Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter
Produktsammenligning

Hurtig og effektiv imødegåelse af klimaforandringerne

Qingdao view from the sea

Wilo-Energy Solutions - Start energiomstillingen med proaktive effektivitetsforanstaltninger.

Nødvendigheden af en bæredygtig omgang med energiressourcerne er indiskutabel set i lyset af klimaforandringerne. Urbaniseringen i Asien og Afrika og en stræben efter velstand efter vestligt forbillede viser, at rene forsagelsesstrategier ikke er en løsning. Der er i stedet brug for koncepter til afgørende forbedring af energieffektiviteten, da disse netop også kan realiseres på kort sigt.

Økologi – vækstmotoren

Energiomstillingen er en af de største økonomiske og miljøpolitiske udfordringer i de næste årtier. Et land, som har formuleret konkrete mål til opnåelse af energiomstillingen, er Tyskland. Inden 2050 skal ikke blot 80 % af strømforbruget dækkes af vedvarende energi, derudover skal det primære energiforbrug sænkes med 50 % i forhold til 2008.

Hvis det lykkes for os at bevise, at miljøbeskyttelse og økonomisk vækst ikke er modsætninger, vil den tyske model danne skole og styrke og udvide vores verdensøkonomiske betydning.

Reduktion af CO2-udledningen – en global udfordring

Wilo har gennem årtier arbejdet med energieffektivitet. En stor del af de pumper, der bruges verden over, anses for at være teknologisk forældede. Ved at udskifte gamle uregulerede pumper med moderne, højeffektive pumper opnås et enormt sparepotentiale. Udledningen af CO2 vil på verdensplan kunne reduceres vedvarende.

Initiativet for øget rentabilitet og bæredygtighed

Wilo-Energy Solutions er et initiativ, som i endnu højere grad fremmer den proaktive udskiftning af stadig fungerende, men uregulerede pumper med højeffektive pumper fra Wilo. Vi viser ejere af offentlige bygninger samt erhvervs- og industribygninger, anlæg og objekter alle fordele ved en hurtig udskiftning. Ud over fordelene for miljøet har argumenter som f.eks. 80 % lavere energiomkostninger samt fremtids-, forsynings- og hygiejnesikkerhed også stor vægt.

Optimal energieffektivitet ved alle anvendelser

Pumpeteknologi fra Wilo anvendes inden for områderne varme, køling, klima, vandforsyning og spildevandsafledning samt til industrielle formål. Inden for rammerne af Wilo-Energy Solutions præsenterer vi 6 modeller, som tilbyder optimal energieffektivitet til stort set alle anvendelsesformål.

Vores topprodukter:

Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO-Z

Wilo-SiBoost Smart Helix Excel

Wilo-EMU TRE 326

Wilo-Stratos GIGA

Wilo-Stratos GIGA

Ønsker du personlig rådgivning?

Kontakt os venligst

Vi har svar på dine spørgsmål

Er du interesseret i vores produkter og tjenester? Hvis ja, hjælper vi dig gerne!

Uanset om du skal oprette et nyt projekt eller justere service-specifikationer, designe forskellige typer udstyr, rådgive om valg af pumper og koblingsudstyr eller bare hjælpe med hydrauliske og styringsspørgsmål.

Vi kan hjælpe dig! Kontakt venligst vores serviceteam for at aftale en tid.

Find den rette kontaktperson til dit spørgsmål.