Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter
Produktsammenligning

Planlæg og udfør byggeri på effektiv og fremtidssikret vis med Wilo.

Som kvalitetsudbyder af løsninger til bygningsteknik og forvaltning af vandressourcer tilbyder vi udover en lang række produkter og tjenesteydelser også aktuelle BIM-modeller for at understøtte dig i projektets planlægningsfase.

Med vores BIM-modeller kan du nemlig øge planlægningssikkerheden med tidlig kontrol og fejlanalyse – fra enfamiliehuse til storprojekter.

Vores BIM-modeller hjælper dig med at gengive en bygnings eller en infrastrukturs samlede livscyklus og yder i den forbindelse støtte i alle faser:

Fra projekttegninger og udførselsplanlægningen over udbudsproceduren, planlægning og overvågning af byggearbejdet til bygningens kontinuerlige vedligeholdelse.

Drag som altid fordel af vores Wilo-løsninger, og anvend vores BIM-modeller i alle faser af dit projekt.

Wilo tilbyder ETIM-klassificerede BIM-modeller via Cadenas

Fra midten af 2020 tilbyder Wilo en ny portal til BIM-data. Som vores strategipartner har vi udvalgt konstruktions-, softwareudviklings- og salgsvirksomheden CADENAS, en førende softwareudvikler af bl.a. elektroniske CAD-produktkataloger (eCATALOGsolutions).

Se her, hvordan løsningen fungerer: Video Youtube

På denne platform forsyner Wilo nu planlæggere med den bedste understøttelse og BIM-modeller til spildevands-, rentvands- og standardpumper samt pumper med aksialt delt hus. Også røreværker står til rådighed. BIM-modellerne indeholder metadatasatsen for den aktuelle ETIM-klasse (EC) på alle ETIM-medlemslandenes officielle sprog og er i tilfælde af en eksisterende ETIM Modeling Class (MC) også geometrisk standardiseret.

Den ønskede pumpe kan dermed vælges direkte ud fra (ETIM-)egenskaber og downloades i Revit-, STEP- eller DWG-format samt integreres i BIM-bygningsmodellen. Med et plugin, der stilles til rådighed af Cadenas, er det muligt at udvælge de bedste løsninger direkte i det normale CAD-miljø, hvilket gør udvælgelsen mere enkel og effektiv. Desuden undgås tekniske og sproglige fejltolkninger takket være ETIM-klassificeringen, som også sætter planlæggeren i stand til at sammenligne konkurrerende produkter på et neutralt grundlag.

Wilo tilbyder pumpemodeller i opløsningerne LOD 200 (Bounding Box), LOD 300 (Precise Geometry) og LOD 350 med yderligere tilføjelser.

BIM-portalen udvides i de kommende måneder og suppleres med produktserier fra den erhvervsfaglige bygningsteknik. Til disse produkter tilbyder vi dig indtil videre også løsningen for vores Wilo-Revit-plugin.

Hurtigere udarbejdelse af professionelle CAD-konstruktioner: Med det praktiske Wilo-CAD-katalog har planlæggere og anlægsteknikere hurtig adgang til 2D- og 3D-CAD-data for Wilo-pumper og pumpesystemer.

Der kræves blot få klik for at vælge den ønskede tegning med det nødvendige format (DWG 2D eller 3D og STEP) og downloade den.

CAD-kataloget fra Wilo giver dig skræddersyede tegninger døgnet rundt uden lang tids søgen.

CAD-katalog

Hvad er Building Information Modeling (BIM)?

Building Information Modeling (BIM) er en planlægningsmetode inden for byggeri, som grafisk fremstiller et bygningsværks tekniske og funktionelle egenskaber i en virtuel 3D-model. Alle relevante data forenes i en såkaldt digital tvilling til bygningsværket før påbegyndelse af byggeriet. Under byggefasen har alle implicerede personer adgang til tvillingen og dermed den aktuelle byggeplan.

Consultant Jens - SiBoost

BIM er en optimeringsproces med det formål at afvikle projekter hurtigere og mere omkostningseffektivt. Den er godkendt til alle projektstørrelser, og i mange lande allerede er arkitekter og planlæggere allerede forpligtede til at arbejde med BIM i forbindelse med offentlige licitationer.

Bygherrer kan opnå reducerede byggetider og -omkostninger i forhold til konventionel konstruktion takket være følgende fordele:

  • Forebyggelse af fejl allerede i planlægningsfasen – eksempelvis kan rørsammenstød let identificeres og udbedres i den digitale tvilling
  • Øget produktivitet via adgang til opdaterede data/planer for alle implicerede personer
  • Berigelse af CAD-geometrien med tekniske oplysninger

BIM følger hele bygningens livscyklus

Efter byggefasen overdrages ejerskabet af den digitale tvilling til bygherren, som ved hjælp af oplysningerne kan udføre omkostningsoptimeret facilitetsstyring. Selv ved ombygning af bygningen kan den digitale tvillings oplysninger hjælpe med bortskaffelse og genindvinding af råstoffer. På denne måde drager alle implicerede parter i grunden fordel af BIM.

Standardisering af BIM på fremmarch

Tilbagemeldingerne fra fagfolk, der har anvendt BIM til projekter, viser, at denne metode udelukkende byder på fordele. På internationalt plan har mange lande allerede erkendt dette, implementeret metoden og endda gjort den påkrævet til offentligt finansierede byggeprojekter.

Også Tyskland fremskynder aktivt emnet. I slutningen af 2015 dannede det tyske forbundsministerium for transport og digitale infrastrukturer reformkommissionen "Bau von Großprojekten" (Byggeri af storprojekter) og igangsatte pilotprojekter. Derudover er der siden midten af 2017 blevet udført et stigende antal af trafikinfrastrukturprojekter med BIM-understøttelse. Målsætningen er derfor, at BIM som standard anvendes til tyske forbundsinfrastrukturprojekter fra 2020.

BIM Lifecycle (English)

Ofte stillede spørgsmål om BIM

Hvordan adskiller BIM sig fra traditionelle CAD-modeller?

BIM indeholder udover en CAD-model i 3D også yderligere metadata, såsom artikelnummer, artikelbetegnelse, tilslutningsmål for flange-/rørgevind, tilslutningsoplysninger for elinstallationer samt alle relevante installationsmål. I fremtiden kan BIM-modeller udvides med yderligere pumpedata, f.eks.: Hydraulisk ydelse, effektivitetsværdier, reguleringstyper (dp-v, dp-c, omdrejningstalsafhængig regulering). Standardiseringen er endnu ikke gennemført, men der tilføjes formodentligt flere data i løbet af de kommende måneder og år, f.eks. modtagelsesrum, genbrugsoplysninger og softwarealgoritmer.

I forbindelse med BIM er der oftest tale om 4D- eller 7D-modeller. Hvad betyder 4D og 7D?

4D og 7D refererer til antallet af oplysningsniveauer, som BIM-modellen omfatter. Udgangspunktet er 3D-modeller, der rent matematisk muliggør et rumligt forhold og overlapning af objekter. Den fjerde dimension (4D) supplerer den rumlige dimension med en tidskomponent (tids- og fristmæssige oplysninger), mens den femte dimension (5D) omfatter omkostningsmæssige oplysninger. En 7D-model suppleres derudover af oplysninger om bæredygtighed og effektivitet (6D) samt oplysninger om facilitetsstyring (7D).

Er arbejdet med BIM-metoden påkrævet for mit projekt?

BIM anvendes imidlertid i en lang række lande og er visse steder påkrævet til offentligt finansierede projekter, da fordelene for det samlede projektforløb er talrige. Ved byggeprojekter, der finansieres privat, er BIM ikke påkrævet, men anvendes i stigende grad og er metodens egentlige grundlægger. Kun for projektering af enkelt- og dobbelthuse forventes BIM foreløbigt ikke at gøre sit indtog pga. områdets ringe andel af bygningsteknisk udstyr og manglende facilitetsstyring.

Hvad er en ETIM-standardisering?

ETIM er et initiativ til standardisering af elektronisk udveksling af produktoplysninger inden for elektroteknik (elektroinstallationsprodukter, husholdningsapparater og forbrugerelektronik) og beslægtede brancher (i øjeblikket bl.a. HVAC/teknisk hygiejne) med henblik på at muliggøre elektronisk detailhandel med disse produkter. Standarden er specielt rettet mod kravene fra disse udvalgte brancher og giver mulighed for strømlinede tekniske beskrivelser af varer samt tildeling til en produktklasse. Produkter placeres i hierarkifrie artikelklasser. Sammenlignelige produkter klassificeres derefter i artikelklasserne. Artikelklassens navn kan også findes ved hjælp af tildelte synonymer, der henviser til klassen. Hver klasse tildeles tekniske egenskaber af produktfagfolk, der beskriver produktet. På denne måde opstår ETIM-klassifikationen.

Standardiseringen gør det muligt at genfinde leverandøruafhængige teknikprodukter via produktets klasse eller tekniske egenskaber. ETIM finder anvendelse ved overførsel af tekniske produktdata – f.eks. til onlinekataloger. ETIM er som udgangspunkt en fri standard, hvilket betyder, at datamodellen kan anvendes af alle uden betaling af licensgebyrer. Siden skabelsen af ETIM version 7.0 (2017) er VVS-sektoren blevet integreret.

Open/closed BIM

Closed BIM omfatter softwareafhængig dataudveksling af digitale bygningsværksmodeller med lukkede, proprietære dataformater, f.eks. Revit, Allplan, Archicad osv.

Open BIM betyder derimod, at softwareuafhængig dataudveksling af bygningsværksmodeller er mulig. Her anvendes det åbne, ikke-oprindelige dataformat, f.eks. IFC (Industry Foundation Classes). Muligheden for udveksling af geometrimodeller er ubegrænset, mens udveksling af datamodeller derimod kun er begrænset.

Level of Development (LoD)

I BIM-metoden anvendes begreberne Level of Information (LoI), Level of Geometry (LoG) og Level of Coordination (LoC) i fem trin fra 100 til 500: 100 = conceptual; 200 = approx. geometry; 300 = precise geometry; 400 = fabrication; 500 = as-built. Begrebet Level of Development (LoD) består af delindikatorerne LoI, LoC og LoG, og det definerer en virtuel komponents samlede modenhedsgrad.

Vi har svar på dine spørgsmål

Er du interesseret i vores produkter og tjenester? Hvis ja, hjælper vi dig gerne!

Uanset om du skal oprette et nyt projekt eller justere service-specifikationer, designe forskellige typer udstyr, rådgive om valg af pumper og koblingsudstyr eller bare hjælpe med hydrauliske og styringsspørgsmål.

Vi kan hjælpe dig! Kontakt venligst vores serviceteam for at aftale en tid.

Find den rette kontaktperson til dit spørgsmål.