Join the ecolution

Join the ecolution, forvaltning af vandressourcer

Manglen på energi og vand stiller forvaltningen af vandressourcer over for store udfordringer på verdensplan. Stigende strømpriser, mere ekstreme vejrforhold og stigende krav til spildevandsbehandling kræver økologiske og økonomiske modsvar. Med Ecolution tager vi hånd om forandringerne og er aktivt med til at forme fremtiden! Vores energieffektive, driftssikre og bæredygtigt producerede produkter sikrer, at man ved forvaltningen af vandressourcer har adgang til fremtidssikrede løsninger.

Vær den, som træffer fremtidssikrede beslutninger.
Bliv en del af bevægelsen: Join the ecolution.

Optimer energieffektiviteten.

Som planlægger eller operatør inden for forvaltningen af vandressourcer bliver du stillet over for helt nye udfordringer som følge af stigende energiomkostninger og strengere regler for reduceringen af CO2-fodaftrykket. For at imødekomme disse krav er der brug for innovative løsninger, eksempelvis i form af fremtidssikrede pumpesystemer med en høj virkningsgrad. Vi hjælper dig med højeffektive pumper og intelligent pumpestyring. Vores innovative teknik maksimerer den overordnede virkningsgrad og reducerer energiforbruget.

Invester i energieffektive løsninger, og opnå en varig sænkning af dit energiforbrug.

Optimer driftssikkerheden.

Mindre vand i kloaknettet, bortskaffelsen af fibermaterialer via toiletter samt stadigt mere uregelmæssige og ekstreme vejrhændelser medfører dyre maskintekniske fejl inden for forvaltningen af vandressourcer. Som operatør skal du kunne stole trygt på dine pumpesystemer. Hos Wilo satser vi derfor på avancerede spildevandspumper med innovativt hydraulisk design, den nyeste motorteknologi og digital overvågning som systemløsning til afløbsinstallationer. Dermed sikrer vi ved hjælp af maksimal driftssikkerhed for at holde driftsomkostningerne nede.

Anvend innovative systemløsninger for at opnå langsigtet sikker drift.

Overgå selv de strengeste miljøkrav.

Vandbeskyttelse og den stigende vandmangel som følge af klimaændringer kræver en mere ansvarlig håndtering af vand som ressource og nye tiltag for at sikre den nødvendige vandkvalitet.

Fjernelsen af mikroforurenende stoffer fra vandet ved hjælp af et efterkoblet rensetrin kræver driftssikker maskinteknologi. Wilo tilbyder bæredygtige og samtidig særligt effektive løsninger. På denne måde kan du gøre dine anlæg fremtidssikrede, holde driftsomkostningerne nede og endda overgå miljøkravene.

Få mere at vide om vores effektive produkter, og om hvordan de på pålidelig vis understøtter dine processer.

Ecolution Award 2024

– vores udmærkelse til alle dem, der er med til at forme fremtiden inden for forvaltningen af vandressourcer

Er du allerede en af dem, der ånder og lever for Ecolution inden for forvaltningen af vandressourcer? Og dit projekt er beviset herpå? Så tilmeld dig allerede i dag!

Ecolution Award 2024 uddeles inden for tre kategorier:

  • Optimering af energieffektiviteten
  • Optimering af driftssikkerheden
  • Overgåelse af selv de strengeste miljøkrav

Det er ikke kun selve prisen og en invitation til prisoverrækkelsen, der er på højkant – vi giver også dit projekt den opmærksomhed, det fortjener! Dit projekt bliver til et højdepunkt hos Wilo, som vi refererer til og deler på verdensplan via vores kanaler.