Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Σύγκριση προϊόντων

Στοιχεία ιστοσελίδας

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund


T: 0231 4102-0
F: 0231 4102-7575
wilo@wilo.com

Διοικητικό συμβούλιο:
Oliver Hermes, President & Chief Executive Officer (CEO) Wilo Group
Georg Weber
Mathias Weyers
Dr Patrick Niehr

Πρόεδρος εποπτικού συμβουλίου:
Lars Roßner
Έδρα και αρμόδιο δικαστήριο
Dortmund, Γερμανία

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ
DE 182676993

Καταχώρηση στο πρωτοδικείο Dortmund
HRB 21356

Υπεύθυνος περιεχομένου ιστότοπου:
Takis Stapas
T: +30 210 6248 401