Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter
Produktsammenligning

Wilo-løsninger til forvaltning af vandressourcer

Intelligente teknologier – i kampen mod global vandmangel

Vand hører til blandt de mest kostbare ressourcer på jorden. Verdens voksende befolkning bruger stadig mere vand: som drikkevand, til vask og rengøring samt inden for landbrug og industri. Den globale vandmangel er et yderst presserende problem – og indebærer et stort konfliktpotentiale. At indvinde vand og gøre det tilgængeligt er derfor en af fremtidens allerstørste udfordringer. Wilo udvikler pumper og systemer, hvormed der kan anvendes og optimeres nye kilder og metoder til vandindvinding. Vores fleksible løsninger garanterer en sikker forsyning og tilpasser sig forholdene i så forskellige bygninger som f.eks. flerfamiliehuse, skoler og industrikomplekser. Ved hjælp af individuelle koncepter og højeffektiv teknologi er vi med til at drive udviklingen af intelligente net og udbredelsen af decentrale vandbehandlingsanlæg fremad. Til anvendelserne hører pumper og pumpesystemer til regnvandsudnyttelse, vandforsyning og trykforøgelse, vandforsyning til brandslukning, vandbehandling, aftapning af ubehandlet vand, afsaltning og det kommercielle landbrug.

Sikker vandforsyning – Ferskvand fra Jordandalen

Der findes lande, hvor vandforsyningen er en enorm udfordring. Eksempelvis Jordan, som er et af de vandfattigste lande i verden. Ferskvandet pumpes fra Jordandalen via en højdeforskel på 1.400 meter til de store byer. Det stigende befolkningstal og gamle, utætte rørledningssystemer øger problemet. Wilo leverer nyt udstyr og især knowhow til drikkevands-pumpestationen i Ebquoreyeh. Udstyret med to effektive trykkappepumper af typen EMU K, energisparesystemer og et nyt overvågningssystem sikrer pumpestationen nu drikkevandsforsyningen til 50.000 mennesker. Og sparer samtidig mere end 1,5 millioner kW/H, 1.100 tons CO2 og mere end 110.000 euro strømomkostninger årligt.

Pålidelige spildevandssystemer – til voksende byer

Byer er fremtidens livsrum – som stiller os over for store udfordringer. En af udfordringerne er bortskaffelse af snavset vand og spildevand, så hygiejnestandarderne bliver overholdt og lugtgenerne undgås. Alle de steder, hvor spildevand ikke blot kan føres i frit fald til kloaksystemet, skal der derfor bruges effektive spildevandspumper og løfteanlæg. De effektive og yderst økonomiske produkter og systemer fra Wilo indsamler og transporterer spildevand på en sikker og ressourceskånsom måde. Og med udviklingen af effektive løsninger til spildevandsbehandling bidrager vi til beskyttelse af miljøet og til en bæredygtig omgang med den værdifulde ressource vand.

Modulær vand-infrastruktur - i voksende industricentre

Ingen steder er der mere presserende brug for intelligente teknologikoncepter end i de hurtigtvoksende industricentre i Latinamerika, Afrika og Asien. Sammen med det tekniske universitet i Darmstadt arbejder Wilo i forbindelse med forskningsprojektet Semizentral derfor på en fleksibel infrastrukturansats. Semizentral vokser med byerne og integrerer spildevandsstrømmen og strømmen af organisk affald til et modulært løsningskoncept. I pilotanlægget i den kinesiske by Qingdao er 56 af vores hightech-pumper i brug: De bidrager til at udvikle brugsvand og energi ud fra spildevand og organisk affald. Dykmotorrøreværkerne, pumperne samt trykforøgeranlæg og brandslukningssystemer med høj energieffektivitet muliggør den energiselvforsynende drift af hele anlægget.

Skræddersyet – til driftssikre industriprocesser

Alle industrielle miljøer har egne, høje krav til produktionsteknik og til materialet i alle anvendte komponenter. Derfor udvikler vi til vores partnere og kunder skræddersyede industriløsninger og -produkter, som sikrer højeffektive, driftssikre og pålidelige produktionsprocesser. På den måde hjælper vores pumper eksempelvis inden for fødevareindustrien med at overholde kritiske kvalitets- og hygiejnestandarder eller inden for metalindustrien med at opfylde de høje krav og miljøpåbud. Inden for minedrift pumpes grubevand sikkert bort, og inden for energiindustrien yder de også ved spidsbelastning et vigtigt bidrag til forsyningssikkerheden i kraftværker. Verden over stoler mange betydelige industriforetagender på vores kvalitet og ydelse.

Dertil hører for eksempel:

  • Fødevareindustri: Fischtechnik International Engineering GmbH
  • Metalindustri: Salzgitter Flachstahl AG, Tyskland; ThyssenKrupp Steel Europe AG
  • Minedrift: Vattenfall Europe Mining AG; Mopani Copper Mines, Zambia
  • Energiindustri: Kraftværk Shangdu, Kina; Anpara Power Station, Indien