Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Σεμινάρια 2017

Νέος κύκλος Σεμιναρίων Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017

Ο νέος κύκλος σεμιναρίων της Wilo Hellas περιλαμβάνει 7 ενότητες, με θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της εταιρίας, παρέχονται δωρεάν, είναι αυτοτελή κι έχουν διάρκεια 4 ώρες, από τις 16.00 έως τις 20.00.
Για να συμμετάσχετε στα σεμινάρια της Wilo, παρακαλούμε να μας στείλετε email στο wilo.info@wilo.gr ή fax στο 210 6248360, συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Ελεύθερος επαγγελματίας ή Εταιρία
  • Επαγγελματική δραστηριότητα
  • Περιοχή, οδός, αριθμός, Τ.Κ.
  • Τηλέφωνο
  • Email
  • Ημερομηνίες και Ενότητες Σεμιναρίων, που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε


Σας ενημερώνουμε ότι αποδεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις, στις οποίες τα παραπάνω στοιχεία έχουν συμπληρωθεί πλήρως. Η συμμετοχή σας ολοκληρώνεται μετά από επιβεβαίωση της εταιρίας μας.
Επειδή ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος, θα πρέπει να κάνετε τις αιτήσεις σας άμεσα.

Οκτώβριος
25/10 - Βασικές Αρχές Αντλιών *

Νοέμβριος
01/11 - Κλιματισμός & Θέρμανση
08/11 - Περιφερειακά Συστήματα Θέρμανσης & Κλιματισμού
15/11 - Παροχή Νερού
22/11 - Πυρόσβεση
29/11 - Προκατασκευασμένα συγκροτήματα Ανύψωσης Λυμάτων εντός & εκτός Κτιρίων. European Norm 12050 & 12056

Δεκέμβριος
13/12 - Συνέπειες πλημμελούς εγκατάστασης & ρύθμισης - Βελτιστοποίηση αντλιοστασίων
*Η ενότητα «Βασικές Αρχές Αντλιών» θεωρείται προαπαιτούμενο της ενότητας «Κλιματισμός & Θέρμανση».