Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter
Produktsammenligning
Wilo-Stratos MAXO-D | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-D

Et spring ind i fremtidens verden

Dine fordele
Wilo-Stratos MAXO-D

Et spring ind i fremtidens verden

Større effektivitet, konnektivitet og komfort end nogensinde før – Wilo-Stratos MAXO og Wilo-Stratos MAXO-D er fremtidens pumpeteknologi. Verdens første smart-pumpe* gør allerede i dag livet lettere med fremtidens innovationer.Dine fordele

 • Intuitiv betjening ved hjælp af brugerstyrede indstillinger med indstillingsassistenten og ved hjælp af en kombination af nyt display og betjeningsknap med grøn-knap-teknologi.
 • Maksimal energieffektivitet i kraft af samspillet mellem optimerede og innovative energibesparende funktioner (f.eks. No-Flow Stop).
 • Optimal systemeffektivitet i kraft af nye og innovative intelligente reguleringsfunktioner som f.eks. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. og ΔT-const.
 • Topmoderne kommunikationsgrænseflader (f.eks. Bluetooth) til tilslutning af mobilt terminaludstyr samt direkte pumpeforbindelse til multipumpestyring via Wilo Net.
 • Maksimal komfort ved den elektriske tilslutning i kraft af den store og overskuelige terminalboks samt den optimerede Wilo-Connector.
Seriebeskrivelse
Wilo-Stratos MAXO-D

Konstruktion

Dobbelt vådløbercirkulations-smart-pumpe med gevind- eller flangeforbindelse, EC-motor med integreret elektronisk ydelsestilpasning.

Anvendelse

Alle typer varmtvandssystemer, klimaanlæg, lukkede kølekredsløb og industrielle cirkulationsanlæg

Udstyr / funktion

Anvendelsesområder

Via en præcis indstilling af reguleringstypen for den anlægsspecifikke anvendelse (f.eks. radiator, gulvvarme eller loftskøling) giver pumpen mulighed for drift med maksimal anlægseffektivitet.

Opvarmning

 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Loftsvarme
 • Luftopvarmer
 • Betonkerneopvarmning*
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstrykløs fordeler*
 • Bufferbeholder opvarmning*
 • Varmeveksler
 • Varmekildekreds (varmepumpe)*
 • Fjernvarmekreds*

Køling

 • Loftskøling
 • Gulvkøling
 • Luft-klima-udstyr
 • Betonkernekøling*
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstrykløs fordeler*
 • Bufferbeholder køling*
 • Varmeveksler
 • Returkølekredsløb*
 • Fjernkølekredsløb*

(* Systemtype tilgængelig fra SW≥01.05.10.00)

Kombineret opvarmning og køling

 • Automatisk omstilling (version "-R7": ikke mulig, dog mulig med Stratos MAXO temperaturføler)

Alt efter valgt anvendelse står følgende reguleringstyper til rådighed:

Reguleringstyper

 • Konstant hastighed (reguleringsdrift)
 • Δp-c for konstant differenstryk
 • Δp-v for variabelt differenstryk
 • Dynamic Adapt plus til kontinuerlig (dynamisk) tilpasning af pumpeydelsen til aktuelt behov
 • T-const. til konstant temperaturregulering
 • ΔT-const. for konstant differenstemperaturregulering
 • Konstant Q for konstant flowregulering
 • Multi-Flow Adaptation: Beregning af sumgennemstrømningsvolumen via forsyningspumpen for behovsstyret forsyning af sekundærpumper i varmekredsfordelere
 • Brugerdefineret PID-regulering

Valgfrie funktioner

 • Q-Limitmax. til begrænsning af det maksimale flow
 • Q-Limitmin. til begrænsning af det minimale flow
 • No-Flow Stop (nul-gennemstrømning-frakobling)
 • Automatisk natsænkning (version "-R7": ikke mulig, dog mulig med Stratos MAXO temperaturføler
 • Regulering af "værste punkt" (Δp-c styring med ekstern faktisk værdi-føler)
 • Termisk desinfektionsregistrering (Stratos MAXO-Z)
 • Δp-v-pumpekurvens variable stejlhed

Manuelle indstillinger

 • Valg af anvendelsesområde i indstillingsassistenten
 • Indstilling af de dertilhørende driftsparametre
 • Nominelt driftspunkt: direkte indtastning af det beregnede driftspunkt ved Δp-v
 • Statusvisning
 • Indstilling og nulstilling af energimængdetælling (varme og kulde)
 • Pumpens udluftningsfunktion
 • Tastaturlås til spærring af indstillingerne
 • Funktion til nulstilling tilbage til fabriksindstilling eller til gemte retableringsposter (parametre)
 • Parametrering af analogindgange
 • Parametrering af binærindgange
 • Parametrering af relæudgange
 • Dobbeltpumpefunktion (ved 2 enkeltpumper, der skal bruges som dobbeltpumpe)

Automatiske funktioner

 • Behovsoptimeret ydelsestilpasning for energieffektiv drift afhængigt af driftstypen
 • Registrering af natsænkning (version "-R7": ikke mulig, dog mulig med Stratos MAXO temperaturføler
 • Frakobling ved registrering af nul-gennemstrømning (No-Flow Stop)
 • Blød start
 • Automatiske fejlafhjælpningsrutiner (f.eks. antiblokeringsfunktion)
 • Omstilling mellem varme-/kølefunktion (version "-R7": automatisk omstilling ikke mulig, dog mulig med Stratos MAXO temperaturføler)
 • Fuldt motorværn med integreret udløsningselektronik

Eksterne styreindgange og deres funktioner

2x analogindgang:

 • Signaltyper: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Anvendelser: Fjernstyring af den nominelle værdi for alle reguleringstyper (undtagen Multi-Flow Adaptation), følerindgange til temperatur, differenstryk eller fri føler i brugerdefineret PID-drift

2x digitalindgang:

 • Til potentialefri styreudgange eller afbrydere
 • Parametrerbare funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUEL (BMS-FRA)
  • Lås
  • Omstilling mellem opvarmning og køling

Wilo Net til dobbeltpumpestyring af 2 enkeltpumper, indbyrdes kommunikation mellem flere pumper og pumpefjernstyring via gateway

Signal- og displayfunktioner

 • Displaystatus driftsvisning:
  • Nominel værdi
  • Faktisk løftehøjde
  • Faktisk gennemstrømningsvolumen
  • Effektforbrug
  • Elektrisk forbrug
  • Temperaturer (version "-R7": faktisk medietemperatur mulig med Stratos MAXO temperaturføler)
 • Statusvisning LED: Fejlfri drift (grøn LED), pumpekommunikation (blå LED)
 • Displaystatus visning af fejl (displayfarve rød):
  • Fejlkoder og fejlbeskrivelse i fuld tekst
  • Frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus visning af advarsel (displayfarve gul):
  • Advarselskoder og tekstbeskrivelse af advarslen
  • Frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus procesvisning (displayfarve blå):
  • Pumpeudluftning
  • Opdateringsforløb
 • Displaystatus BMS-kommunikation (displayfarve blå):
  • Sammenfatning af de aktive BMS-parametre (baudrate, adresse,...)
 • Kombinationsfejlsignal SSM (potentialefri skiftekontakt)
 • Samledriftsignal SBM (potentialefri lukkekontakt)

Dataudveksling

 • Bluetooth interface til trådløs dataudveksling samt fjernbetjening af pumpen med smartphone eller tablet.
 • Fjernovervågning af pumpen med WiloCare.
 • Digitalt interface Modbus TCP til tilslutning til bygningsautomatisering (muligt med Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokol)).
 • Serielt, digitalt interface Modbus RTU til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-systemet RS485 (muligt med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Digitalt interface BACnet IP til tilslutning til bygningsautomatisering (muligt med Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokol)).
 • Serielt, digitalt interface BACnet MS/TP til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RS485 (muligt med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Serielt, digitalt interface LON til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-systemet LONWorks (muligt med Wilo-CIF-modul LON).
 • Serielt, digitalt interface CANopen til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system CANopen (muligt med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Serielt, digitalt interface PLR til tilslutning til bygningsautomatisering via firmaspecifikke koblingsmoduler (muligt med Wilo-CIF-modul PLR).

Dobbeltpumpestyring (dobbeltpumpe eller 2 x enkeltpumpe)

 • Hoved-/reservedrift (automatisk fejlomskift/tidsaktiveret pumpeskift)
 • Paralleldrift (effektivitetsoptimeret spidsbelastningstilkobling og -frakobling)

Udstyr

 • Ved flangepumper: Flangeudførelser
  • Standardudførelse til pumper DN 32 til DN 65: Kombiflange PN 6/10 (flange PN 16 iht. EN 1092-2) til modflangerne PN 6 og PN 16
  • Standardudførelse til pumper DN 80 / DN 100: Flange PN 6 (størrelse PN 16 iht. EN 1092-2) til modflange PN 6
  • Specialudførelse til pumper DN 32 til DN 100: Flange PN 16 (iht. EN 1092-2) til modflange PN 16
 • Et stort antal integrerede kommunikationsgrænseflader og valgfrit CIF-modul-slot
 • 5 kabelindføringer til tilslutning af kommunikationsgrænsefladerne
 • Bluetooth-grænseflade
 • Højtopløseligt grafikdisplay med grøn knap og 2 taster
 • Brugervenlig terminalboks
 • Integreret temperaturføler (version "-R7": uden)
 • Elektrisk kvikkobling med optimeret Wilo-Connector til spændingsforsyningen

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • 2x optimeret Wilo-Connector
 • 4x kabelforskruning M16 x 1,5
 • tætninger ved gevindtilslutning
 • Skiver til flangeskruer (ved nominelle tilslutningsdiametre DN 32 - DN 65)
 • Monterings- og driftsvejledning

Typekode

Eksempel:

Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8

Stratos MAXO

Højeffektiv pumpe (flangepumpe), elektronisk styret

D

Dobbeltpumpe

40/

Nominel tilslutningsdiameter

0,5-8

Nominelt løftehøjdeområde [m]

-R7

uden integreret Stratos MAXO temperaturføler

-P1

Version uden malingshæmmende stoffer

Tekniske data

 • Tilladt temperaturområde -10 °C til +110 °C, -10 °C til +90 °C (version "-R7")
 • Nettilslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklasse IPX4D
 • Gevindtilslutning DN 30 (Rp 11/4)
 • Flangeforbindelse DN 32 til DN 80
 • Maks. driftstryk standardversion: 6/10 bar hhv. 6 bar (specialversion: 10 bar eller 16 bar)
 • Isoleringsklasse: F
 • Afgivet interferens iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012 / bolig (C1)
 • Interferensimmunitet iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012/industrielt miljø (C2)
 • Gennemstrømningsvolumen maks. Q: 112 m³/h
 • Løftehøjde maks. H: 16 m

Materialer

 • Leje: Kulgrafit
 • Pumpehjul: PPS-GF40
 • Pumpehus: Støbejern
 • Aksel: 1.4028, DLC-belagt

Konstruktion

 • Dobbelt Smart vådløbercirkulationspumpe med EC-motor og integreret elektronisk ydelsestilpasning
 • Grøn knap-teknologi og grafisk display
 • Motorværn med udløserelektronik
 • Stikforbindelse til funktionsudvidelsen med valgfrie CIF-moduler til bygningsautomatisering
 • Pumpehjul med tredimensionalt krummede skovle og kunststofhylster af kulfiberkompositmateriale
Dokumenter

Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Stratos MAXO-R7

Artikelnummer 2217836
Udgave 2021-11
Sidetal 168
Sprog bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2226401
Udgave 2023-02
Sidetal 272
Sprog de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2226400
Udgave 2023-02
Sidetal 60
Sprog da
PDF (4 MB)

Planlægningshåndbog

Stratos MAXO Consulting Guide

Udgave 2019
Sidetal 58
Sprog en
PDF (8 MB)

Certificeringshæfte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Artikelnummer 2209011
Udgave 2022-11
Sidetal 72
Sprog sprogneutral
PDF (28 MB)

Release Notes Software

Release Notes Stratos MAXO

Artikelnummer 2212705
Udgave 2021-04
Sidetal 60
Sprog bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)

CE

CE 2156068-07

Sidetal 6
Sprog sprogneutral
PDF (287 KB)
Produktvalg
Antal søgeresultater: 39
180 … 360 mm
[39]
6.202 … 16.62 m
[36]
13.73 … 112.5 m³/h
[39]
ProduktbetegnelseVVS-nummerRørtilslutningEnergieffektivitetsindeks (EEI)Indbygningsmål l0Maks. driftstryk PNNettilslutningVægt brutto ca. mAntal pr. palleArtikelnummerPris (uden moms)
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10-R7
381242327
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2217903
DKK 20.265,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2186289
DKK 27.130,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN10-R7
381242329
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2217904
DKK 24.610,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2186290
DKK 31.840,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN6/10-R7
-
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2217973
DKK 25.650,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 16
-
DN 32
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2186291
DKK 30.755,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN6/10-R7
-
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2217974
DKK 35.695,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 16
-
DN 32
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2186292
DKK 44.350,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10-R7
-
DN 40
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2217975
DKK 37.325,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16
-
DN 40
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2186293
DKK 46.635,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10-R7
-
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217976
DKK 44.185,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 16
-
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186294
DKK 54.035,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7
-
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217977
DKK 60.705,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 16
-
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186295
DKK 71.870,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10-R7
-
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2217978
DKK 42.040,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 16
-
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2186296
DKK 51.715,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10-R7
-
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217979
DKK 48.355,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 16
-
DN 50
≤0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186297
DKK 58.520,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10-R7
-
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217980
DKK 54.600,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 16
-
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186298
DKK 65.265,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10-R7
-
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217981
DKK 58.260,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 16
-
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186299
DKK 69.220,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10-R7
-
DN 50
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217982
DKK 79.055,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 16
-
DN 50
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186300
DKK 91.670,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN6/10-R7
-
DN 65
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2217983
DKK 51.260,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 16
-
DN 65
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2186301
DKK 62.270,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10-R7
-
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2217984
DKK 66.505,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16
-
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2186302
DKK 78.720,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10-R7
-
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217985
DKK 80.815,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16
-
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186303
DKK 94.175,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6-R7
-
DN 80
≤0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217986
DKK 69.195,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10-R7
-
DN 80
≤0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217987
DKK 73.685,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 16
-
DN 80
≤0,18
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2186304
DKK 86.480,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6-R7
-
DN 80
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217988
DKK 88.285,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10-R7
-
DN 80
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217989
DKK 92.730,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 16
-
DN 80
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2186305
DKK 107.060,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN6-R7
-
DN 80
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217990
DKK 105.905,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10-R7
-
DN 80
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217991
DKK 110.390,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 16
-
DN 80
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2186306
DKK 126.095,-