Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Σύγκριση προϊόντων

Ο σιδηροδρομικός σταθμός «Praterstern» με περίπου 100.000 επιβάτες ημερησίως αποτελεί έναν ιδιαίτερα πολυσύχναστο κόμβο μεταφορών. (Φωτογραφία: ÖBB/Robert Deopito)

Ο βιενέζικος σιδηροδρομικός σταθμός Nordbahnhof βασίζεται στον online έλεγχο των μονάδων ανύψωσης λυμάτων

Με περίπου 25.000 ακίνητα, 5.000 κτίρια και πάνω από 1.000 σταθμούς και στάσεις, η υπηρεσία αυστριακών σιδηροδρόμων (ÖBB) ανήκει στους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων του αλπικού κράτους. Περίπου 760 ειδικευμένοι τεχνικοί διατηρούν τα έργα υποδομής σε ετοιμότητα για λειτουργία επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Για την υποστήριξη κατά τη διασφάλιση της νευραλγικής διάθεσης λυμάτων στους σταθμούς φροντίζουν διαδικτυακά σέρβις, τα οποία λειτουργούν με επιτυχία στο βιενέζικο σιδηροδρομικό σταθμό του Nordbahnhof, «Praterstern». Τόσο οι αντλίες όσο και η υποδομή διασύνδεσης προέρχονται από την Wilo. Το συγκρότημα, που ανακαινίστηκε πλήρως το 2008, προσφέρει στους επιβάτες μια άνετη ατμόσφαιρα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ακόμα κι οι υποδοµές υγιεινής. Για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής αποτελεσματικότητας, ασφάλειας λειτουργίας και απόδοσης, η ÖBB αποφάσισε να εγκαταστήσει μια νέα μονάδα ανύψωσης λυμάτων «EMUport» της Wilo.

Τουαλέτες σιδηροδρομικών σταθμών - μια ιδιαίτερη πρόκληση

«Τα συστήματα πρόσβασης, το προσωπικό καθαριότητας και το προσωπικό που ασκεί την εποπτεία μπορούν μεν να διατηρούν την εξωτερική ποιότητα των εγκαταστάσεων υγιεινής, αλλά πρέπει να διασφαλίζεται και η λειτουργία», εξηγεί ο Andreas Coufal από την Υπηρεσία Τεχνικής Διαχείρισης Βιέννης της ÖBB περιγράφοντας το σκεπτικό. Και δεν είναι πάντα εύκολο να διασφαλίζεται η λειτουργία δημόσιων χώρων υγιεινής με μεγάλη επισκεψιμότητα: Όταν χρησιμοποιούν την τουαλέτα, οι χρήστες πετούν καμιά φορά διάφορα αντικείμενα, τα οποία μπορεί να θέσουν τις αντλίες λυμάτων εκτός λειτουργίας. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται δυσάρεστες εκπλήξεις για τους επόμενους επισκέπτες. «Στο παρελθόν έπρεπε να εκτελούμε αρκετές επισκευές την εβδομάδα, για να ελευθερώνουμε τις αντλίες από στερεά σώματα», συνεχίζει ο κ. Coufal.

Σύστημα προσυγκράτησης στερεών για την προστασία των αντλιών

Η μονάδα ανύψωσης λυμάτων «EMUport» της Wilo έφερε σημαντική μείωση στη συχνότητα έμφραξης. Ήδη στον νεόδμητο κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Βιέννης, 21 μονάδες «EMUport» διασφαλίζουν με επιτυχία τη διάθεση λυμάτων. «Βάσει των θετικών μας εμπειριών αποφασίσαμε την εγκατάσταση αυτού του συστήματος προσυγκράτησης στερεών και στο σιδηροδρομικό σταθμό Praterstern», δηλώνει ο κ. Coufal.

Με βάση την αρχή του συστήματος προσυγκράτησης στερεών που ανέπτυξε η Wilo, τα λύματα που εισρέουν καταλήγουν αρχικά σε ένα δοχείο, όπου μια σχάρα συγκρατεί τα στερεά σώματα. Τα προκαθαρισμένα λύματα ρέουν στη συνέχεια μέσω της αντλίας που βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας και συλλέγονται σε μια δεξαμενή. Μόλις επιτευχθεί μια προκαθορισμένη στάθμη πλήρωσης, η αντλία προωθεί τα λύματα έξω από τη δεξαμενή πίσω στο δοχείο στερεών σωμάτων. Από εκεί, τα στερεά σώματα μεταφέρονται στο δίκτυο αγωγών αποστράγγισης μέσω του σωλήνα κατάθλιψης. Η εγκατάσταση διαθέτει δύο θαλάμους προσυγκράτησης στερεών, και αντλίες. Λειτουργούν εναλλάξ, ενώ αντίθετα σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται μια σχεδόν αδιάλειπτη διάθεση λυμάτων.

Οι τακτικές δοκιμές λειτουργίας και η προληπτική συντήρηση επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής

Με το σύστημα προσυγκράτησης στερεών, τα υλικά με υψηλή πιθανότητα έμφραξης κρατούνται μακριά από το υδραυλικό τμήμα της αντλίας, αλλά οι αντλίες των μονάδων ανύψωσης λυμάτων απαιτούν ωστόσο τακτική συντήρηση. Για τον σκοπό αυτό, το πρότυπο DIN EN 12056-4 προβλέπει συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και μέτρα. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, η εγκατάσταση πρέπει να συντηρείται κάθε τρεις μήνες από έναν τεχνικό που έχει ειδικευτεί για τον σκοπό αυτό. Επιπλέον, η μονάδα ανύψωσης λυμάτων πρέπει να ελέγχεται ως προς την ικανότητα λειτουργίας της μία φορά το μήνα από το χρήστη μέσω παρακολούθησης τουλάχιστον δύο κύκλων ενεργοποίησης

Αυτό απαιτεί τεράστιο χρόνο εργασίας για όλα τα ακίνητα της ÖBB. «Εκτός αυτού, με την τόσο εντατική χρήση σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό προκύπτουν πολλές βλάβες κάθε μήνα», διαμαρτύρεται ο Andreas Coufal για την κακή χρήση των εγκαταστάσεων υγιεινής που σχετίζεται με τη διάθεση των αποβλήτων. Γι' αυτόν το λόγο, ο σχεδιασμός «WiloCare» στηρίζεται σε δύο πυλώνες: Τη συντήρηση που συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN EN 12056-4, και την πρόληψη μέσω του ελέγχου των εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο. Για τον σκοπό αυτό, η μονάδα ανύψωσης λυμάτων είναι εξοπλισμένη με επιπρόσθετο σύστημα αισθητήρων, το οποίο αποστέλλει τις παραμέτρους της εγκατάστασης σε ένα Wilo Cloud μέσω ενός κουτιού επικοινωνίας. «Για λόγους ασφάλειας των δεδομένων εργαζόμαστε με ένα ιδιόκτητο, κατάλληλο διαδικτυακό σύστημα», επεξηγεί ο Niko Kösling. «Αυτό αναλύει σε πραγματικό χρόνο όλες τις αποφασιστικής σημασίας παραμέτρους λειτουργίας. Αν προκύψει ασυνήθιστη αύξηση της απορροφώμενης ισχύος μιας αντλίας, οι τεχνικοί σέρβις της Wilo μπορούν ήδη με βάση τα συνολικά δεδομένα να προσεγγίσουν ένα πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουν επί τόπου, προτού καταλήξει σε βλάβη λειτουργίας.»Ανάλογα με το πακέτο σέρβις που έχει επιλεγεί, οι έκτακτες εργασίες σέρβις χρεώνονται με συμφωνημένα κατ' αποκοπή ποσά ή περιλαμβάνονται ήδη στην πάγια χρέωση σέρβις. «Εκτός από την τεχνική διαφάνεια μέσω της μηνιαίας έκθεσης κατάστασης, προκύπτει έτσι και υπολογίσιμη διαφάνεια κόστους», δηλώνει ο υπεύθυνος χρήστης Andreas Coufal διαβλέποντας ένα ακόμα οικονομικό πλεονέκτημα. Σε αυτό προστίθεται η αποφόρτιση του ιδίου προσωπικού.

«Οι τακτικές δοκιμές λειτουργίας και η προληπτική συντήρηση είναι αποφασιστικής σημασίας για τη διάρκεια ζωής», σύμφωνα με τον Thomas Huber, διευθυντή σέρβις στην WILO Pumpen Österreich GmbH. «Αν δεν εκτελούνται πλήρως αυτές οι εργασίες», γνωρίζει ο κ. Huber εκ πείρας, «οι αντλίες δεν αντέχουν για πολύ και αυξάνεται το πραγματικό κόστος διάρκειας ζωής ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή.»

Η μονάδα ανύψωσης λυμάτων είναι συνδεδεμένη τόσο στο δίκτυο των αγωγών αποστράγγισης – περ. έξι μέτρα κάτω από το επίπεδο επιστροφής (αποβλήτων) – όσο και στο δίκτυο δεδομένων. Ο online έλεγχος μέσω του σέρβις «WiloCare» αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια λειτουργίας και τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης. (Φωτογραφία: ÖBB/ Andreas Coufal)

Η ψηφιοποίηση υποστηρίζει τον έλεγχο

Με τη χρήση του «EMUports» με σύστημα προσυγκράτησης στερεών οι εργασίες σέρβις μειώθηκαν κατά περίπου 50%. Μέσω του ελέγχου με το «WiloCare» δεν προκύπτουν πλέον σημαντικές βλάβες, καθώς μέσω αυτού του σέρβις μπόρεσε να γίνει βελτιστοποίηση ενός παραμέτρου λειτουργίας και έτσι να εξαλειφθούν οι ενδεχόμενες πηγές βλαβών. Από την άλλη πλευρά, οι τακτικά πραγματοποιούμενες εργασίες συντήρησης από τους ειδικευμένους τεχνικούς της Wilo και οι έγκαιροι έλεγχοι των δοχείων προσυγκράτησης στερεών από τους εργαζομένους της ÖBB είναι οι λόγοι για την ασφαλή πλέον λειτουργία.

Για το βιενέζικο σιδηροδρομικό σταθμό Nordbahnhof και το Prater, που βρίσκεται κοντά και αποτελεί σημείο προσέλκυσης του κοινού, η ικανότητα λειτουργίας και η καθαριότητα των εγκαταστάσεων υγιεινής αποτελούν μια σημαντική συνεισφορά που δεν πρέπει να υποτιμάται και βελτιώνει ακόμα περισσότερο την εικόνα του κόμβου μεταφοράς των περίπου 100.000 επιβατών ημερησίως.

‘WiloCare’

Τα τρία προσφερόμενα πακέτα σέρβις απευθύνονται σε «συνετές» εφαρμογές αντλιών – ακόμα και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις αύξησης πίεσης και τα συγκροτήματα άντλησης λυμάτων αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα γι' αυτό, αφού οι βλάβες λειτουργίας οδηγούν σε κάθε περίπτωση σε συμφόρηση στην παροχή ή στην απόρριψη και κατά συνέπεια, συχνά σε υψηλό κόστος επισκευής. Η διασφάλιση της τεχνικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας των εγκαταστάσεων αντλιών αποτελεί γι' αυτόν το λόγο τον δηλωμένο στόχο του διαδικτυακού σέρβις και μάλιστα τόσο για νέες εγκαταστάσεις όσο και για υπάρχουσες.