Μεταφορά λυμάτων

Αξιόπιστες και βιώσιμες λύσεις συστημάτων για τη μεταφορά λυμάτων

Η περιεκτικότητα στερεών σωμάτων στα λύματα αυξάνεται συνεχώς, ενώ είναι πιο διαβρωτικά και περιέχουν περισσότερα λίπη. Απαιτούνται επομένως πρωτοποριακές τεχνολογίες μεταφοράς λυμάτων. Οι ανθεκτικές και μακρόβιες αντλίες της Wilo προσφέρουν γρήγορη, άνετη και αξιόπιστη αποστράγγιση ακάθαρτων υδάτων.

Ευέλικτες εγκαταστάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη

Για τη διάθεση λυμάτων από πολυκατοικίες ή δημόσια κτίρια πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η έντονη διακύμανση των όγκων στα στόμια εισόδου και της περιεκτικότητας σε στέρεες ουσίες. Επιπλέον, η νομοθεσία προβλέπει αυστηρά όρια για τις διαστάσεις των τεχνικών λύσεων. Αυτό συνεπάγεται αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά την ευελιξία των εγκαταστάσεων.

Ενδιάμεσο αντλιοστάσιο και αντλιοστάσιο συλλογής

Μπορεί να θέλετε να διοχετεύετε τα λύματα με αποστράγγιση μέσω βαρύτητας σε ένα αντλιοστάσιο συλλογής, από όπου θα αντλούνται απευθείας στο σύστημα επεξεργασίας νερού ή μπορεί μέσω ενδιάμεσων αντλιοστασίων να θέλετε να βελτιώσετε την οικονομική αποδοτικότητα: Σε εμάς θα βρείτε για κάθε απαίτηση τη σωστή λύση. Οι αυτοψυχόμενες υποβρύχιες αντλίες λυμάτων της κατασκευαστικής σειράς Wilo-EMU FA σε ξηρή ή υγρή εγκατάσταση εντός φρεατίου εγγυώνται την αξιόπιστη μεταφορά με μεγάλη ταχύτητα ροής. Πρωτοποριακές υδραυλικές κατασκευές που διαχειρίζονται αποτελεσματικά την περιεκτικότητα σε στέρεες ουσίες. Επιπλέον, η Wilo-RexaBloc αποτελεί μια οικονομική λύση για αντλίες ξηρής εγκατάστασης με τυποποιημένο κινητήρα.