Otsing
Võtke ühendust
E-post
Kataloogi loomine
Minu lemmikud
Tootevõrdlus
Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Nutikas pump hoonehaldussüsteemiga suurte objektide jaoks.

Teie eelised
Wilo-Stratos MAXO

Nutikas pump hoonehaldussüsteemiga suurte objektide jaoks.

Oma optimeeritud ja uuenduslike energiasäästufunktsioonidega on Wilo-Stratos MAXO tööstuslikes HVAC- ja joogivee rakendustes energiatõhususe eeskuju. Peale selle on tänu suurele kasutusmugavusele juhtimine lihtsam kui kunagi varem.Eripärad / toote eelised

 • Erinevad võimalused hoonehaldussüsteemiga ühendamiseks
 • Intuitiivselt kasutatav tänu rakendustele keskendunud seadistusjuhendi seadistamisabi seadistustele, samuti tänu kombineeritud uuele ekraanile ja rohelise nupu tehnoloogiaga juhtnupule.
 • Suur energiatõhusus tänu optimeeritud ja innovatiivsete energiasäästlike funktsioonide (nt No-Flow-Stop) koostoimele.
 • Optimaalselt tõhus süsteem tänu uutele ja uuenduslikele nutikatele reguleerimisfunktsioonidele, nagu Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. ja ΔT-const.
 • Moodsaim sideliides (nt Bluetooth) mobiilsete lõppseadmetega ühendamiseks, samuti pumba otse ühendamiseks Wilo Neti abil, et juhtida mitut pumpa.
 • Ülimalt mugav elektripaigaldus tänu ülevaatlikule ja avarale klemmiruumile ning optimeeritud Wilo-Connectorile.
Seeria kirjeldus
Wilo-Stratos MAXO

Konstruktsioon

Nutikas keermes- või äärikliitega märgrootoriga ringluspump, EC-mootor integreeritud elektroonilise võimsuskontrolliga.

Rakendus

Kõikide süsteemide, jahutusseadmete, suletud jahutusringluste, tööstuslike ringlussüsteemide veesoojendus.

Varustus/funktsioon

Kasutusvaldkonnad

Pump võimaldab seadet väga tõhusalt kasutada tänu asjakohase seadmespetsiifilise rakenduse (küttekeha, põrandaküte, laeküte) reguleerimisviisi täpsele seadistamisele.

Küte

 • Küttekeha
 • Põrandaküte
 • Laeküte
 • Õ;husoojendi
 • Betoonkeha küte*
 • Hüdrauliline kompensaator
 • Rõhkude vaheta jaotur*
 • Kütte puhvermahuti*
 • Soojusvaheti
 • Soojusallikaringlus (soojuspump)*
 • Kaugkütte kontuur*

Jahutus

 • Laejahutus
 • Põrandajahutus
 • Õ;hkkonditsioneerid
 • Betoonkeha jahutus*
 • Hüdrauliline kompensaator
 • Rõhkude vaheta jaotur*
 • Jahutuse puhvermahuti*
 • Soojusvaheti
 • Tagasijahutuskontuur*
 • Kaugjahutuse kontuur*

(* Süsteemi tüüp saadaval alates tarkvaraversioonist ≥ 01.05.10.00)

Kütmine ja jahutamine kombineeritult

 • Automaatne ümberlülitus (versioon „-R7“: pole võimalik, kuid siiski koos Wilo-Stratos MAXO temperatuurianduriga)

Sõltuvalt valitud rakendusest on saadaval järgmised reguleerimisviisid.

Reguleerimisviisid

 • Konstantne pöörlemiskiirus (juhtrežiim)
 • Δp-c rõhkude konstantse vahe puhul
 • Δp-v rõhkude muutuva vahe puhul
 • Dynamic Adapt plusi pumpamisvõimsuse pidevaks (dünaamiliseks) hetkelisele vajadusele vastavaks kohandamiseks
 • Püsiva termoregulaatori konstant T-const.
 • Püsiva temperatuuride vahe konstant ΔT-const.
 • Püsiva vooluhulga reguleerimise konstant Q
 • Multi-Flow Adaptation: Vooluhulga summa tuvastamine täitmispumba kaudu, varustamaks kütteringluse jaoturite sekundaarpumpasid vastavalt vajadusele
 • Kasutaja defineeritud PID juhtseade

Valikulised funktsioonid

 • Q-Limitmax maksimaalse vooluhulga piiramiseks
 • Q-Limit min minimaalse vooluhulga piiramiseks
 • No-Flow Stopp (null-vooluhulga väljalülitamine)
 • Automaatne langusrežiim (versioon „-R7“: pole võimalik, kuid siiski Wilo-Stratos MAXO temperatuurianduriga)
 • Negatiivse punkti reguleerimine (Δp-c reguleerimine välise tegeliku väärtuse anduriga)
 • Muutuv Δp-v pumba töökarakteristiku tõus

Manuaalsed seadistused

 • Kasutusvaldkonna valimine seadistamisabis
 • Juurdekuuluvate tööparameetrite seadistamine
 • Nominaalne tööpunkt: arvutatud tööpunkti vahetu sisestamine Δp-v puhul
 • Olekunäit
 • Energiatarbe mõõtmise seadistamine ja lähtestamine (soe ja külm)
 • Pumba õhueemaldusfunktsioon
 • Klahvilukk seadistuste lukustamiseks
 • Funktsioon tehaseseadistustele või salvestatud taastamispunktidele (parameetritele) lähtestamiseks
 • Analoogsisendite parameetrimine
 • Binaarsisendite parameetrimine
 • Releeväljundite parametreerimine
 • Kaksikpumbafunktsioon (2 üksikpumba korral, mida käitatakse kaksikpumbana)

Automaatsed funktsioonid

 • Võimsuse sujuv kohandamine energiatõhusa käitamise tagamiseks sõltuvalt töörežiimist
 • Langusrežiimi tuvastus (versioon "-R7": pole võimalik, kuid siiski Wilo-Stratos MAXO temperatuurianduriga)
 • Väljalülitamine null-läbivoolutuvastuse korral (No-Flow Stop)
 • Sujuvkäivitus
 • Automaatsed veakõrvaldused (nt blokeerimisvastane funktsioon)
 • Kütte-/jahutusrežiimi ümberlülitus (versioon "-R7": automaatne ümberlülitus pole võimalik, kuid siiski Wilo-Stratos MAXO temperatuurianduriga)
 • Mootori täielik kaitse integreeritud vallanduselektroonikaga

Välised juhtsisendid ja nende funktsioonid

 • 2 analoogsisendit:
 • Signaalitüübid: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, PT1000
 • Rakendused: temperatuuri, rõhkude vahe või kasutaja defineeritud PID-režiimis oleva vaba anduri seadeväärtuse kaugreguleerimine iga reguleerimisviisi korral (v.a Multi-Flow Adaptation)
 • 2 digitaalsisendit:
 • Potentsiaalivabadele juhtväljunditele või lülititele
 • Muudetavate parameetritega funktsioonid:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAALNE (BMS-VÄLJAS)
  • Klahvilukustus
  • Kütte-/jahutusrežiimi ümberlülitus

Wilo Net 2 üksikpumba kaksikpumbana haldamiseks, mitme pumba omavahelise side tarbeks ja pumpade kaugreguleerimiseks Gateway (lüüsi) kaudu

Teate- ja näidufunktsioonid

 • Töönäidiku ekraani olek:
  • Seadeväärtus
  • Tegelik tõstekõrgus
  • Tegelik vooluhulk
  • Võimsustarve
  • Elektritarve
  • Temperatuurid (versioon "-R7": tegelik vedeliku temperatuur võimalik Wilo-Stratos MAXO temperatuurianduriga)
 • LEDi olekunäit: Tõrkevaba töö (roheline LED), pumba kommunikatsioon (sinine LED)
 • Ekraaninäidu olek – viga (ekraani värv on punane):
  • Veakood ja tõrke kirjeldus täistekstina
  • Korrigeerivad meetmed
 • Ekraaninäidu olek – hoiatus (ekraani värv on kollane):
  • Hoiatuskoodid ja hoiatuste kirjelduse täistekst
  • Korrigeerivad meetmed
 • Ekraaninäidu olek – protsessinäit (ekraani värv on sinine):
  • Pumba õhutus
  • Värskendusprotsess
 • Ekraaniolek – BMS-side (ekraani värv on sinine):
 • Aktiivsete BMS-parameetrite kokkuvõte (boodikiirus, aadress jne)
 • Koondveateade SSM (potentsiaalivaba ümberlülituskontakt)
 • Koondtööteade SBM (potentsiaalivaba sulgekontakt)

Andmevahetus

 • Bluetooth-liides juhtmevabaks andmevahetuseks ja pumba käitamiseks nutitelefoni või tahvelarvutiga kaugjuhtimise teel.
 • Pumba kaugseire interneti kaudu Wilo-Smart Gatewayga.
 • Digitaalne liides Modbus TCP ühendamiseks hooneautomaatikaga (võimalik Wilo-CIF-mooduli Ethernet (multiprotokoll) kaudu).
 • Digitaalne jadaliides Modbus RTU ühendamiseks hooneautomaatikaga siinisüsteemi RS485 kaudu (võimalik Wilo-CIF-mooduli Modbus RTU kaudu).
 • Digitaalne liides BACnet IP ühendamiseks hooneautomaatikaga (võimalik Wilo-CIF-mooduli Ethernet (multiprotokoll) kaudu).
 • Digitaalne jadaliides BACnet MS/TP ühendamiseks hooneautomaatikaga siinisüsteemi RS485 kaudu (võimalik mooduliga Wilo-CIF BACnet MS/TP).
 • Digitaalne jadaliides LON ühendamiseks hooneautomaatikaga siinisüsteemi LONWorks kaudu (võimalik mooduliga Wilo-CIF LON).
 • Digitaalne jadaliides CANopen ühendamiseks hooneautomaatikaga siinisüsteemi CANopen kaudu (võimalik mooduliga Wilo-CIF CANopen).
 • Digitaalne jadaliides PLR ühendamiseks hooneautomaatikaga firmaspetsiifiliste ühendusmoodulite kaudu (võimalik mooduliga Wilo-CIF PLR).

Kaksikpumpade haldamine (kaksikpump või 2 üksikpumpa)

 • põhi-/reservtöö (automaatne rikkejärgne ümberlülitus / ajast sõltuv pumbavahetus)
 • Lisarežiim (efektiivsuse järgi optimeeritud peakoormuse juurde- ja väljalülitamine)

Varustus

 • Äärikliidesega pumpade korral: Ääriku versioonid
  • Standardversioon pumpadele DN 32 kuni DN 65: Kombineeritud äärik PN 6/10 (äärik PN 16 vastavalt EN 1092-2) vastasäärikutele PN 6 ja PN 16
  • Standardversioon pumpadele DN 80 / DN 100: Äärik PN 6 (PN 16 teostus vastavalt EN 1092-2) vastasäärikule PN 6
  • Eriversioon pumpadele DN 32 kuni DN 100: Äärik PN 16 (vastavalt EN 1092-2) vastasäärikule PN 16
 • Mitu integreeritud kommunikatsiooniliidest ja valikuliselt kasutatav CIF-mooduli pistik
 • 5 kaablisisestuskohta andmevahetusliideste ühendamiseks
 • Bluetooth-liides
 • Kõrglahutusega ekraan rohelise nupu ja 2 klahviga
 • Kasutajasõbralik klemmiruum
 • Integreeritud temperatuuriandur (versioon "-R7": ilma)
 • Tavaline soojusisolatsioon küttesüsteemides kasutamiseks
 • Elektri kiirühendus optimeeritud Wilo-Connectoriga toiteks

Tarnekomplekt

 • Pump
 • Optimeeritud Wilo-Connector
 • 2x kaabli keermesühendus M16 × 1,5
 • Tihendid keermesliite korral
 • Tihendid äärikpoltidele (ühenduse nimiläbimõõtude korral DN 32 - DN 65)
 • Soojusisolatsioonikest
 • Paigaldus- ja kasutusjuhend

Tüübikood

Näide:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Energeetiliselt kõrgefektiivne pump (keermes‐ või äärikliitega pump), elektrooniliselt reguleeritav

30/

Ühenduse nimiläbimõõt

0,5–12

Nominaalse tõstekõrguse vahemik [m]

-R7

ilma integreeritud Wilo-Stratos MAXO temperatuuriandurita

-P1

LABS-vaba versioon

Tehnilised andmed

 • Lubatud temperatuurivahemik -10 °C kuni +110 °C, -10 °C kuni +90 °C (versioon "-R7")
 • Võrguühendus 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kaitseklass IPX4D
 • Keerme- või äärikühendus (olenevalt mudelist) Rp 1 kuni DN 100
 • Max töörõhk standardmudelil: 6/10 baari või vastavalt 6 baari (erimudel: 10 baari või 16 baari)
 • Isolatsiooniklass: F
 • Tekitatud häired vastavalt standardile: EN 61800-3:2004+A1:2012 kohaselt / olmekeskkond (C1)
 • Häirekindlus standardi EN 61800-3:2004+A1:2012 / tööstuskeskkond (C2)
 • Vooluhulk max Q: 74 m³/h
 • Tõstekõrgus max H: 16 m

Materjalid

 • Laagri materjal: Süsinik, antimoniga impregneeritud
 • Tööratas: PPS-GF40
 • Pumbakorpus: Hallmalm
 • Võll: 1.4028, DLC-kihiga

Konstruktsioon

 • Nutikas märgrootoriga ringluspump EC-mootoriga ja integreeritud automaatne võimsuse kohandamine
 • Rohelise nupu tehnoloogia ja graafiline ekraan
 • Elektroonilise rakendusseadmega mootorikaitse
 • Pistikühendus funktsioonide laiendamiseks valikuliste CIF-moodulitega hooneautomaatika jaoks
 • Tööratas kolmemõõtmeliselt painutatud labadega ja süsinikkiud-komposiitmaterjalist kestaga
Dokumendid

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Wilo-Stratos MAXO-R7

Kaubaartikli number 2217836
Väljaanne 2021-11
Lehekülgede arv 168
Keel bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Kaubaartikli number 2226401
Väljaanne 2023-02
Lehekülgede arv 272
Keel de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Kaubaartikli number 2226400
Väljaanne 2023-02
Lehekülgede arv 60
Keel et
PDF (4 MB)

Planeerimisjuhend

Stratos MAXO Consulting Guide

Väljaanne 2019
Lehekülgede arv 58
Keel en
PDF (8 MB)

Sertifikaadi brošüür

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Kaubaartikli number 2209011
Väljaanne 2022-11
Lehekülgede arv 72
Keel keeleliselt neutraalne
PDF (28 MB)

Väljalaskemärkused

Väljalaskemärkused Stratos MAXO

Kaubaartikli number 2212705
Väljaanne 2021-04
Lehekülgede arv 60
Keel bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)

CE

CE 2156068-07

Lehekülgede arv 6
Keel keeleliselt neutraalne
PDF (287 KB)

EPD

EPD EPD-WIL-20210308-IBA1-DE

Lehekülgede arv 12
Keel keeleliselt neutraalne
PDF (1 MB)
Tootevalik
Luger: 120 otsing
180 … 360 mm
[120]
4.241 … 16.27 m
[95]
8.097 … 75.92 m³/h
[111]
TootenimetusToruühendusEEIPaigalduspikkus l0Maksimaalne töörõhk PNToiteühendusBrutokaal umbes mArv aluse kohtaTootenumberHind (ilma käibemaksuta)
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 10
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164567
Tellimisel
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217892
EUR 753,-
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186255
EUR 1.154,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 10
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164568
EUR 977,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217893
EUR 880,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186256
EUR 1.337,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164569
Tellimisel
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217894
EUR 923,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186257
EUR 1.450,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164570
Tellimisel
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217895
EUR 1.002,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186258
EUR 1.543,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164571
Tellimisel
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217896
EUR 1.214,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186259
EUR 1.820,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 10
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164572
Tellimisel
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217897
EUR 860,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186260
EUR 1.406,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 10
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164573
Tellimisel
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217898
EUR 937,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186261
EUR 1.522,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164574
Tellimisel
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217899
EUR 990,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186262
EUR 1.641,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164575
Tellimisel
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217900
EUR 1.080,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186263
EUR 1.748,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164576
Tellimisel
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217901
EUR 1.377,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186264
EUR 2.124,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164577
Tellimisel
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217902
EUR 1.442,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186265
EUR 2.371,-
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2164578
Tellimisel
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2217945
EUR 1.152,-
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2186266
EUR 1.716,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2164579
Tellimisel
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217946
EUR 1.281,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186267
EUR 1.851,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2164580
Tellimisel
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217947
EUR 1.509,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186268
EUR 2.371,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10
DN 32
≤0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2164581
EUR 2.224,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7
DN 32
≤0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2217948
EUR 1.762,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
DN 32
≤0,17
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2186269
EUR 2.741,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2164582
Tellimisel
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2217949
EUR 1.092,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2186270
EUR 1.825,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2164583
Tellimisel
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2217950
EUR 1.487,-