Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter
Produktsammenligning

Disclaimer

1. Ansvarsfraskrivelse

Ingen af oplysningerne på vores internetsider udgør en tilsikring af egenskaber. De er en service og erstatter ikke personlig rådgivning. På trods af, at oplysningerne er fremskaffet og formidlet med omhu, kan vi ikke garantere nøjagtighed, fuldstændighed og aktualitet af det fremskaffede og viste indhold, der kan hentes i forbindelse med informationstjenesten. Erstatningskrav mod WILO i forbindelse med materielle eller immaterielle skader forårsaget af brug eller manglende brug af de til rådighed stillede oplysninger, hhv. ved brug af ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, er grundlæggende udelukket, medmindre Wilo har gjort sig skyldig ved forsætlig eller groft uagtsom handlen. Wilo er endvidere ikke ansvarlig for eventuelle skader opstået ved adgang til eller brug af dette websted.

Hvis dele eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke længere eller ikke fuldstændigt svarer til de gældende retsforhold, påvirker dette ikke de resterende dele af dokumentet i deres indhold og gyldighed. WILO forbeholder sig ret til at ændre dele af siderne eller hele tilbuddet uden særskilt varsel for at ændre, supplere, slette eller indstille offentliggørelsen midlertidigt eller permanent. Adgang til og brug af dette websted er udelukkende underlagt den materielle ret i Forbundsrepublikken Tyskland.

2. Ophavsret

Indhold og arbejder på disse sider tilhører WILO SE og er omfattet af tysk lovgivning om ophavsret. Bidrag fra tredjepart er markeret som sådan. Mangfoldiggørelse, bearbejdelse, distribution og enhver form for udnyttelse uden for rammerne af loven om ophavsret er ikke tilladt. Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. De produktnavne, logoer og firmamærker, der anvendes på internetsiderne, er beskyttet af varemærkeloven. Vi bestræber os på altid at respektere andres ophavsret eller at benytte materiale af egen produktion eller licensfrit materiale.