski Wilo-Stratos MAXO temperatuurianduriga)
 • Negatiivse punkti reguleerimine (Δp-c reguleerimine välise tegeliku väärtuse anduriga)
 • Muutuv Δp-v pumba töökarakteristiku tõus

Manuaalsed seadistused

 • Kasutusvaldkonna valimine seadistamisabis
 • Juurdekuuluvate tööparameetrite seadistamine
 • Nominaalne tööpunkt: arvutatud tööpunkti vahetu sisestamine Δp-v puhul
 • Olekunäit
 • Energiatarbe mõõtmise seadistamine ja lähtestamine (soe ja külm)
 • Pumba õhueemaldusfunktsioon
 • Klahvilukk seadistuste lukustamiseks
 • Funktsioon tehaseseadistustele või salvestatud taastamispunktidele (parameetritele) lähtestamiseks
 • Analoogsisendite parameetrimine
 • Binaarsisendite parameetrimine
 • Releeväljundite parametreerimine
 • Kaksikpumbafunktsioon (2 üksikpumba korral, mida käitatakse kaksikpumbana)

Automaatsed funktsioonid

 • Võimsuse sujuv kohandamine energiatõhusa käitamise tagamiseks sõltuvalt töörežiimist
 • Langusrežiimi tuvastus (versioon "-R7": pole võimalik, kuid siiski Wilo-Stratos MAXO temperatuurianduriga)
 • Väljalülitamine null-läbivoolutuvastuse korral (No-Flow Stop)
 • Sujuvkäivitus
 • Automaatsed veakõrvaldused (nt blokeerimisvastane funktsioon)
 • Kütte-/jahutusrežiimi ümberlülitus (versioon "-R7": automaatne ümberlülitus pole võimalik, kuid siiski Wilo-Stratos MAXO temperatuurianduriga)
 • Mootori täielik kaitse integreeritud vallanduselektroonikaga

Välised juhtsisendid ja nende funktsioonid

 • 2 analoogsisendit:
 • Signaalitüübid: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, PT1000
 • Rakendused: temperatuuri, rõhkude vahe või kasutaja defineeritud PID-režiimis oleva vaba anduri seadeväärtuse kaugreguleerimine iga reguleerimisviisi korral (v.a Multi-Flow Adaptation)
 • 2 digitaalsisendit:
 • Potentsiaalivabadele juhtväljunditele või lülititele
 • Muudetavate parameetritega funktsioonid:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAALNE (BMS-VÄLJAS)
  • Klahvilukustus
  • Kütte-/jahutusrežiimi ümberlülitus

Wilo Net 2 üksikpumba kaksikpumbana haldamiseks, mitme pumba omavahelise side tarbeks ja pumpade kaugreguleerimiseks Gateway (lüüsi) kaudu

Teate- ja näidufunktsioonid

 • Töönäidiku ekraani olek:
  • Seadeväärtus
  • Tegelik tõstekõrgus
  • Tegelik vooluhulk
  • Võimsustarve
  • Elektritarve
  • Temperatuurid (versioon "-R7": tegelik vedeliku temperatuur võimalik Wilo-Stratos MAXO temperatuurianduriga)
 • LEDi olekunäit: Tõrkevaba töö (roheline LED), pumba kommunikatsioon (sinine LED)
 • Ekraaninäidu olek – viga (ekraani värv on punane):
  • Veakood ja tõrke kirjeldus täistekstina
  • Korrigeerivad meetmed
 • Ekraaninäidu olek – hoiatus (ekraani värv on kollane):
  • Hoiatuskoodid ja hoiatuste kirjelduse täistekst
  • Korrigeerivad meetmed
 • Ekraaninäidu olek – protsessinäit (ekraani värv on sinine):
  • Pumba õhutus
  • Värskendusprotsess
 • Ekraaniolek – BMS-side (ekraani värv on sinine):
 • Aktiivsete BMS-parameetrite kokkuvõte (boodikiirus, aadress jne)
 • Koondveateade SSM (potentsiaalivaba ümberlülituskontakt)
 • Koondtööteade SBM (potentsiaalivaba sulgekontakt)

Andmevahetus

 • Bluetooth-liides juhtmevabaks andmevahetuseks ja pumba käitamiseks nutitelefoni või tahvelarvutiga kaugjuhtimise teel.
 • Pumba kaugseire interneti kaudu Wilo-Smart Gatewayga.
 • Digitaalne liides Modbus TCP ühendamiseks hooneautomaatikaga (võimalik Wilo-CIF-mooduli Ethernet (multiprotokoll) kaudu).
 • Digitaalne jadaliides Modbus RTU ühendamiseks hooneautomaatikaga siinisüsteemi RS485 kaudu (võimalik Wilo-CIF-mooduli Modbus RTU kaudu).
 • Digitaalne liides BACnet IP ühendamiseks hooneautomaatikaga (võimalik Wilo-CIF-mooduli Ethernet (multiprotokoll) kaudu).
 • Digitaalne jadaliides BACnet MS/TP ühendamiseks hooneautomaatikaga siinisüsteemi RS485 kaudu (võimalik mooduliga Wilo-CIF BACnet MS/TP).
 • Digitaalne jadaliides LON ühendamiseks hooneautomaatikaga siinisüsteemi LONWorks kaudu (võimalik mooduliga Wilo-CIF LON).
 • Digitaalne jadaliides CANopen ühendamiseks hooneautomaatikaga siinisüsteemi CANopen kaudu (võimalik mooduliga Wilo-CIF CANopen).
 • Digitaalne jadaliides PLR ühendamiseks hooneautomaatikaga firmaspetsiifiliste ühendusmoodulite kaudu (võimalik mooduliga Wilo-CIF PLR).

Kaksikpumpade haldamine (kaksikpump või 2 üksikpumpa)

 • põhi-/reservtöö (automaatne rikkejärgne ümberlülitus / ajast sõltuv pumbavahetus)
 • Lisarežiim (efektiivsuse järgi optimeeritud peakoormuse juurde- ja väljalülitamine)

Varustus

 • Äärikliidesega pumpade korral: Ääriku versioonid
  • Standardversioon pumpadele DN 32 kuni DN 65: Kombineeritud äärik PN 6/10 (äärik PN 16 vastavalt EN 1092-2) vastasäärikutele PN 6 ja PN 16
  • Standardversioon pumpadele DN 80 / DN 100: Äärik PN 6 (PN 16 teostus vastavalt EN 1092-2) vastasäärikule PN 6
  • Eriversioon pumpadele DN 32 kuni DN 100: Äärik PN 16 (vastavalt EN 1092-2) vastasäärikule PN 16
 • Mitu integreeritud kommunikatsiooniliidest ja valikuliselt kasutatav CIF-mooduli pistik
 • 5 kaablisisestuskohta andmevahetusliideste ühendamiseks
 • Bluetooth-liides
 • Kõrglahutusega ekraan rohelise nupu ja 2 klahviga
 • Kasutajasõbralik klemmiruum
 • Integreeritud temperatuuriandur (versioon "-R7": ilma)
 • Tavaline soojusisolatsioon küttesüsteemides kasutamiseks
 • Elektri kiirühendus optimeeritud Wilo-Connectoriga toiteks

Tarnekomplekt

 • Pump
 • Optimeeritud Wilo-Connector
 • 2x kaabli keermesühendus M16 × 1,5
 • Tihendid äärikpoltidele (ühenduse nimiläbimõõtude korral DN 32 - DN 65)
 • Tihendid keermesliite korral
 • Soojusisolatsioon
 • Paigaldus- ja kasutusjuhend

Tüübikood

Näide:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Energeetiliselt kõrgefektiivne pump (keermes‐ või äärikliitega pump), elektrooniliselt reguleeritav

30/

Ühenduse nimiläbimõõt

0,5–12

Nominaalse tõstekõrguse vahemik [m]

-R7

ilma integreeritud Wilo-Stratos MAXO temperatuuriandurita

-P1

LABS-vaba versioon

Tehnilised andmed

 • Lubatud temperatuurivahemik -10 °C kuni +110 °C, -10 °C kuni +90 °C (versioon "-R7")
 • Võrguühendus 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kaitseklass IPX4D
 • Keerme- või äärikühendus (olenevalt mudelist) Rp 1 kuni DN 100
 • Max töörõhk standardmudelil: 6/10 baari või vastavalt 6 baari (erimudel: 10 baari või 16 baari)
 • Isolatsiooniklass: F
 • Tekitatud häired vastavalt standardile: EN 61800-3:2004+A1:2012 kohaselt / olmekeskkond (C1)
 • Häirekindlus standardi EN 61800-3:2004+A1:2012 / tööstuskeskkond (C2)
 • Vooluhulk max Q: 74 m³/h
 • Tõstekõrgus max H: 16 m

Materjalid

 • Laagri materjal: Süsinik, antimoniga impregneeritud
 • Tööratas: PPS-GF40
 • Pumbakorpus: 5.1300, KTL-kihiga
 • Võll: 1.4028, DLC-kihiga

Konstruktsioon

 • Nutikas märgrootoriga ringluspump EC-mootoriga ja integreeritud automaatne võimsuse kohandamine
 • Rohelise nupu tehnoloogia ja graafiline ekraan
 • Elektroonilise rakendusseadmega mootorikaitse
 • Pistikühendus funktsioonide laiendamiseks valikuliste CIF-moodulitega hooneautomaatika jaoks
 • Tööratas kolmemõõtmeliselt painutatud labadega ja süsinikkiud-komposiitmaterjalist kestaga
Dokumendid

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Kaubaartikli number 2172323
Väljaanne 2018-11
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 2848
PDF (20 MB)

Wilo-Stratos MAXO-R7

Kaubaartikli number 2217836
Väljaanne 2021-11
Lehekülje formaat 148.2 x 209.9 mm
Lehekülgede arv 168
PDF (737 KB)

Paigaldus- ja kasutusjuhend (digitaalne)

Wilo-Stratos MAXO

Kaubaartikli number 2172323
Väljaanne 2018-11
HTML (37 MB)

Väljalaskemärkused

Väljalaskemärkused Stratos MAXO

Kaubaartikli number 2212705
Väljaanne 2021-04
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 60
PDF (4 MB)

Sertifikaat

Liitiumaku testi kokkuvõte

Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 1
PDF (179 KB)

Liitiumaku testi kokkuvõte/UN38.3

Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 1
PDF (179 KB)
Toodete nimekiri
Luger: 112 otsing
180 … 360 mm
[112]
4 … 16 m
[112]
7 … 74 m³/h
[112]
TootenimetusToruühendusEnergiatõhususe indeks (EEI)Paigalduspikkus l0Maksimaalne töörõhk PNToiteühendusBrutokaal umbes mArv aluse kohtaTootenumber
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 10
G 1½
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164567
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7
G 1½
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217892
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 16
G 1½
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186255
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 10
G 1½
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164568
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7
G 1½
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217893
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16
G 1½
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186256
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 10
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164569
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217894
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16
G 1½
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186257
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 10
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164570
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217895
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
G 1½
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186258
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 10
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164571
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10-R7
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217896
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 16
G 1½
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186259
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 10
G 2
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164572
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7
G 2
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217897
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 16
G 2
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186260
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 10
G 2
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164573
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7
G 2
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217898
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 16
G 2
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186261
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 10
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164574
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217899
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186262
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 10
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164575
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10-R7
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217900
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186263
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 10
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164576
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217901
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186264
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 10
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164577
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217902
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186265
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2164578
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2217945
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
DN 32
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2186266
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2164579
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217946
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16
DN 32
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186267
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2164580
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217947
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
DN 32
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186268
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10
DN 32
0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2164581
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7
DN 32
0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2217948
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
DN 32
0,17
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2186269
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10
DN 40
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2164582
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7
DN 40
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2217949
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
DN 40
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2186270
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10
DN 40
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2164583
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7
DN 40
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2217950