Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter

Data Center Cooling med Wilo-pumper - driftssikker og økologisk

En verden uden computer og uden internet kan man ikke længere forestille sig i dag. Google besvarer 64.000 forespørgsler i sekundet. For at få kontrol over denne store mængde spørgsmål har virksomheden gigantiske servere i hele verden, som skal køles døgnet rundt. Med 9.000 m² befinder et af det største og samtidig yngste datacentre sig i Hamina i Finland. Her sørger Wilo-pumper for »at holde hovedet koldt« for serveren – driftssikkert, effektivt og økologisk.

»Google bevarer sin førende position under opbygningen af et grønt internet« [1]. Dette prædikat tildeles internetgiganten af ingen ringere end organisationen Greenpeace. Kølesystemet i et af de nyeste datacentre, som Google har bygget i Hamina i Finland, passer godt ind i denne »grønne farvelære«: For at køle netværket af utallige servere i det store kompleks ned til driftstemperatur er der installeret højeffektive pumper fra Wilo. Ikke fordi de ser grønne ud, men fordi de rent faktisk også er det – lige fra energieffektivitet og driftssikkerhed til lang levetid.

Nr. 1, når det gælder miljøbeskyttelse

Google har under planlægningen og selve byggeriet af datacentret i Finland bevidst valgt en økologisk vej. Ifølge »Clicking Clean«-rapporten, en undersøgelse fra Greenpeace om økobalancen for de 300 største datacentre i verden, er Google også den bedste i branchen, når det kommer til miljøbeskyttelse. Det er koncernens mål, at dens datacentres strømforbrug på længere sigt udelukkende skal dækkes af vedvarende energi. Samtidig skal energieffektiviteten i centrene øges, ikke mindst for den energiintensive køling af serverne.

Løsning – kølevand drevet af Wilo-pumper

Moderne serversystemer er ganske vist i mellemtiden godkendt til ca. 35 °C. Men uden køling ville denne grænse lynhurtigt blive overskredet og alt ville blive lammet.

Datacentres strømforbrug udgjorde i 2011 på verdensplan 684 mia. kWh. For øjeblikket går 22 procent af datacentres energiforbrug til kølingen. Ud over valget af beliggenheden (Hamina har en gennemsnitstemperatur på 2 °C og ligger ved det finske hav) er det først og fremmest de moderne Wilo-pumper »CronoLine-IL«, der påvirker energibehovet til kølingen positivt.

Wilo-pumperne »CronoLine-IL« er installeret horisontalt som inlinere i rørledningsstrækningerne for at sikre de nødvendige kølevandsmængder. Rørdimensionerne for kølekredsløbene ligger fra DN 150 til DN 200. Passende til disse mål er pumpernes pumpehjul dimensioneret til nominelle diametre på 320 eller 270 mm. Den specifikke pumpehjulsgeometri og en strømningsoptimeret belægning bidrager til en høj samlet virkningsgrad. Den hydrauliske virkningsgrad for »Wilo-CronoLine-IL« med den nominelle tilslutningsdiameter DN 150 ligger på over 80 procent, med DN 200-tilslutning godt 70 procent. Motoreffektiviteten ligger omkring 94 procent. Dermed rækker nominelle motoreffekter mellem 30 og 37 kW for transport af den nødvendige volumen til dækning af kølebelastningerne. Yderligere energibesparelser opnås ved den behovstilpassede hastighedsregulering af pumperne ved hjælp af frekvensomformere.

Driftssikker og driftsgunstig

Internettet sover aldrig. Alene antallet på ca. 64.000 søgeforespørgsler, som Google besvarer i sekundet, siger noget om de høje krav, som koncernen må stille til tilgængeligheden for sine datacentre. Dertil kommer vigtige Cloud-tjenester for virksomheder med afdelinger i hele verden, som giver adgang til data døgnet rundt. Ud over computerteknikken i sig selv er kølingen derfor også en afgørende faktor for driftssikkerheden.

Wilo leverer pumpehuse og fremstiller de enkelte komponenter af yderst holdbare materialer, så pumperne driftssikkert kan transportere kølevand til opretholdelse af en så konstant temperatur som muligt. Huset og pumpehjulet i »CronoLine-IL« består for eksempel af slidstærkt støbejern med lamel-/kuglegrafit. For at reducere pumpernes Life Cycle Costs yderligere, består pumpeklokken af et patenteret design. Det sikrer den målrettede afledning af de forholdsmæssigt store mængder kondens, der samler sig på pumpehuset, når der transporteres kolde medier ved høje omgivelsestemperaturer. Det beskytter pumperne mod typiske korrosionsskader. Desuden sørger akseltætninger med høj belastningsevne opbygget af kulgrafit, siliciumkarbid, EPDM og rustfrit stål for lange serviceintervaller.

[1] Rapport "Clicking Clean", april 2014, Greenpeace

[2] Prognose "VNI Complete Forecast Highlights", juli 2016, CISCO

Data og fakta
Projekt Google Data Center
Hamina
Finnland
Afslutning 2016
Installerede produkter Wilo-CronoLine-IL