Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Σύγκριση προϊόντων

Εταιρικό Προφίλ

Το προφίλ μας

Τα πάντα σχετικά με τη Wilo Hellas

Η Wilo Hellas ABEE είναι 100% θυγατρική της Wilo SE και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1973, στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων στα συστήματα άντλησης νερού. Η εταιρεία διαθέτει πανελλαδικά τα προϊόντα της, μέσω επιλεγμένων συνεργατών και απασχολεί 35 άτομα στα τμήματα παραγγελιών, εμπορίας, logistics και υποστήριξης πελατών.

Η Wilo παρέχει υποστήριξη πριν και μετά την πώληση (μέσω υψηλά εκπαιδευμένων επιστημόνων και ετοιμοπαράδοτων προϊόντων) για οικίες, κτίρια, μεγάλα τεχνικά και δημοτικά έργα στους τομείς της θέρμανσης, κλιματισμού, ψύξης, παροχής νερού, άρδευσης και ύδρευσης, αποστράγγισης, πυρόσβεσης, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και για βιολογικούς καθαρισμούς.

Η φιλοσοφία μας
Η Wilo Hellas δεσμεύεται απέναντι στους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους της και την κοινωνία. Στόχος είναι να ικανοποιεί πλήρως τον πελάτη, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνογνωσία και πρακτική συνεχίζοντας να εμπνέει κύρος, εμπιστοσύνη και αγάπη στους πελάτες της.

Πλήρως δεσμευμένοι στους εταιρικούς στόχους κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επιτύχουμε ισόρροπη και κερδοφόρα ανάπτυξη, εξερευνώντας όλες τις πιθανές ευκαιρίες για την διασφάλιση του μέλλοντος της εταιρείας και την αναγνώρισης της μάρκας.

Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να αναπτύξουμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με όλους αυτούς που εργάζονται με τη Wilo βασισμένες σε δίκαιους όρους και κοινωνικά πρότυπα και προσπαθούμε συνεχώς να είμαστε μια εταιρεία στην οποία τα άτομα μπορούν πραγματικά να δείξουν τις ικανότητές τους, μέσα από ένα κλίμα εμπιστοσύνης και περηφάνιας.

Η Wilo Hellas παρέχει ασφαλή, φιλικά στο περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες συνεισφέροντας στην ευαισθητοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας. Η Wilo παρακολουθεί την νομοθεσία και λειτουργεί με ηθικούς κανόνες αναπτύσσοντας την οικονομία και συνεισφέροντας στον τοπικό πολιτισμό.

Οι διακρίσεις μας

Η Wilo Hellas εντάχθηκε στις «Strongest Companies in Greece» της ICAP Group, ως μια από τις ισχυρότερες εταιρείες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική της ικανότητα είναι πραγματικά υψηλή.

Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit ratings) της ICAP Group. Η ICAP Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα «Strongest Companies in Greece» έχει μόνο μια στις δέκα επιχειρήσεις στη Ελλάδα.

Επίσης η εταιρεία μας διακρίθηκε με ιστοποίησή στα Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM και ΕΕΔΕ ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ, εκπληρώνοντας με απόλυτη επιτυχία όλα τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Αναγνώρισης EFQM “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία – Committed to Excellence in Europe”, καθώς και τα κριτήρια του Ελληνικού Μοντέλου ΕΕΔΕ ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ “Υιοθέτηση των Αρχών Επιχειρηματικής Αριστείας”.