Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Προσφέρουμε ένα εύρος υπηρεσιών, με σκοπό να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τον πελάτη μας. Ο προληπτικός έλεγχος και η συντήρηση εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία των αντλητικών συστημάτων και την εγκατάσταση.

Στατιστικά το 50% όλων των έκτακτων περιπτώσεων δυσλειτουργίας και των βλαβών των αντλητικών συστημάτων, μπορούν να αποφευχθούν με τη σωστή, υπεύθυνη και κυρίως έγκυρη συντήρηση. Για αυτό το λόγο προσφέρουμε εξειδικευμένες Υπηρεσίες Συντήρησης, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα αποφυγής περιπτώσεων βλαβών κι έκτακτης δυσλειτουργίας, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση σημαντικού ποσοστού των δαπανών συντήρησης. Το άριστα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της WILO διεκπεραιώνει όλα τα απαραίτητα στάδια συντήρησης των αντλιών και πιστοποιεί εγγράφως τις υπηρεσίες συντήρησης που παρέχει, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN, EN.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τα εξής:

  • Εκκίνηση λειτουργίας
  • Επαγγελματικό έλεγχο αντλίας και συστήματος
  • Συντήρηση και επισκευή αντλιών
  • Συντήρηση και επαναρρύθμιση συστήματος
  • Τυποποιημένες επιλογές και πακέτα συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης
  • Καταγραφή των εργασιών συντήρησης σε Λίστα Ελέγχου
Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ