Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Σύγκριση προϊόντων

Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Προσφέρουμε ένα εύρος υπηρεσιών, με σκοπό να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τον πελάτη μας. Ο προληπτικός έλεγχος και η συντήρηση εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργία των αντλητικών συστημάτων και της εγκατάστασης.

Στατιστικά το 50% όλων των έκτακτων περιπτώσεων δυσλειτουργίας και των βλαβών των αντλητικών συστημάτων, μπορούν να αποφευχθούν με τη σωστή, υπεύθυνη και κυρίως έγκαιρη συντήρηση. Για αυτό το λόγο προσφέρουμε εξειδικευμένες Υπηρεσίες Συντήρησης, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα αποφυγής περιπτώσεων βλαβών και έκτακτης δυσλειτουργίας, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση σημαντικού ποσοστού των δαπανών συντήρησης. Το άριστα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της WILO διεκπεραιώνει όλα τα απαραίτητα στάδια συντήρησης των αντλιών και πιστοποιεί εγγράφως τις υπηρεσίες συντήρησης που παρέχει, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN, EN.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τα εξής:

  • Εκκίνηση λειτουργίας
  • Έλεγχο αντλίας και συστήματος
  • Συντήρηση και επισκευή αντλιών
  • Συντήρηση και επαναρρύθμιση συστήματος
  • Τυποποιημένες επιλογές και πακέτα συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης
  • Καταγραφή και διατήρηση ιστορικού των εργασιών συντήρησης σε Λίστα Ελέγχου
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες