Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Σύγκριση προϊόντων

Πολιτική Ποιότητας

Πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης της WILO HELLAS A.B.E.E. είναι να παρέχει υπηρεσίες που να εξυπηρετούν τις ανάγκες και να ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών της.

Η διοίκηση της επιχείρησης θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας την Ποιότητα για την εξασφάλιση, διατήρηση καθώς και την προσέλκυση νέων Πελατών, και την καθιέρωση της στην αγορά, σαν μια αξιόπιστη επιχείρηση στον τομέα της με αντικείμενο την:

Εμπορία και τεχνική εξυπηρέτηση των προϊόντων: Αντλίες, Κυκλοφορητές, Πιεστικά και Πυροσβεστικά Συγκροτήματα καθώς και εξαρτήματα και υλικά για Εγκαταστάσεις Θέρμανσης, Εξαερισμού, Κλιματισμού και Ύδρευσης, επίσης Συναρμολόγηση Πιεστικών & Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων

Για το λόγο αυτό, η εταιρία έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 το οποίο και δεσμεύεται να τηρεί με συνέπεια και γνώμονα την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητάς.

Η παρούσα δήλωση Πολιτικής Ποιότητας της επιχείρησης μας αποτελεί δέσμευση για συμμόρφωση με εθνικούς νόμους, κοινοτικές και κανονιστικές οδηγίες κλπ. τις απαιτήσεις του προτύπου και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Αφορά όλες τις δραστηριότητές της επιχείρησης μας, γνωστοποιείται και είναι διαθέσιμη τόσο εντός της επιχείρησης όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ενδείκνυται, και εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό τη δημιουργία της σχετικής συνείδησης των Αρχών και της Φιλοσοφίας του Συστήματος.

Η ευθύνη της υλοποίησης της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας, ανατίθεται στον Υπεύθυνο του Συστήματος Διαχείρισης (ΥΣΔ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και συντήρηση του, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του.

Οι κύριοι σκοποί του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησης είναι:

  • Η εξυπηρέτηση και καθοδήγηση, στο στάδιο της προσφοράς και της πώλησης, να γίνεται από εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε το συγκεκριμένο προϊόν να αποτελεί την πλέον ιδανική λύση στο περιβάλλον της εγκατάστασης του.
  • Οποιαδήποτε δυσλειτουργία που τυχόν προκύψει να αντιμετωπίζεται άμεσα και με συνέπεια σύμφωνα με τις εγγυήσεις αγοράς σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
  • Οποιαδήποτε τεχνική ιδιαιτερότητα, σε οποιοδήποτε περιβάλλον λειτουργίας να εκπληρώνεται με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Από τους σκοπούς αυτούς, απορρέουν οι Στόχοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, οι οποίοι τίθενται από τη Διοίκηση της επιχείρησης και παρακολουθούνται με ευθύνη του υπευθύνου του Συστήματος Διαχείρισης. Η επιχείρηση δεσμεύεται για τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την επίτευξη αυτών των στόχων, που κάθε φορά τίθενται από αυτή.

Όλα τα τμήματα της WILO HELLAS A.B.E.E. έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της WILO HELLAS A.B.E.E. να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της, προσφέροντας στους πελάτες της άριστες Υπηρεσίες και Προϊόντα.

Όλους τους παραπάνω στόχους ελέγχει και ενδυναμώνει μέσω των συνεχών προγραμμάτων εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προσωπικού της, μέσω των τακτικών ανασκοπήσεων από την διοίκηση και μέσω των διαδικασιών εσωτερικών επιθεωρήσεων.