Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter

Behovstilpasset styring af pumper ved hjælp af bygningsstyringsteknik (BMS)

De fire VM-titler har i generationer igen og igen vakt euforiske minder hos tyske fodboldfans. Hvordan det hele gik til samt en stor mængde andre underholdende historier kan man få på det tyske fodboldmuseum i Dortmund. En »Action Arena«, et eventområde samt gastronomi fuldender i ordets egentlige forstand selve oplevelsen »fodbold«. Men det multifunktionelle koncept stiller i lige så høj grad også særlige krav til luftkonditioneringen. For at gæsterne kan opleve den optimale behagelige temperatur overalt er der blevet implementeret en »ny taktik« for luftkonditionering. Dette omfatter Wilo-pumper, som styres af bygningsstyringsteknikken og tilfører varme eller køling efter behov.

Multifunktionsarena med kølekassetter i loftet

Udnyt hele »banens bredde«

Kravene til luftkonditionering - fordelingen af varme og køling - kunne ikke være større.

En flere meter høj glasfacade med multimedieelementer giver f.eks. de besøgende det første indblik i verdenen omkring tysk fodbold – og må derfor ikke dugge til.

Spektret for flader og rumligheder er rigt nuanceret. I multifunktionsarenaen i kælderetagen kan fans afprøve de nyvundne erfaringer direkte på banen og rigtigt få sved på panden, hvis området ikke er behageligt luftkonditioneret.

Mens de besøgende slentrer hyggeligt afsted på museumsplanet, danner en ekstra etage den stemningsfulde ramme for events og galla – lige fra stilfulde middagsselskaber til fester. Forskellige gastronomiområder sørger for det sportslige-kulinariske højdepunkt, hvor man kan slappe af og holde pause.

Varme- og kølefordelingens »spillesystem«

For altid at kunne sikre optimale klimaforhold for disse meget forskellige aktiviteter, spilles der på hele »banen« for de tekniske muligheder. Energi til opvarmning leveres af fjernvarmetilslutningen på 400 kW. Køling skabes af to vandkølere med 300 kW ydelse hver. For at kunne arbejde så energibesparende som muligt er de forbundet med et frikølingssystem med direkte fordampning. Desuden arbejder det indelufttekniske anlæg med adiabatisk køling. Fordelingen af varme og køling sker med forskellige systemer tilpasset udnyttelsens type og krav: via ventilationen, suppleret af fladetemperering, konvektorer i gulvet eller radiatorer.

Museumsplan med mange interessante rekvisitter og multimedie-præsentationer

Ved hjælp af BMS har man altid overblik over pumperne, som til forskellige luftkonditioneringsscenarier kan styres med få klik.

Bygningsstyringsteknik giver mulighed for en »fleksibel taktik«

Overordnet styres alle varme- og kølekredse ved hjælp af bygningsstyringsteknikken (BMS). Den regulerer også cirkulationspumperne (»Wilo-Stratos«, nom. tilslutningsbredde DN 65) temperatur- og tidsafhængigt for hver fordeling. Således sikres en tilstrækkelig, men økonomisk samt en rettidig, men ikke unødig temperaturopretholdelse i de enkelte bygningsdele.

Udstillingsarealerne på første og anden etage opvarmes/afkøles ved hjælp af ventilationen. I foyeren er der installeret konvektorer i gulvet. De afgiver varm luft langs de høje glasflader. Dermed undgås de kolde luftstrømme, der i den kolde årstid vil kunne lægge sig der, og ruderne forhindres i at dugge. I multifunktionsarenaen er der desuden anbragt et gulvvarmeanlæg, som også anvendes til passiv køling. For her kan der både afholdes stilfulde gallafester og enhver form for »Action«, når der er opbygget en fodboldbane. Og mens de store glaselementer om sommeren giver en tilsvarende varmetilførsel, er der som supplement til den kølede lufttilførsel til afdækningen af spidsbelastninger anbragt kølekassetter i loftet. De tilstødende lokaler opvarmes derimod ved hjælp af konventionelle radiatorer. Alt efter temperaturniveau tilfører Wilo-pumperne på samme måde de enkelte varme- og kølekredse den nødvendige energimængde efter behov.

For den tekniske leder af det tyske fodboldmuseum, ingeniør Andreas Heine, er pumpernes integration i BMS‹en i den forbindelse af afgørende betydning: Varme- og kølekravet kører både udetemperaturstyret samt tidsstyret i forhold til museets almindelige åbningstider. Afholdes der særlige arrangementer, afgives der fra denne procedure. Og dette sker takket være BMS med et enkelt klik eller tryk: Allerede i teknikcentralen kan varme/køle-anlægget styres med anlægsskemaer ved hjælp af touchskærm. Ved hjælp af BMS‹en som kontorarbejdsplads skal temperaturer og tider desuden indstilles pr. udnyttelsesenhed. Finder der for eksempel et aftenarrangement sted i eventområdet, noteres aftalen i BMS‹ens kalender sammen med det ønskede temperaturniveau for dette tidspunkt. Fremløbstider til nøjagtig opnåelse af den valgte indetemperatur finder BMS‹en automatisk afhængigt af udetemperaturen. Indgrebet kan dog til enhver tid også udføres manuelt. Bygningsdele, som ikke anvendes til events uden for åbningstiderne, lukkes ned til det normale, energibesparende temperaturniveau.

Ingeniør Andreas Heine, teknisk leder af det tyske fodboldsmuseum

Hurtig omstillingscyklus med Wilo-pumpeteknologi

21 højeffektive Wilo-pumper yder et væsentligt bidrag til begrænsningen af det primære energibehov - 15 cirkulationspumper til varmeforsyningen og 6 til kølefordelingen. Vådløber-cirkulationspumperne i serien »Wilo-Stratos« (se kassen) har et energieffektivitetsindeks på ≤ 0,20. Det er p.t. benchmark for Ecodesign-direktivet (ErP). Desuden udnytter pumperne fuldt ud besparelsespotentialet for de trinløst regulerbare EC-motorer ved hjælp af den såkaldte »Q-Limit«. Denne limit begrænser flowet i hver fordelingskreds til en indstillelig værdi mellem 25 og 90 procent af den maksimale gennemstrømningsmængde. Opnås den forhåndsindstillede værdi, regulerer pumpen på pumpekurven langs denne begrænsning. Derved kan flowene hurtigt tilpasses efter behov og ineffektive varme- eller kølescenarier på længere sigt undgås.

»Wilo-Stratos« med DN 65 i 21 varme- og kølekredse

Wilo-Stratos: Cirkulationspumpe med EC-motor perfekt ved energiforbrug og kommunikation

Vådløberpumpen »Wilo-Stratos« er udviklet til anvendelse i varmtvandssystemer, klimaanlæg og lukkede kølekredsløb. Energieffektivitetsindekset (EEI) ligger for enkeltpumpen ved ≤ 0,20. Med den forhåndsindstillelige begrænsning af flowet (Q-Limit-funktion) er effektivitetsstigende driftstilpasninger mulige.

I alt kan pumpen indstilles til fire driftstyper:

  • Reguleringsdrift (n=constant)
  • Δp-c for konstant differenstryk
  • Δp-v for variabelt differenstryk
  • Δp-T for temperaturstyret differenstryk

Her udfolder EC-motoren alle sine fordele ved en trinløs regulering. Hertil kommer muligheden for styring ved hjælp af en bygningsstyringsteknik. »Wilo-Stratos« kan udstyres med interfacene Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Off, Ext. Min., SBM, Ext. Off/SBM. De hydrauliske tilslutninger går fra DN 32 til DN 100, det nominelle tryk fra 6/10 bar og 16 bar som specialløsning.

læs mere
Projekt Deutsches Fußballmuseum
Dortmund
Deutschland
Afslutning 2015
Installerde produkter Wilo-Stratos