Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Wilo-Stratos MAXO-D | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-D

Et spring ind i fremtidens verden

Dine fordele
Wilo-Stratos MAXO-D

Et spring ind i fremtidens verden

Større effektivitet, konnektivitet og komfort end nogensinde før – Wilo-Stratos MAXO og Wilo-Stratos MAXO-D er fremtidens pumpeteknologi. Verdens første smart-pumpe* gør allerede i dag livet lettere med fremtidens innovationer.Dine fordele

 • Intuitiv betjening ved hjælp af brugerstyrede indstillinger med indstillingsassistenten og ved hjælp af en kombination af nyt display og betjeningsknap med grøn-knap-teknologi.
 • Maksimal energieffektivitet i kraft af samspillet mellem optimerede og innovative energibesparende funktioner (f.eks. No-Flow Stop).
 • Optimal systemeffektivitet i kraft af nye og innovative intelligente reguleringsfunktioner som f.eks. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. og ΔT-const.
 • Topmoderne kommunikationsgrænseflader (f.eks. Bluetooth) til tilslutning af mobilt terminaludstyr samt direkte pumpeforbindelse til multipumpestyring via Wilo Net.
 • Maksimal komfort ved den elektriske tilslutning i kraft af den store og overskuelige terminalboks samt den optimerede Wilo-Connector.
Seriebeskrivelse
Wilo-Stratos MAXO-D

Konstruktion

Dobbelt vådløbercirkulations-smart-pumpe med gevind- eller flangeforbindelse, EC-motor med integreret elektronisk ydelsestilpasning.

Anvendelse

Alle typer varmtvandssystemer, klimaanlæg, lukkede kølekredsløb og industrielle cirkulationsanlæg

Udstyr / funktion

Anvendelsesområder

Via en præcis indstilling af reguleringstypen for den anlægsspecifikke anvendelse (f.eks. radiator, gulvvarme eller loftskøling) giver pumpen mulighed for drift med maksimal anlægseffektivitet.

 • Opvarmning
 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Loftsvarme
 • Luftopvarmer
 • Hydraulisk shunt
 • Varmeveksler

Køling

 • Loftskøling
 • Gulvkøling
 • Luft-klima-udstyr
 • Hydraulisk shunt
 • Varmeveksler

Kombineret opvarmning og køling

 • Automatisk omstilling

Alt efter valgt anvendelse står følgende reguleringstyper til rådighed:

Reguleringstyper

 • Konstant hastighed (reguleringsdrift)
 • Δp-c for konstant differenstryk
 • Δp-v for variabelt differenstryk
 • Dynamic Adapt plus til kontinuerlig (dynamisk) tilpasning af pumpeydelsen til aktuelt behov
 • T-const. til konstant temperaturregulering
 • ΔT-const. for konstant differenstemperaturregulering
 • Konstant Q for konstant flowregulering
 • Multi-Flow Adaptation: Beregning af sumgennemstrømningsvolumen via forsyningspumpen for behovsstyret forsyning af sekundærpumper i varmekredsfordelere
 • Brugerdefineret PID-regulering

Valgfrie funktioner

 • Q-Limitmax. til begrænsning af det maksimale flow
 • Q-Limitmin. til begrænsning af det minimale flow
 • No-Flow Stop (nul-gennemstrømning-frakobling)
 • Automatisk natsænkning (version "-R7": ikke mulig, dog mulig med Stratos MAXO temperaturføler)
 • Regulering af "værste punkt" (Δp-c styring med ekstern faktisk værdi-føler)
 • Termisk desinfektionsregistrering (Stratos MAXO-Z)
 • Δp-v-pumpekurvens variable stejlhed

Manuelle indstillinger

 • Valg af anvendelsesområde i indstillingsassistenten
 • Indstilling af de dertilhørende driftsparametre
 • Nominelt driftspunkt: direkte indtastning af det beregnede driftspunkt ved Δp-v
 • Statusvisning
 • Indstilling og nulstilling af energimængdetælling (varme og kulde)
 • Pumpens udluftningsfunktion
 • Tastaturlås til spærring af indstillingerne
 • Funktion til nulstilling tilbage til fabriksindstilling eller til gemte retableringsposter (parametre)
 • Parametrering af analogindgange
 • Parametrering af binærindgange
 • Parametrering af relæudgange
 • Dobbeltpumpefunktion (ved 2 enkeltpumper, der skal bruges som dobbeltpumpe)

Automatiske funktioner

 • Behovsoptimeret ydelsestilpasning for energieffektiv drift afhængigt af driftstypen
 • Registrering af natsænkning (version "-R7": ikke mulig, dog mulig med Stratos MAXO temperaturføler)
 • Frakobling ved registrering af nul-gennemstrømning (No-Flow Stop)
 • Blød start
 • Automatiske fejlafhjælpningsrutiner (f.eks. antiblokeringsfunktion)
 • Omstilling mellem varme-/kølefunktion (version "-R7": automatisk omstilling ikke mulig, dog mulig med Stratos MAXO temperaturføler)
 • Fuldt motorværn med integreret udløsningselektronik

Eksterne styreindgange og deres funktioner

2x analogindgang:

 • Signaltyper: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Anvendelser: Fjernstyring af den nominelle værdi for alle reguleringstyper (undtagen Multi-Flow Adaptation), følerindgange til temperatur, differenstryk eller fri føler i brugerdefineret PID-drift

2x digitalindgang:

 • Til potentialefri styreudgange eller afbrydere
 • Parametrerbare funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUEL (BMS-FRA)
  • Lås
  • Omstilling mellem opvarmning og køling

Wilo Net til dobbeltpumpestyring af 2 enkeltpumper, indbyrdes kommunikation mellem flere pumper og pumpefjernstyring via gateway

Signal- og displayfunktioner

 • Displaystatus driftsvisning:
  • Nominel værdi
  • Faktisk løftehøjde
  • Faktisk gennemstrømningsvolumen
  • Effektforbrug
  • Elektrisk forbrug
  • Temperaturer (version "-R7": faktisk medietemperatur mulig med Stratos MAXO temperaturføler)
 • Statusvisning LED: Fejlfri drift (grøn LED), pumpekommunikation (blå LED)
 • Displaystatus visning af fejl (displayfarve rød):
  • Fejlkoder og fejlbeskrivelse i fuld tekst
  • Frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus visning af advarsel (displayfarve gul):
  • Advarselskoder og tekstbeskrivelse af advarslen
  • Frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus procesvisning (displayfarve blå):
  • Pumpeudluftning
  • Opdateringsforløb
 • Displaystatus BMS-kommunikation (displayfarve blå):
  • Sammenfatning af de aktive BMS-parametre (baudrate, adresse,...)
 • Kombinationsfejlsignal SSM (potentialefri skiftekontakt)
 • Samledriftsignal SBM (potentialefri lukkekontakt)

Dataudveksling

 • Bluetooth interface til trådløs dataudveksling samt fjernbetjening af pumpen med smartphone eller tablet.
 • Fjernovervågning af pumpen via internettet ved hjælp af Wilo-Smart Gateway.
 • Digitalt interface Modbus TCP til tilslutning til bygningsautomatisering (muligt med Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokol)).
 • Serielt, digitalt interface Modbus RTU til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-systemet RS485 (muligt med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Digitalt interface BACnet IP til tilslutning til bygningsautomatisering (muligt med Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokol)).
 • Serielt, digitalt interface BACnet MS/TP til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RS485 (muligt med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Serielt, digitalt interface LON til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-systemet LONWorks (muligt med Wilo-CIF-modul LON).
 • Serielt, digitalt interface CANopen til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system CANopen (muligt med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Serielt, digitalt interface PLR til tilslutning til bygningsautomatisering via firmaspecifikke koblingsmoduler (muligt med Wilo-CIF-modul PLR).

Dobbeltpumpestyring (dobbeltpumpe eller 2 x enkeltpumpe)

 • Hoved-/reservedrift (automatisk fejlomskift/tidsaktiveret pumpeskift)
 • Paralleldrift (effektivitetsoptimeret spidsbelastningstilkobling og -frakobling)

Udstyr

 • Ved flangepumper: Flangeudførelser
  • Standardudførelse til pumper DN 32 til DN 65: Kombiflange PN 6/10 (flange PN 16 iht. EN 1092-2) til modflangerne PN 6 og PN 16
  • Standardudførelse til pumper DN 80 / DN 100: Flange PN 6 (størrelse PN 16 iht. EN 1092-2) til modflange PN 6
  • Specialudførelse til pumper DN 32 til DN 100: Flange PN 16 (iht. EN 1092-2) til modflange PN 16
 • Et stort antal integrerede kommunikationsgrænseflader og valgfrit CIF-modul-slot
 • 5 kabelindføringer til tilslutning af kommunikationsgrænsefladerne
 • Bluetooth-grænseflade
 • Højtopløseligt grafikdisplay med grøn knap og 2 taster
 • Brugervenlig terminalboks
 • Integreret temperaturføler (version "-R7": uden)
 • Elektrisk kvikkobling med optimeret Wilo-Connector til spændingsforsyningen

Typekode

Eksempel:

Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8

Stratos MAXO

Højeffektiv pumpe (flangepumpe), elektronisk styret

D

Dobbeltpumpe

40/

Nominel tilslutningsdiameter

0,5-8

Nominelt løftehøjdeområde [m]

-R7

uden integreret Stratos MAXO temperaturføler

Tekniske data

 • Tilladt temperaturområde -10 °C til +110 °C, -10 °C til +90 °C (version "-R7")
 • Nettilslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklasse IPX4D
 • Gevindtilslutning DN 30 (Rp 11/4)
 • Flangeforbindelse DN 32 til DN 80
 • Maks. driftstryk standardversion: 6/10 bar hhv. 6 bar (specialversion: 10 bar eller 16 bar)
 • Isoleringsklasse: F
 • Afgivet interferens iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012 / bolig (C1)
 • Interferensimmunitet iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012/industrielt miljø (C2)

Materialer

 • Pumpehus: Støbejern med katodisk elektroforetisk lakering
 • Aksel: Rustfrit stål
 • Leje: Kul
 • Pumpehjul: Kunststof

Konstruktion

 • Dobbelt Smart vådløbercirkulationspumpe med EC-motor og integreret elektronisk ydelsestilpasning
 • Grøn knap-teknologi og grafisk display
 • Motorværn med udløserelektronik
 • Stikforbindelse til funktionsudvidelsen med valgfrie CIF-moduler til bygningsautomatisering
 • Pumpehjul med tredimensionalt krummede skovle og kunststofhylster af kulfiberkompositmateriale

Leveringstilstand

 • Pumpe
 • 2x optimeret Wilo-Connector
 • 4x kabelforskruning M16 x 1,5
 • Skiver til flangeskruer (ved nominelle tilslutningsdiametre DN 32 - DN 65)
 • tætninger ved gevindtilslutning
 • Monterings- og driftsvejledning
Downloads

Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2172323
Udgave 2018-11
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 2848
PDF (20 MB)

Wilo-Stratos MAXO-R7

Artikelnummer 2217836
Udgave 2021-11
Sideformat 148.2 x 209.9 mm
Sidetal 168
PDF (737 KB)

Monterings- og driftsvejledning (digital)

Wilo-Stratos MAXO

HTML (37 MB)

Certificeringshæfte

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 40
PDF (6 MB)

Certifikat REACH (dokumenter)

REACH regulation

Udgave 2021-10
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 2
PDF (162 KB)

Release Notes Software

Release Notes Stratos MAXO

Artikelnummer 2212705
Udgave 2021-04
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 60
PDF (4 MB)

Certifikat

Sammenfatning af lithiumbatteritest

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 1
PDF (179 KB)

Sammenfatning af lithiumbatteritest/UN38.3

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 1
PDF (179 KB)
Produktliste
Antal søgeresultater: 60
180 … 360 mm
[60]
ProduktbetegnelseVVS-nummerRørtilslutningEnergieffektivitetsindeks (EEI)Indbygningsmål l0Maks. driftstryk PNNettilslutningVægt brutto ca. mAntal pr. palleArtikelnummer
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 10
3,81242E008
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2164645
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10
3,81242E008
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2164646
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10-R7
-
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2217903
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN10-R7
-
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2217904
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 16
-
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2186289
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 16
-
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2186290
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 6/10
3,81242E008
DN 32
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2164647
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 6/10
3,81242E008
DN 32
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2164648
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 6/10
3,81242E008
DN 40
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2164649
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 6/10
3,81242E008
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2164650
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 6/10
3,81242E008
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2164651
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 6/10
3,812421E008
DN 50
0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2164652
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 6/10
3,812421E008
DN 50
0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164653
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 6/10
3,812421E008
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164654
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 6/10
3,812421E008
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164655
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 6/10
3,812421E008
DN 50
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2164656
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 6/10
3,812421E008
DN 65
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2164657
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10
3,812421E008
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2164658
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 6/10
3,812421E008
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2164659
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 6
3,812421E008
DN 80
0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2164660
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 10
3,812421E008
DN 80
0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2164661
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 6
3,812421E008
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164662
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 10
3,812421E008
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164663
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 6
3,812421E008
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164664
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 10
3,812421E008
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164665
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN6/10-R7
-
DN 32
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2217973
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN6/10-R7
-
DN 32
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2217974
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10-R7
-
DN 40
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2217975
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10-R7
-
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217976
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7
-
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217977
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10-R7
-
DN 50
0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2217978
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10-R7
-
DN 50
0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217979
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10-R7
-
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217980
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10-R7
-
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217981
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10-R7
-
DN 50
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217982
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN6/10-R7
-
DN 65
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2217983
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10-R7
-
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2217984
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10-R7
-
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217985
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6-R7
-
DN 80
0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217986
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10-R7
-
DN 80
0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217987
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6-R7
-
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217988
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10-R7
-
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217989
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN6-R7
-
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217990
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10-R7
-
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217991
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 16
-
DN 32
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2186291
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 16
-
DN 32
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2186292
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16
-
DN 40
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2186293
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 16
-
DN 40
0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186294
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 16
-
DN 40
0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186295
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 16
-
DN 50
0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2186296