traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni
Usporedba proizvoda
Wilo-Yonos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Analogna i digitalna sučelja nude opciju integracije u automaciju zgrade. 

Vaše prednosti
Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Analogna i digitalna sučelja nude opciju integracije u automaciju zgrade. 

Wilo-Yonos GIGA2.0-I je elektronički regulirana pumpa sa suhim rotorom u izvedbi inline prikladna za transportiranje velikih količina vode pri velikim visinama dobave. Zahvaljujući tehnologiji EC motora IE5 i dokazanoj hidraulici pumpe (indeks minimalne učinkovitosti ≥0,4) podjednako nudi visoku energetsku učinkovitost i visoku pouzdanost. S pomoću poznate tehnologije zelenog gumba, jasnog vođenja izbornikom i preglednog zaslona u boji vrlo je jednostavno upravljati njome. Analogna i digitalna sučelja nude opciju integracije u automaciju zgrade.Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Visoka energetska učinkovitost zahvaljujući tehnologiji EC motora IE5 i dokazanoj hidraulici pumpe (indeks minimalne učinkovitosti ≥0,4)
 • Jednostavna za uporabu s jasnim vođenjem izbornikom na zaslonu u boji i tehnologijom zelenog gumba
 • Visoka pouzdanost zahvaljujući novoj pogonskoj tehnologiji i dokazanoj hidraulici pumpe
 • Spremna za integraciju u automaciju zgrade putem analognog i digitalnog sučelja i CIF modula
Opis serije
Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Konstrukcija

Pumpa u inline izvedbi s visokom energetskom učinkovitosti s EC motorom i elektroničkim prilagođavanjem snage u izvedbi pumpe sa suhim rotorom. Izvedba kao jednostupanjska niskotlačna cirkulacijska pumpa s prirubničkim priključkom i klizno-mehaničkom brtvom.

Primjena

transportiranja ogrjevne vode (prema VDI 2035), hladne vode i smjesa vode i glikola bez abrazivnih tvari u instalacijama grijanja, hladne i rashladne vode.

Oprema / funkcija

Vrste regulacije:

 • Δp-v za varijabilni diferencijalni tlak
 • Δp-c za konstantni diferencijalni tlak
 • Konstantan broj okretaja
 • Korisnički definirana PID regulacija

Ručne postavke:

 • Namještanje vrste regulacije
 • Postavka pripadajućih pogonskih parametara
 • Parametriranje analognih ulaza
 • Parametriranje digitalnog ulaza
 • Parametriranje relejnih ulaza
 • Funkcija dvostruke pumpe (pri 2 pojedinačne pumpe koje se želi pokretati kao dvostruku pumpu)
 • Blokada tipki za blokadu postavki
 • Funkcija vraćanja na tvorničke postavke

Automatske funkcije:

 • Prilagođavanje snage optimirano prema potrebi za energetski učinkovit pogon ovisno o vrsti regulacije
 • Automatske rutine za uklanjanje pogrešaka
 • Integrirana potpuna zaštita motora

Vanjski upravljački ulazi i izlazi te njihove funkcije

 • 1x analogni ulaz:
  • Tipovi signala: 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
  • Primjena: samo vrijednost senzora diferencijalnog tlaka (standardno serijski ugrađen na pumpu)
 • 1x analogni ulaz:
  • Tipovi signala: 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
  • Primjena: samo vanjski senzor zadane vrijednosti
 • 1x digitalni ulaz:
  • Upravljački ulaz za funkciju „Vanjsko ISKLJ.”
 • 2x izlaza releja:
  • Skupna dojava smetnje SSM (beznaponski izmjenjivač)
  • Skupna dojava rada SBM (beznaponski izmjenjivač)
 • Wilo Net
  • Za upravljanje dvostrukim pumpama 2 pojedinačnih pumpi

Dojavne i prikazne funkcije

 • Status zaslona „Pogonski prikaz“:
  • Aktualna vrsta regulacije
  • Zadana vrijednost
  • Stvarna visina dobave
  • Stvarni broj okretaja
  • Stvarna količina protoka
  • Potrošnja električne struje
 • LED za prikaz statusa: Pogon bez pogreške (zelena LED lampica), komunikacija s pumpom (plava LED lampica)
 • Status zaslona „Prikaz pogreški“ (boja zaslona crvena):
  • Kôdovi pogreške
 • Status zaslona „Upozorenje prikaza“ (boja zaslona žuta):
  • Kôdovi upozorenja
 • Status zaslona „Procesni prikaz“ (boja zaslona plava):
 • Status zaslona „Komunikacija automatike zgrade“ (boja zaslona plava):
 • Sažetak aktivnih parametara automatike zgrade (brzina prijenosa, adresa...)
 • Skupna dojava smetnje SSM (beznaponski izmjenjivač)
 • Skupna dojava rada SBM (beznaponski izmjenjivač)

Razmjena podataka

 • Moguć je WILO-CIF modul koji odgovara dodatnoj opremi:
  • Serijsko, digitalno sučelje Modbus RTU za priključak na automatiku zgrade preko sabirničkog sustava RS485
  • Serijsko, digitalno sučelje BACnet MS/TP za priključak na automatiku zgrade preko sabirničkog sustava RS485
  • Serijsko, digitalno sučelje za Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/ IP za priključak na automatiku zgrade preko sabirničkog sustava RJ45
  • Serijsko, digitalno sučelje LON za priključak na automatiku zgrade preko sustava sabirnica LONWorks
  • Serijsko, digitalno sučelje PLR za priključak na automaciju zgrade AZ preko spojnih modula specifičnih za poduzeće
  • Serijsko, digitalno sučelje CANopen za priključak na automaciju zgrade AZ preko spojnih modula specifičnih za poduzeće

Upravljanje dvostrukim pumpama (dvostruka pumpa, odnosno 2 x pojedinačna pumpa u spojnici)

 • Glavni/rezervni pogon (izmjena pumpi ovisna o vremenu)
 • Glavni/rezervni pogon (automatsko prebacivanje uslijed smetnje)
 • Paralelni pogon (uključenje i isključenje pod vršnim opterećenjem s optimiranim stupnjem iskorištenja)

Opremljenost

 • Hidraulika pumpe s hidrauličkom indeksom minimalne učinkovitosti (MEI) ≥ 0,4
 • EC motor klase energetske učinkovitosti IE5 u skladu s normom IEC 60034-30-2
 • Prirubnica PN 16 – prema EN 1092-2
 • Priključci za mjerenje tlaka (R 1/8) za dograđeni senzor diferencijalnog tlaka (Izvedba ...-R1 bez senzora diferencijalnog tlaka)
 • Serijski provrti za odvodnju kondenzata u laterni i u kućištu motora (ovdje zatvoreni prilikom isporuke)
 • Odzračni ventil na laterni
 • Okretni grafički zaslon u boji (2 inča) sa zelenim gumbom i jednom tipkom
 • 6 kabelskih uvodnica za priključak naponskog napajanja i binarnih i analognih ulaza (2 kabelske uvodnice tvornički su opremljene kabelskim vijčanim spojevima)
 • Opcionalno upotrebljivo utično mjesto za CIF modul

Ključ tipa

Primjer

Wilo-Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/M-4,0-xx

Yonos GIGA

Oznaka pumpe

2.0

Druga generacija

-I

Pojedinačna inline pumpa

65

Nazivni promjer prirubnice DN

1-20

Područje nazivne visine dobave u [m]

M-

Varijanta s naponskim napajanjem 1~230 V

4,0

Nazivna snaga motora u kW

-xx

Varijanta, npr. -R1

Tehnički podatci

 • Dopušteno temperaturno područje medija –20 °C do +120 °C
 • Temperatura okoline do +50 °C
 • Klizno-mehanička brtva za transportiranje vode do Tmax. = +120 °C. Do T ≤ +40 °C dopuštene su primjese glikola masenog udjela od 20 % do 40 %. Kod smjesa vode i glikola s volumnim udjelom glikola > 40 % do maks. 50 % i temperaturom medija > +40 °C do maks. +120 °C ili kod medija koji nisu voda mora se predvidjeti alternativna klizno-mehanička brtva. Pri upotrebi smjesa vode i glikola općenito se preporučuje primjena varijante S1 s odgovarajućom klizno-mehaničkom brtvom.
 • Naponi mrežnog priključka:
  • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
  • Varijanta M-: 1~220 V…240 V ±10 %, 50/60 Hz
 • Ispunjavanje elektromagnetske kompatibilnosti bez dodatnih mjera:
  • Emitiranje smetnji za stambeno područje prema EN 61800-3:2018
  • Otpornost na smetnje za industrijsko područje prema EN 61800-3:2018
 • Stupanj zaštite IP55
 • Nazivni promjer prirubnice od DN 32 do DN 125
 • Maks. radni tlak 16 bara do +120 °C

Materijali

 • Kućište pumpe i laterna: EN-GJL-250;
 • Kućište pumpe i laterna/prirubnica motora serijski s katodnim premazom
 • Radno kolo (ovisno o tipu): PPO-GF30 (DN 32…DN 80) ili EN-GJL-200 (DN 100…DN 125)
 • Vratilo: 1.4057
 • Klizno-mehanička brtva: AQ1EGG; ostale klizno-mehaničke brtve na upit

Konstrukcija

 • Pumpa u inline izvedbi s visokom energetskom učinkovitosti s EC motorom klase energetske učinkovitosti IE5 prema IEC 60034-30-2, hidrauličkim indeksom minimalne učinkovitosti MEI ≥ 0,4 i elektroničkim prilagođavanjem snage u izvedbi pumpe sa suhim rotorom.
 • Jednostupanjska niskotlačna centrifugalna pumpa s nepodijeljenim vratilom u blok izvedbi
 • Spiralno kućište u izvedbi inline (usisni i tlačni nastavak s istim prirubnicama u jednoj liniji)
 • Okretni grafički zaslon u boji (2 cola) s posluživanjem putem razine posluživanja jednim gumbom
 • Integriranom zaštitom motora

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Upute za ugradnju i uporabu i izjava o sukladnosti

Opcije

 • Varijanta …-R1 bez senzora diferencijalnog tlaka
 • Varijanta …-S1 s posebnim klizno-mehaničkim brtvama

Dodatna oprema

 • 3 konzole s materijalom za učvršćivanje za postavljanje na temelje
 • Slijepi nastavak za kućište dvostrukih pumpi
 • CIF modul PLR
 • CIF modul LON
 • CIF modul BACnet MS/TP
 • CIF modul Modbus RTU
 • CIF modul CANopen
 • CIF modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP)
 • Priključak M12 RJ45 CIF-Ethernet
 • Senzor diferencijalnog tlaka 2 ... 10 V
 • Senzor diferencijalnog tlaka 4 ... 20 mA
Dokumenti

Upute za ugradnju i uporabu

Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Broj artikla 2227300
Izdanje 2023-08
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 112
PDF (9 MB)

Brošura certifikacija

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Broj artikla 2216678
Izdanje 2022-11
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 52
PDF (22 MB)

Certifikat REACH

Uredba REACH

Izdanje 2021-05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 4
PDF (262 KB)

Odabir proizvoda
Broj pronađenih rezultata: 288
Naziv proizvodaMEIIENazivni promjer prirubniceKlizno-mehanička brtvaUgradna dužina l0Nazivna snaga motora P2FazaBroj artikla
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207029
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207079
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207104
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207054
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204971
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2205093
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2205154
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2205032
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207028
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207078
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207103
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207053
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204970
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2205092
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2205153
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2205031
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207027
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207077
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207102
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207052
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204969
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2205091
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2205152
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2205030
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207026
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207076
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207101
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207051
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204968
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2205090
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2205151
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2205029
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207025
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207075
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207100
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207050
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
2,2 kW
3
2204973
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
2,2 kW
3
2205095
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
2,2 kW
3
2205156
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
2,2 kW
3
2205034
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,37 kW
1
2207034
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-R1
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,37 kW
1
2207084
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,37 kW
1
2207109
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,37 kW
1
2207059
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
3
2204977
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
3
2205099
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,55 kW
3
2205160
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,55 kW
3
2205038
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
1
2207033
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55-R1
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
1
2207083