Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Σύγκριση προϊόντων

Προληπτική αντικατάσταση αντλιών θέρμανσης

Έλεγχος LCC – Έλεγχος κόστους διάρκειας ζωής

Η λειτουργία αντικατάστασης αντλίας στο Wilo-Select 4 υπολογίζει το κόστος διάρκειας ζωής (LCC) των αντλιών που χρησιμοποιούνται και το συγκρίνει με εκείνο των προτεινόμενων αντλιών υψηλής απόδοσης. Το αποτέλεσμα είναι μια περιεκτική σύγκριση οικονομικής αποδοτικότητας. Έτσι διευκολύνεται η απόφαση σχετικά με την προληπτική αντικατάσταση αντλιών.

Γρήγορος υπολογισμός δυνατοτήτων εξοικονόμησης και χρόνου απόσβεσης

Για να δημιουργήσετε γρήγορα τη σύγκριση οικονομικής αποδοτικότητας, θα βρείτε στο Wilo-Select 4 περισσότερες από 1000 συνήθεις αντλίες του εμπορίου. Έτσι, μπορείτε να δημιουργήσετε απλά και εύκολα ένα παράδειγμα κόστους για μια ήδη υπάρχουσα αντλία ή για εντελώς νέα κτίρια.

Δυνατότητες εξοικονόμησης και απόσβεση

Υπολογίζοντας τις δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους σε ευρώ και τη διάρκεια απόσβεσης μπορείτε να προσφέρετε στον πελάτη μια σίγουρη βάση για να μπορέσει να αποφασίσει να προχωρήσει σε προληπτική αντικατάσταση της αντλίας θέρμανσης.

Wilo-Select 4