Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter
Produktsammenligning

Wilo - Fra lokal specialist til global player

Smarte løsninger i tider med globale megatrends

Wilo er en kvalitetsudbyder inden for bygningsteknik, forvaltning af vandressourcer og industri. Vi gør kompleks teknologi brugervenlig, enkel i anvendelse, energieffektiv og højtydende. Det er således mennesket, der står i centrum for vores handlinger. Vi tilbyder fremragende produkter, systemløsninger og serviceydelser. Wilo blev grundlagt som kobber- og messingvarefabrik i Dortmund i 1872, og har i løbet af sin lange, succesrige historie udviklet sig fra lokal specialist til global player.

Vi kender de spørgsmål, som præger fremtiden og udvikler teknologier, som giver svaret på dem. Vi beskæftiger os med globale megatrends, som betyder varige og dybdegående forandringer af vores liv. Vi lægger særlig stor vægt på de trends, der vedrører globalisering, urbanisering, klimaforandringer, energiknaphed, vandmangel samt teknologiske fremskridt og digitalisering – de har stor relevans for din daglige arbejdsdag. Og derfor også for os.

Digitaliseringens muligheder

Blandt de nuværende megatrends indtager teknologiske fremskridt og digitalisering er særstatus. Digitaliseringen forandrer kundernes behov, produktionsmetoder, arbejdsforløb og produktionsveje fuldstændig. Den giver nye funktions- og anvendelsesmuligheder, som var utænkelige for blot nogle få år siden. Vi kender digitaliseringens muligheder og udnytter dem til fordel for en lysere og bedre fremtid. Og udvikler os på den måde til branchens digitale pioner. Big Data er digitaliseringens værdifulde råstof, som vi behandler på nyttebringende vis. For at kunne anvende det enorme potentiale af ekstremt hurtigvoksende datamængder optimalt, transformerer vi vores processer i den digitale verden: forudseende, netforbundet og alsidigt. Vi analyserer de relevante data, og bruger dem målrettet. Ud fra den systematiske analyse af de eksisterende data udvikler vi nye forretningsmodeller samt skræddersyede digitale produktegenskaber for vores pumper, anvendelser og serviceydelser.

Vores fordring – klart formuleret

Ved hjælp af den intelligente forbindelse mellem mennesker, produkter, serviceydelser, fabrikker og maskiner udnytter vi digitaliseringen effektivt til skabelse af smarte løsninger. Det er der dagligt rundt regnet 7.400 medarbejdere verden over, der arbejder med. I 16 produktionssteder i mere end 60 datterselskaber i 60 lande. På den måde opstår nye produkter, systemer og serviceydelser, der er forud for deres tid. På den måde gør vi livet lettere for vores kunder – og for fremtiden

Christian Roos

Pioneering for You


Building of the state ministry for urban development and the environment ("Behoerde fuer Stadtentwicklung")

Wilo-løsninger til bygningsteknik

Wilo-løsninger til forvaltning af vandressourcer


Campaign motive Reception from the OEM Positioning campaign 2016/2017

Wilo-OEM Solutions

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Globale referencer